Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Bideoʼik sbʼaja libroʼik bʼa Biblia

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Job

Skʼeʼulabʼil sbʼaja Job

Spaklajel tʼusanta sbʼaja libro bʼa Job wani xkʼota wabʼ stojolil sbʼaja aji och duda ja kechanta yeʼn yiʼoj derecho bʼa yajel mandar ja Dyosi.