Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 TSʼEBʼOJ 2

Wa bʼiʼil Jyoba

Tsaʼa jun grabasyon
Wa bʼiʼil Jyoba
TUKBʼES JA JASTAL OJA KʼELI
Teksto
Dibujo

(Salmo 83:18)

 1. 1. JTa-ti-kon Dyos sa-kʼan,

  ja Kʼu-lu-man bʼa jas-tik.

  Bʼa spe-tsa-nil ja tyem-po

  wa bʼi-il-ni Jyo-ba.

  Jel xya-a gus-to-il

  aj-yel ja bʼa wa cho-nabʼ.

  Bʼa yi-bʼa-nal ja lu-um

  wa xto-yo-wa-ti-kon.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  mey pi-lan jas-tal Weʼn.

  Bʼa sat-kʼi-nal ma bʼa Lu-um,

  mey pi-lan dyos sa-kʼan.

  Ke-chan Weʼn ja Dyos jel a-wip

  sok a-yabʼ-ye ja tuk.

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  ke-cha-ni Weʼn jDyo-sa-ti-kon.

 2.  2. Wa-ni xwa ma-ku-nuk

  ja-wa kʼul-bʼen bʼa skʼul-jel

  ja jas-tik wa-xa kʼa-na,

  pes wa bʼi-il Jyo-ba.

  Wa tsa-a-wo-ti-kon

  jas-tal wa Ta-u-man-tiʼ.

  Yu-ja wa ya-jal-kʼu-jol,

  wa cho-na-bʼo-ti-kon.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  mey pi-lan jas-tal Weʼn.

  Bʼa sat-kʼi-nal ma bʼa Lu-um,

  mey pi-lan dyos sa-kʼan.

  Ke-chan Weʼn ja Dyos jel a-wip

  sok a-yabʼ-ye ja tuk.

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  ke-cha-ni Weʼn jDyo-sa-ti-kon.

(Cha kʼela ja 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8).