Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 56

Jeʼa teya bʼa smeranil

Tsaʼa jun grabasyon
Jeʼa teya bʼa smeranil

(Proverbios 3:1, 2)

 1. 1. Jel tʼi-lan stsa-jel ja bʼa wa sa-kʼa-ni-li

  ja sme-ra-nil wa sje-a ja Dyos.

  Ja yu-jil, ma-klay ja sra-son ja Jyo-ba Dyos,

  pes ja-ni ja sme-ra-ni-li.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Je-a ti a-ya

  ja bʼa me-ro sme-ra-nil.

  A-aj-yu-ka-wuj

  bʼaj-tan bʼej ja Dyos

  sok oj ya-wi gus-to-il.

 2. 2. Ja ja-nekʼ tyem-po wa-xa chʼa-ka bʼaj ja weʼn

  bʼa yaʼ-tel-ta-jel ja Ta-tal Dyos

  oj-ni stu-pa-wi sok ji-tsan lek sle-ki-lal

  sok jun wa tsa-mal sa-kʼa-nil.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Je-a ti a-ya

  ja bʼa me-ro sme-ra-nil.

  A-aj-yu-ka-wuj

  bʼaj-tan bʼej ja Dyos

  sok oj ya-wi gus-to-il.

 3. 3. Bʼa stiʼ sat ja Dyos, la-jan yal un-ti-ko-tik,

  a-a-kan ja Jyo-ba a-sto-ja.

  Sok ti la aj-yi bʼa stsʼe-el ja sa-kʼan Dyos.

  Mok e-lan ja bʼa sme-ra-nil.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Je-a ti a-ya

  ja bʼa me-ro sme-ra-nil.

  A-aj-yu-ka-wuj

  bʼaj-tan bʼej ja Dyos

  sok oj ya-wi gus-to-il.

(Cha kʼela ja Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32).