Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 71

Kʼakʼanumotik bʼa Jyoba

Tsaʼa jun grabasyon
Kʼakʼanumotik bʼa Jyoba

(Joel 2:7)

 1. 1. Kʼo-te-lo-tik kʼa-kʼa-num

  bʼa Kaj-wal-tik Dyos.

  Yeʼ-ni wa sto-jo-wo-tik

  ja Yu-nin ja Dyo-si.

  Ja stim-wa-nel ja Dya-blo,

  mi syo-pe-so-tik.

  Mi-ni tʼun la xiw-tik

  ja bʼa xchol-je-li.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kʼa-kʼa-nu-mo-tik bʼa Dyos,

  cha-pan lek ay-tik.

  La jchol-tik ekʼ ja Dyos

  kʼe-ta ya man-dar.

 2. 2. Yaʼ-ti-ju-mo-tik ja Dyos.

  Wan-tik ekʼ sle-jel

  ja xche-jik bʼa chʼa-ye-le

  ma tris-te-ni a-ye.

  Wa skʼa-na-we skol-ta-jel

  sok yu-la-ta-jel.

  Wa-ni xlo-ko-ti-ke

  ja bʼa tsom-je-lal.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kʼa-kʼa-nu-mo-tik bʼa Dyos,

  cha-pan lek ay-tik.

  La jchol-tik ekʼ ja Dyos

  kʼe-ta ya man-dar.

 3.  3. Skʼa-kʼa-nu-mo-tik ja Dyos,

  bʼa yibʼ skʼabʼ Je-sús.

  Cha-pa-ni lek a-yo-tik

  ja bʼa kʼa-kʼa-ne-li,

  a-yo-tik kʼe-lan ja-kan,

  toj-xta sok yij lek

  bʼa mok jas ekʼ jbʼaj-tik

  ja bʼa kʼa-kʼa-nel.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kʼa-kʼa-nu-mo-tik bʼa Dyos,

  cha-pan lek ay-tik.

  La jchol-tik ekʼ ja Dyos

  kʼe-ta ya man-dar.

(Cha kʼela ja Efes. 6:11, 14; Filip. 1:7; Filem. 2).