Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

¿Wan maʼ xa kʼana oj anaʼ ja smeranili?

¿Wan maʼ xa kʼana oj anaʼ ja smeranili?

¿JAS smeranil? Sbʼaja jujuntik sjobʼjel jel chaʼanyabʼalik wa skʼulan sbʼaje ja ixuk winiki. Bʼobʼta ayni ekʼele awaʼunej abʼaj ja sjobʼjelik it:

  • ¿Wan maʼ xchamskʼujol jmoktik ja Dyosi?

  • ¿Oj maʼ kʼotuk jun kʼakʼu bʼa mixa oj ajyuk kʼakʼanel sok wokol?

  • ¿Jasa wa x-ekʼ ja wala chamtiki?

  • ¿Ayto maʼ jas wa smajlaye ja matik chamele xa?

  • ¿Jastal oj jkʼuluktik ja korasyontiki bʼa oj smaklay ja Dyosi?

  • ¿Jastal oj jtaʼ jun jsakʼaniltik bʼa gusto lek?

¿Bʼa maʼ oj ataʼ ja sjakʼjelik ja sjobʼjelik it? Ta ajobʼo yi jitsan ixuk winik, tuktukil oj sjakʼ-e. Ta cha ajobʼo yi ja matik ay srelijyoni ma ja matik olomal yujileʼi, cha mini oj slaj sbʼaj ja sjakʼjel oj yaʼeʼi. Bʼobʼta jujuntik ja bʼa sjakʼjelik oj ataʼi oj koltanuk ja bʼa jutsʼin jaw, pe tsaʼan mixa cha xmakuni.

Pe ay jun juʼun wa xyaʼa ja meran sjakʼjelik ja sjobʼjelik it bʼa wa xya jipjkʼujoltik soka jas wa xyala. Ja Jesusi yala bʼa jun orasyon yaʼ yi ja Dyosi: «Jawa wabʼali jani ja smeranili» (Juan 17:​17, YD). Ja bʼa jtyempotiki ja yaljel wa Wabʼali jaʼa Biblia. Ja jas oj ataʼ ja bʼa juʼun it kechanta jaʼ jujuntik ja meran sjakʼjelik wa xyaʼa ja Biblia sbʼaja sjobʼjelik axitakoni.

 ¿Wan maʼ xchamskʼujol jmoktik ja Dyosi?

¿JAS YUJ WA X-AXI JA SJOBʼJEL IT? Ja bʼa luʼumkʼinal bʼayotiki bʼutʼel skʼulajel ja bʼa mi tojuki soka ixuk winiki kechanta wa skʼulane gusto yajel yiʼ wokol ja tuki. Jitsan relijyon wa sjeʼa ja wokolik wa x-ekʼ jbʼajtiki yujni jachʼ wa skʼana ja Dyosi.

JA JAS WA SJEʼA JA BIBLIA. Ja Dyosi mini wa skʼulankitik ja bʼa mi lekuki. Ja yajkʼachil sju‘unil ja dyosi bʼa Romanos 9:​14 wa xyala: «Jas oj kaltik. Mi maʼ yuj mi tojuk ja Dyosi». Ja yeʼn tojniʼa, yuja syajalskʼujoli, xchapunej xa jun jasunuk jel tsamal sbʼaja ixuk winiki. Yujila it, Jesús sjeʼakan oj jkʼantik bʼa orasyon ja it: «Jtatikon Dyos ti aya bʼa satkʼinal [...]. Ajakuk ja tyempo ojni akʼul mandari. Akʼulajuk ja jastal waxa kʼana, ja jastal waxa kʼulan ja bʼa satkʼinali, jachʼni akʼulaxuk ja bʼa Luʼum chomajkili» (Mateo 6:9, 10). Ja smeranili ja Dyosi jelni xchamskʼujol jmoktika, ja yuj stupu jun jasunuk bʼa jel chaʼan stsʼakol bʼa oj kʼotuk smeranil ja jas wa skʼana (Juan 3:​16).

Chomajkil kʼuman ja Génesis 1:​26-​28; Santiago 1:​13, sok 1 Pedro 5:​6, 7.

¿Oj maʼ kʼotuk jun kʼakʼu bʼa mixa oj ajyuk kʼakʼanel sok wokol?

¿JAS YUJ WA X-AXI JA SJOBʼJEL IT? Yuja kʼakʼaneli wane chamel jitsan ixuk winik. Sok jpetsaniltik bʼa jun modo ma tuk wani x-ekʼ jbʼajtik wokola.

