Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 26

Keʼn wa kʼulanki

Tsaʼa jun grabasyon
Keʼn wa kʼulanki

(Mateo 25:34-40)

 1. 1. Ja Je-sús a-yi-oj pi-lan chej sok wa-ne

  smoj-ta-jel aʼ-tel ja smoj-al-je-li-ki.

  Ja jas-tik wa xkʼu-la-xi

  bʼa skol-ta-je-le,

  ja Je-sús wa-ni skʼa-na oj stu-pa-wi.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  «Yaj-ni wa kol-ta-ye, keʼn wa kol-ta-yon

  Yaj-ni wa yaj-ta-ye, keʼn wa yaj-ta-yon.

  Ja aʼ-tel wa kʼu-lan, keʼn wa kʼu-lan-ki.

  Yaj-ni wa tal-nay, keʼn wa tal-na-yon.

  Ja jas-tik a-kʼu-lan, keʼn wa kʼu-lan-ki».

 2. 2. «Yaj-ni ta-kin-bʼi jtiʼ sok och wa-in xka-bʼi,

  weʼn-to bʼaj-tan jak-ya bʼa wa kol-ta-yon».

  Ta jo-bʼo-wi:

  «¿Jas o-ra jmakʼ-la-ya ja keʼn?»,

  an-to ja weʼn gus-to-xta o-ja wal-kabʼ:

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  «Yaj-ni wa kol-ta-ye, keʼn wa kol-ta-yon

  Yaj-ni wa yaj-ta-ye, keʼn wa yaj-ta-yon.

  Ja aʼ-tel wa kʼu-lan, keʼn wa kʼu-lan-ki.

  Yaj-ni wa tal-nay, keʼn wa tal-na-yon.

  Ja jas-tik a-kʼu-lan, keʼn wa kʼu-lan-ki».

 3. 3. «Sok yaj-ni a-cho-lo so-ka jmoj-al-je-lik,

  a-kʼu-lan ja bʼa lek sok toj waj-ya jmok».

  Ja-xa yeʼn oj ya-la-wabʼ:

  «Laʼ bʼa sto-jol jkʼabʼ

  bʼa oj ka aj-yan sa-kʼan ja bʼa Lu-um».

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  «Yaj-ni wa kol-ta-ye, keʼn wa kol-ta-yon

  Yaj-ni wa yaj-ta-ye, keʼn wa yaj-ta-yon.

  Ja aʼ-tel wa kʼu-lan, keʼn wa kʼu-lan-ki.

  Yaj-ni wa tal-nay, keʼn wa tal-na-yon.

  Ja jas-tik a-kʼu-lan, keʼn wa kʼu-lan-ki».

(Cha kʼela ja Prov. 19:17; Mat. 10:40-42; 2 Tim. 1:16, 17).