Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 48

La ajyukotik soka Jyoba

Tsaʼa jun grabasyon
La ajyukotik soka Jyoba
TUKBʼES JA JASTAL OJA KʼELI
Teksto
Dibujo

(Miqueas 6:8)

 1. 1. La aj-yu-ko-tik so-ka Dyos

  ya-jel jbʼaj-tik chʼin kʼa-kʼu kʼa-kʼu.

  Wa sje-a-yi le-kil skʼu-jol

  ja ma-tik wa-ne sle-jel ja sbʼej.

  Ja Jyo-ba wa slo-ko-wo-tik

  bʼa aj-yel-sok kʼu-bʼan lek.

  Ta ka-yi ja jsa-kʼa-nil-tik,

  oj aj-yu-ko-tik bʼa stsʼe-el.

 2. 2. Ja Sa-ta-nás jel taj-kel ay

  yuj-ni jel-xa mo-jan ja skʼa-kʼu.

  Wa-ni la il-ji-tik kon-tra

  sok bʼobʼ-ta wa-ni xya xiw-ko-tik.

  Ja Jyo-ba wa stal-na-yo-tik,

  mok-ni la jip-ti-ka-ni.

  Mok ka-ti-kan yaʼ-tel-ta-jel,

  to-la-bi-da la jyaj-tay-tik.

 3. 3. Wa-ni skol-ta-yo-tik ja Dyos,

  pes wa sma-klay ja ko-ra-syon-tik.

  Ya-u-nej-ki-tik ja yi-pi,

  ja Ya-bʼal sok ja jmoj-al-jel-tik.

  Oj-ni jkʼu-luk-tik ja bʼa lek

  ta aj-yi-tik so-ka Dyos.

  Ta mi xji-pa-ti-kan ja yeʼn,

  oj skol-ta-yo-tik aj-yel toj.

(Cha kʼela ja Gén. 5:24; 6:9; 1 Rey. 2:3, 4).