JA JAS WA SJEʼA JA BIBLIA. Ja Dyosi skʼapunej oj ya ajyuk slamanil yibʼanal ja luʼumi. Ja bʼa sGobyernoʼi ma ja sMandaraneli, ja ixuk winiki mixa oj «snebʼ-e kʼakʼanel», ja syamkʼabʼeʼi oj ya paxuke «yaʼtubʼ bʼa alaj» (Isaías 2:⁠4). Chomajkil, ja Dyosi oj ya chʼaysnajel spetsanil ja skʼulajel bʼa mi tojuki soka wokol jumasaʼ. Jaxa sbʼaja ixuk winiki, ja Biblia wa xyaʼa ja skʼapjel it: «Ja Dyosi oj skuse ja yaʼalel sateʼi ja yeʼnleʼi. Mixa ti oj ajyuk ja chamelali cho mini ja chamkʼujolili cho mini ja okʼeli cho mini ja syajali. Yuj ja chʼakta ekʼuki spetsanil ja jastik junuk iti, yuj ja pokoxa», tey ja skʼulajel mi tojuki soka wokoliki (Apocalipsis [Revelación] 21:​3, 4, YD).

Chomajkil kʼuman ja Salmo 37:​10, 11; 46:9, sok Miqueas 4:​1-4.

¿Jasa wa x-ekʼ ja wala chamtiki?

¿JAS YUJ WA X-AXI JA SJOBʼJEL IT? Tʼusan mi spetsaniluk ja relijyoni wa sjeʼa ay jas wa xkan sakʼan yajni ay maʼ wa xchami. Jujuntik wa xyalawe ja matik chamele xa wa xbʼobʼ skʼuluke yi jastik mi lekuk ja matik sakʼan ayi, ma wa xyalawe ja Dyosi wa xya yiʼ wokol bʼa tolabida bʼa yoj kʼakʼ ja matik wa skʼulan bʼa mi lekuki.

JA JAS WA SJEʼA JA BIBLIA. Yajni wala chamtiki ti tikʼan wa xchʼak ja jsakʼaniltiki. Ja Eclesiastés 9:5 wa xyala: «Ja matik chamele xa mixa to jas snaʼawe». Mey yiʼoj snajele, mi xyabʼye sok mixa jas wa xbʼobʼ skʼuluke. Ja yuj mini xbʼobʼ yixtalaʼuke ma skoltajel ja matik sakʼani (Salmo 146:​3, 4).

Chomajkil kʼuman ja Génesis 3:​19 sok Eclesiastés 9:​6, 10.

 ¿Ayto maʼ jas wa smajlaye ja matik chamele xa?

¿JAS YUJ WA X-AXI JA SJOBʼJEL IT? Jpetsaniltik wa xkʼanatik oj ajyukotik sakʼan sok yabʼjel stsamalil ajyel lajan soka matik wa xkʼanatiki. Ja yuj, tini ay bʼa jkʼujoltik skʼanjel yiljel yajkʼachil ekʼele ja matik chamel xa kujtiki.

JA JAS WA SJEʼA JA BIBLIA. Tʼusan mi spetsaniluk ja matik chameleʼi oj sakʼwukejan. Jesús yala: «Ja maʼ chamel xa oj yabʼ ja jkʼumali, tini oj eluke ja bʼa skʼejnaleʼi» (Juan 5:​28, 29). Ja ixuk winik matik oj sakʼwukejani oj ajyuke sakʼan bʼa Luʼum sok oj yil-e jastal oj paxuk jun tsamal kʼachinubʼ, jastal ni wa skʼana ajyi ja Dyosi (Lucas 23:​43). Ja bʼa tyempo jaw, ja ixuk winik matik kʼuʼabʼal aye soka Dyosi oj yabʼye stsamalil ajyel sakʼan bʼa tolabida sok bʼa mixa oj koʼuke chamel. Ja Biblia wa xyala: «Ja matik toj ayeʼi oj sbʼajuke ja luʼumi, sok tini tiw oj ajyuke sakʼan tolabida» (Salmo 37:​29).

Chomajkil kʼuman ja Job 14:​14, 15; Lucas 7:​11-​17, sok Hechos 24:⁠15.

¿Jastal oj jkʼuluktik ja korasyontiki bʼa oj smaklayja Dyosi?

¿JAS YUJ WA X-AXI JA SJOBʼJEL IT? Spetsanil ja matik ay srelijyoni wa xyaʼawe orasyon. Pe jitsan wa spensaraʼane ja yorasyon wa skʼulaneʼi mi xjakʼjiyile.

JA JAS WA SJEʼA JA BIBLIA. Jesús sjeʼa mok kaltik ja junxta jastik junuk ja bʼa kora­syontiki. Yala: «Ja bʼa wa worasyon waxa kʼulani, moka wal junxta yaljel jitsan ekʼele» (Mateo 6:⁠7, NM). Ta wa xkʼanatik ja Dyosi a-smaklayotik, tʼilan oj jkʼuluktik ja korasyontiki ja jastal wa skʼana ja yeʼn. Ja 1 Juan 5:14 wa xyala: «Chikan jasunkʼa wa xkʼanatik yiʼi. Ta jach kʼa wa skʼana ja yeʼn, ojni yaʼa kitika».

