Paklanumik bʼa Biblia bʼa jabʼilxa jan 1870

Ja sbʼajtanil Ja Juʼun Cholumani, jabʼil 1879

Ja Juʼun Cholumani ja bʼa jtyempotiki

Ja Biblia yala ja jasa oj ekʼuk tsaʼan ja bʼa xchamelal ja Jesusi, ja bʼa yojol ja snebʼumaniki oj ajyuk ixuk winik oj sjeʼe sok oj sjom-e ja smeranil sbʼaja Biblia (Hechos 20:29, 30). Sok jachʼni ekʼa, ja ixuk winike it kʼe sok-e ja smeranil sbʼaja Jesusi sok sjeʼjelik mi meranuk, sok jachuk kʼe snoch-e yajkʼachil sjeʼjelik bʼa mini tʼun stojoliluka (2 Timoteo 4:3, 4). ¿Jastal oj bʼobʼ jnatik ja bʼa jtyempotiki ja jastik wanxa xnaʼatik bʼa Biblia jani ja mero smeranili?

Kʼot ja styempoʼil ja Jyoba ya chiknajuk ja smeranili. Ja yeʼn yala ja bʼa tsaʼanik xta kʼakʼujiki, «oj pojxuk ja snajeli» (Daniel 12:4). Ja bʼa jabʼil 1870, jun yal chʼin tsome ixuk winik wane slejel ja smeranili sok kʼot snaʼe kʼinal ja jas wa sjeʼa jitsan iglesya mi jachʼ wa xyala ja Yabʼal ja Dyosi. Sok ti kʼe xchʼik sbʼaje mas bʼa oj yabʼye stojolil ja sjeʼjelik eleljan bʼa Biblia, soka Jyoba skoltay ja yeʼnle bʼa oj yabʼye stojolil.

Winike wa skʼana oj snebʼ-e ja smeranili kʼe spaklaye jaʼankʼujol ja Biblia. Ja tsome Paklanumik bʼa Biblia, ja matik ekʼ paxtakujtiki, skʼulane ja jastal ni wan kʼulaxel ja bʼa jtyempotiki. Ja yeʼnle wa spaklaye jujune loʼil. Yajni wa stʼaspun sbʼaje sok jun teksto bʼa wokol yabʼjel stojolil, ja yeʼnle wa sleʼawe bʼa tuk tekstoʼik bʼa oj koltajuke yabʼjel stojolil. Yajni wa slaja sbʼajyujile sok ja tuk tekstoʼik bʼa Biblia, wa stsʼijbʼanekani. Jachuk yaʼawekan akʼumanuk ja Biblia. Ja yeʼnle snaʼawe ja smeranil sbʼaja sbʼiʼil ja Dyosi, ja sGobyernoʼi, ja jas wa skʼana sbʼaja ixuk winiki, ja Luʼumi, ja jastal wa xtaxye ja chamwiniki soka sakʼwelal oj ajyuki. Ja spaklajel skʼulaneʼi aji eluke bʼa skʼuʼajelik sok kostumbreʼik mi meranuk (Juan 8:31, 32).

Bʼaj xa jabʼil 1879, ja Paklanumik bʼa Biblia snaʼawe kʼinal kʼotani ja tyempo bʼa xcholjel ja smeranili bʼa yibʼanal ja luʼumkʼinali. Ja bʼa jabʼil jawi kʼe stul-e yi yajel eluk ja rebistaʼik wa xkatikon eluk man bʼa jtyempotiki: Ja Juʼun Cholumani. Wan Yaljel sbʼaja sGobyerno ja Jyoba. Ja bʼa jtyempotiki wan pukxel ekʼ bʼa 240 chonabʼik sok bʼa junuk 750 kʼumalik. ¡Mini bʼa pukxel ja smeranili jastal ja bʼa jtyempotiki!

  • Tsaʼan ja bʼa xchamelal ja Jesusi, ¿jasa ekʼ soka smeranil sbʼaja Biblia?

  • ¿Jastal kʼe chiknajuk ja smeranil sbʼaja Biblia?