TUKBʼES JA JASTAL OJA KʼELI
Teksto
Dibujo

(Mateo 13:1-23)

 1. 1. Tey-tik bʼa styem-po-il ja sjachʼ-jel,

  jun aʼ-tel jel cha-an-ya-bʼal.

  Lek-xa-ni oj jachʼ-xuk ja a-laj,

  gus-to la kol-ta-nu-ko-tik.

  Ja Je-sús yeʼn sje-u-nej-ka-ni

  bʼa sna-jel jas-tal skʼu-la-jel.

  Kol-ta-nel ja bʼa aʼ-tel it bʼa Dyos

  jel gus-to xya aj-yu-ko-tik.

 2. 2. Wa-ni xyaj-tay-tik ja Jyo-ba Dyos

  sok yi-bʼa-nal ja jmoj-ti-ki.

  Jel tʼi-lan ja xchol-jel sok sje-jel,

  pes oj-xta e-kʼuk ja styem-po.

  Ta jkʼu-lan-tik ja aʼ-tel i-ti,

  ja Jyo-ba oj ya jtsʼa-kol-tik.

  Mok el jga-na-tik ja bʼa aʼ-tel it

  ma-san xchʼak ja jachʼ-wa-ne-li.