Chomajkil kʼuman ja Salmo 65:2; Juan 14:​6, 14, sok 1 Juan 3:⁠22.

¿Jastal oj jtaʼ jun jsakʼaniltik bʼa gusto lek?

¿JAS YUJ WA X-AXI JA SJOBʼJEL IT? Jitsan ixuk winik wa spensaraʼane ja takʼin, wajel jun maʼ jel tʼilan ma ja stsamalil jun ixuk winik oj ajukyile ja meran gustoʼili, sok jitsan jaʼ wa xwaj skʼujole stajel ja jastik junuk jaw. Pe yajni wa staʼaweʼi, mi meran wa x-ajyiye gusto.

JA JAS WA SJEʼA JA BIBLIA. Jesús yala: «Jel lek wa xyila ja maʼ wa xyabʼ ja yabʼal ja Dyosi sok ja maʼ wa skʼuʼani» (Lucas 11:​28). Soka it sjeʼa bʼa wa xtax ja meran jsakʼaniltik bʼa gusto leki. Ja yuj, bʼa meran gusto oj ajyukotik jel tʼilan oj jnebʼtik ja smeranil sbʼaja Dyosi soka jas oj skʼuluk bʼa keʼntiki. Ja smeranil jaw ti wa xtax bʼa Biblia. Snebʼjel ja smeranili wa skoltayotik snajel bʼay ja ay mas stʼilanil skʼulajeli soka bʼa miyuki. Yajni wa xkaʼatikan ja Biblia a-stoj ja jsakʼaniltiki, mas gusto wala ajyitik (Mateo 5:3).

Chomajkil kʼuman ja Proverbios 3:​5, 6, 13-​18 sok 1 Timoteo 6:​9, 10.

 Kilatikta tʼusan yaman ja sjakʼjelik wa xyaʼa ja Biblia sbʼaja wake sjobʼjelik kʼulaxita. ¿Wan maʼ xa kʼana oj anebʼ mas? Wan kʼa, anto ojni akʼan oj anebʼ mas ja jastal «ja maʼ wa xyabʼ ja yabʼal ja Dyosi sok ja maʼ wa skʼuʼani». Bʼobʼta oj ajobʼ abʼaj jas yuj ja Dyos me xchʼaya snajel ja jastik mi lekuki soka wokol jumasaʼ ta meran wa xchamskʼujol jmoktiki. Ma bʼobʼta oj akʼan oj anaʼ jastal oj ajyuk mas tsamal ja bʼa yojol jawa pamilya. Ja Biblia wa xyaʼa sjakʼjelik tsʼikan lek sbʼaja sjobʼjelik it sok tuk sjobʼjelik.

Pe jitsan ixuk winik mi xpayjiyujile skʼumajel ja juʼun it. Wa xyilawe jastal jun juʼun jel pim sok jel wokol yabʼjel stojolil. ¿Wan maʼ xa kʼana akoltajel bʼa oj ataʼ ja sjakʼjelik wa xyaʼa ja Biblia? Ja taʼumantiʼ jumasaʼ bʼa Jyoba ayiʼoje chabʼ jasunuk bʼa oj skoltaya.

Ja bʼajtani jaʼa libro ¿Jasa wa sjeʼa meran lek ja Biblia?, chapubʼal bʼa skoltajel ja ixuk winik matik jel latsʼan ay sok yaʼteleʼi bʼa spaklajel ja sjakʼjelik wa xyaʼa ja Biblia sbʼaja sjobʼjelik jel tʼilaniki. Ja xchabʼili jaʼa sjeʼjel bʼa Biblia jachʼ kʼebʼubʼal bʼa snaj ja ixuk winiki. Jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba chapan bʼa sjeʼjel ja Biblia oj waj bʼa wa naj, ma pilan lugar bʼa lek xa wila ja weʼn, bʼa spaklajel lajan ja Biblia jutsʼinuk ja semanaʼiki. Jitsan mil ixuk winik staʼuneje slekilal sbʼaja sjeʼjelik it wa skʼulane ja Taʼumantiʼ jumasaʼi, sok jitsan bʼa yeʼnle wa xyalawe gusto lek staʼaweta ja mero smeranili.

Ja weʼn oj bʼobʼ awil ja jastik meran wa xyala ja Biblia jelni chaʼanyabʼalilika. Ja smeranil yiʼojani wa xya elkitik ja xiwelal sbʼaja skʼuʼajelik mi meranuk yiʼoj ja ixuk winiki bʼa wa xyaʼa xiwelal. Ja smeranil bʼa Biblia wa xya staʼ stojolil ja jsakʼaniltiki, wa xya jipjkʼujoltik bʼa jastik junuk lek sok wa xya ajyukotik gusto. Ja Jesusi yala: «Ojni anaʼex jasunkʼa mero smeranila, yujni ja smeranili oj ya wajanik libre» (Juan 8:​32).