Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

La jtsʼebʼantaytik ja Jyoba (yajkʼachil tsʼebʼojik)

 Tsʼebʼoj 143

Jun ijlabʼ bʼa yoj kʼikʼinal

Jun ijlabʼ bʼa yoj kʼikʼinal

Yajel koʼuk:

(2 Corintios 4:6)

 1. Ja we-go kʼi-kʼi-nal ay-tik,

  pe ay-ni jun ij-labʼ.

  Ja-nekʼ-to sle-kil bʼa keʼn-tik

  yil-jel ja ij-labʼ jaw.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Ja ra-son bʼa Bi-blia

  jel tsa-mal ja slij-pe-lal

  sok jel-ni xpay-wa-ni.

  Jel-ni tsa-mal yabʼ-jel:

  oj-ni chʼa-yuk ja sya-jal

  so-ka wo-kol.

 2. A-kʼe-uk ja maʼ wan wa-yel,

  jel-xa kom ja tyem-po.

  La ka-tik ku-lan skʼu-jo-le

  so-ka Ya-bʼal ja Dyos.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Ja ra-son bʼa Bi-blia

  jel tsa-mal ja slij-pe-lal

  sok jel-ni xpay-wa-ni.

  Jel-ni tsa-mal yabʼ-jel:

  oj-ni chʼa-yuk ja sya-jal

  so-ka wo-kol.

(Cha kʼela ja Juan 3:19; 8:12; Rom. 13:11, 12; 1 Ped. 2:9.)