Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 TSʼEBʼOJ 52

Jyoba, wa xkawi ja jsakʼanil

Tsaʼa jun grabasyon
Jyoba, wa xkawi ja jsakʼanil
TUKBʼES JA JASTAL OJA KʼELI
Teksto
Dibujo

(Hebreos 10:7, 9)

 1. 1. Jyo-ba, weʼ-na-ni a-kʼu-lan

  ja sut-sat-kʼi-na-li,

  ja sat-kʼi-nal sok ja Lu-um

  so-ka jas-tik a-yi.

  Sa-kʼan ay-ti-kon yuj weʼ-na,

  ja skʼul-bʼen ja-wa kʼabʼ.

  Ja yu-jil, ja-wa kʼul-bʼe-ni-ki

  sbʼej-ni oj stsʼe-bʼan-ta-ya.

 2. 2. Ja oj-xta yiʼ jaʼ ja Je-sús,

  ya-wi jun o-ra-syon:

  «Tat, it bʼa-yon bʼa skʼu-la-jel

  ja jas wa-xa kʼa-na».

  Yaj-ni el-kʼen ja bʼa ja-i,

  wa tsa-a-ni ja weʼn

  bʼa oj aj-yuk toj sok kʼu-a-bʼal

  sok bʼa oj yaʼ-tel-ta-ya.

 3. 3. Wa-ni xka-wi ja jsa-kʼa-nil,

  weʼn-xa-ni a-bʼa-ja.

  Ta-tal, jel xkʼa-na oj jto-ya

  sok oj kaʼ-tel-ta-ya.

  Ja wa-a-ni ja-wa Wu-nin

  bʼa stup-jel ja jmu-li.

  Ta sa-kʼan a-yon ma cham-yon-ta,

  weʼ-ni a-bʼa-jon, Jyo-ba.

(Cha kʼela ja Mat. 16:24; Mar. 8:34; Luc. 9:23).