Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 59

La jtoytik lajan ja Jyoba

Tsaʼa jun grabasyon
La jtoytik lajan ja Jyoba
TUKBʼES JA JASTAL OJA KʼELI
Teksto
Dibujo

(Salmo 146:2)

 1. 1. La kol-ta-nan

  stoy-jel ja Dyos.

  Yeʼ-ni wa xya aj-yu-ko-tik sa-kʼan.

  Kʼa-kʼu a-kwal

  wa xto-yo-tik.

  La jtsʼe-bʼan-tay-tik ja sni-wa-ni-li.

  La kol-ta-nan xchol-jel sbʼa-ja Jyo-ba.

 2. 2. La aʼ-tel-tay

  ja Jyo-ba Dyos.

  Ja yeʼn tsa-mal-xta wa smakʼ-la-yo-tik.

  Ja yi-jil skʼabʼ

  wa xkol-ta-ni.

  Ja yip ja Dyos wa skol-tay ja man-so.

  La jtoy-tik la-jan ja jTa-tik, Jyo-ba.

 3. 3. La tsʼe-bʼan-tay

  ja to-jil Dyos.

  Ja yeʼn wa xya lam-xuk ja jkʼu-jol-tik.

  Oj-xta-ni xchʼak

  ja wo-ko-lik.

  Oj-ni ya koʼ jle-ki-lal-tik ja Dyos.

  La tsʼe-bʼan-tay gus-to lek ja Jyo-ba.

(Cha kʼela ja Sal. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Hech. 17:25).