Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 Ts’eb’oj 138

Jawa niwan bʼiʼil Jyoba

Jawa niwan bʼiʼil Jyoba

Yajel ko’uk:

(Salmo 83:18)

 1. JTa-ti-kon Dyos sa-kʼan,

  ja Kʼu-lu-man bʼa jas-tik.

  Bʼa spe-tsa-nil ja tyem-po

  jun-xta ja-wa bʼi-il.

  Jel cha-an-ya-bʼa-lil

  aj-yel ja bʼa wa cho-nabʼ.

  Bʼa yi-bʼa-nal ja lu-um

  wa xto-yo-wa-ti-kon.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  mey pi-lan jas-tal Weʼn.

  Bʼa sat-kʼi-nal ma bʼa Lu-um,

  mey pi-lan dyos sa-kʼan.

  Ke-chan Weʼn ja Dyos je-la wip

  sok a-yabʼ-ye ja tuk.

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  mey pi-lan dyos jas-tal Weʼ-na.

 2. Weʼ-ni wa xwa kʼo-tuk

  ja jas-tal wa-xa kʼa-na

  sok jach-ni wa xwa e-kʼuk.

  Jyo-ba mi la tuk-bʼi.

  Wa tsa-a-wo-ti-kon

  jas-tal wa Ta-u-man-tiʼ.

  Yu-ja wa ya-jal-kʼu-jol

  wa cho-na-bʼo-ti-kon.

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  mey pi-lan jas-tal Weʼn.

  Bʼa sat-kʼi-nal ma bʼa Lu-um,

  mey pi-lan dyos sa-kʼan.

  Ke-chan Weʼn ja Dyos je-la wip

  sok a-yabʼ-ye ja tuk.

  Kaj-wal Dyos, Jyo-ba Dyos,

  mey pi-lan dyos jas-tal Weʼ-na.

(Cha kʼela ja 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8.)