Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 XET’AN 2

¿Jas yuj wa xbʼiʼilantikon taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyoba?

¿Jas yuj wa xbʼiʼilantikon taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyoba?

Noé

Abrahán sok Sara

Mosisés

Jesukristo

Jitsan ixuk winik wa spensarane ja taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyoba junto ajkʼach relijyon. Pe ayxa mas ja 2,700 jabʼili, ja Dyos smeranili ya sbʼiʼiluk ja yaʼtijumiki «taʼumantiʼik» (Isaías 43:10-12). Bʼajtanto yuj ja jabʼil 1931 wa xnaji jbʼajtikon jastal Paklanumik bʼa Biblia. Pe ¿jas yuj kiʼaj ja jbʼiʼiltikon taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyoba?

Yujni wa xkatikon chiknajuk ja sbʼiʼil ja jDyostikoni. Ja bʼa Biblia wa xtax jitsan mil ekʼele ja sbʼiʼil ja Jyoba, jastal ni ja bʼa tsʼijbʼunubʼalkan bʼa najate. Bʼa jitsan Bibliaʼik, kusubʼal ele ja mero sbʼiʼil ja Dyosi sok xchʼikuneje Ajwalal ma Dyos. Ja xchonabʼ ja bʼa tyempo najate yala yabʼ ja mero sbʼiʼili, ja Jyoba yala: «Keʼna Jyoba. Jani it ja jbʼiʼili» (Isaías 42:8). Jachuk soka sbʼiʼili oj najuk sbʼaj tukni ja yeʼn yuja spetsanil kʼulubʼal dyosi. Ja yuj, jelni chaʼanyabʼalil wa xkilatikon ja jbʼiʼiltikoni.

Yujni wa xyala jasunkiluk ja jcholtikoni. Man tyempo najate, jitsan ixuk winik xcholowe sbʼaja skʼuʼajele bʼa Jyoba. Kʼe stulyi soka Abeli, soka tyempo tuk ixuk winik jastal ja Noé, Abrahán, Sara, Moisés soka David ochye ja bʼa niwan tsome staʼumantiʼi (Hebreos 11:4–12:1). Jastal jun ixuk winik wa xwaj yal ja smeranil bʼa stiʼ sat ja jwesi sbʼaja maʼ mey smuli, jach wa xcha jkʼulantikon ja keʼntikoni, wa xkalatikon ja smeranil sbʼaja Dyosi.

Yujni wa xnochotikon ja smodo ja Jesús. Ja Biblia wa xya sbʼiʼiluk ja Jesús ja meran taʼumantiʼi soka maʼ toj leki (Apocalipsis 3:14). Ja yeʼn jak ya snaʼ ja ixuk winik ja sbʼiʼil ja sTati sok «ja smeranili» sbʼaja Dyosi (Juan 17:26; 18:37). Ja yuj, ja meran snebʼumanik ja Jesusi tʼilani oj staʼe tiʼal ja sbʼiʼil ja Jyoba sok oj xchol-e. Jani it ja wa xkʼujolantikon skʼulajel ja taʼumantiʼotikon bʼa Jyoba.

  • ¿Jas yuj kiʼaj ja jbʼiʼiltikon taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyoba?

  • ¿Jas tyempoʼil kʼe ajyuk staʼumantiʼ ja Jyoba ja bʼa Luʼumi?

  • ¿Machunkiluk ja staʼumantiʼ ja Jyoba ja mas jel niwani?