Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 10

¡La jtoytik ja jDyostik, Jyoba!

Tsaʼa jun grabasyon
¡La jtoytik ja jDyostik, Jyoba!

(Salmo 145:12)

 1. 1. ¡La jtoy-tik ja jDyos-tik, Jyo-ba!

  ¡La jchol-tik ja ni-wan sbʼi-il!

  A-yabʼ-ye ja i-xuk wi-nik

  ja sni-wan kʼa-kʼu jel-xa mo-jan.

  Ja Jyo-ba ya-la-ta styem-po-il-xa

  oj ya man-dar ja Je-su-si.

  La kal-tik yabʼ ja i-xuk wi-ni-ki

  ja sle-kil oj yi-jan-ki-tik.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  ¡La jtoy-tik ja jDyos-tik, Jyo-ba!

  ¡La jchol-tik ekʼ ja ni-wan sbʼi-il!

 2. 2. ¡La jtoy-tik ja Kaj-wal-tik Dyos!

  ¡La jtsʼe-bʼan-tay-tik ja sbʼi-il!

  La ka-tik el man jkʼu-jol-tik

  ja stoy-jel oj ka-tik-yi ja yeʼn.

  A-ma mi-ni maʼ oj slaj ja yi-pi,

  pe ja yeʼn chʼin wa xya-a sbʼaj.

  Ja jTa-tik jel sna-a jya-ju-lal-tik

  sok wa xyabʼ ja ko-ra-syon-tik.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  ¡La jtoy-tik ja jDyos-tik, Jyo-ba!

  ¡La jchol-tik ekʼ ja ni-wan sbʼi-il!

(Cha kʼela ja Sal. 89:27; 105:1; Jer. 33:11).