Spetsanil ja jastik yiʼoj ja sitio bʼa Internet ayiʼoj jun computadora cha ayni yiʼoj ja celular ma tableta. Pe yuja celular ma tableta mas yal chʼine, tukni wa sjeʼa ja jastik yiʼojan ja sitio, bʼa jachuk oj bʼobʼ ochuk lek sok oj chiknajuk lek ja jastik junuki. Ja jastik wa xyala bʼa yibʼeli oj skoltaya bʼa yajel makunuk lek ja jw.org.

 Jastal yajel makunuk ja menús

Bʼa spantallaʼil jun computadora, wa xchiknaji cholan och ja joʼe bʼiʼilalik mas tʼilan yiʼoj ja sitio bʼa Internet. Soka bʼa surdaʼili cholankon ja sbʼiʼil ja tuktukil xetʼani.

Pe bʼa spantalla jun celular ja joʼe bʼiʼilaliki tixa wa sjeʼa bʼa surdaʼil ja pantalla sok wa snakʼa sbʼaj ja yajni mi x-axi makunuki bʼa oj ajuk eluk mas slekilal.

 • Bʼatsayi ja Menú bʼa oj snakʼ ma oj sjeʼ ja menús. Ta abʼatsayi bʼa jun bʼiʼilal sbʼaja jaw, oj sjek-a bʼa skʼeʼulabʼil ja página jaw.

 • Bʼa oja wil ja jastik yiʼoj ja xetʼan yamaniki, bʼatsayi ja bʼa yal kwagro Sjejel ja lista. Ta abʼatsayi junuk ja bʼa lista, oj sjek-a bʼa skʼeʼulabʼil ja página jaw.

 • Bʼa oj snakʼ ja lista bʼa xetʼan yamaniki, cha bʼatsayi ja yal kwagro Snakʼjel ja lista.

 • Ta abʼatsayi ja bʼa jw.org, oj kumxuk bʼa skʼeʼulabʼil ja página.

 • Bʼatsayi ja bʼa yal kwagro Stsajel jun kʼumal bʼa oja wil ja lista bʼa kʼumalik ayiʼoji.

 • Bʼatsayi ja bʼa yal kwagro Slejel bʼa Slejel sbʼaʼal.

 Jastal skʼeljel ja artikuloʼik ma kapituloʼik bʼa jun juʼun

Ja bʼa spantallaʼil jun computadora, ja sbʼaʼal jun juʼun oj chiknajuk ja yajni wan kʼumaxel ja artikulo ma ja kapitulo. Pe bʼa jun celular ma tableta ja sbʼaʼal jun juʼun mi oj chiknajuk.

 • Bʼatsayi ja bʼa yal kwagro Sjejel sbʼaʼal bʼa oja sjeʼ jas sbʼaʼal yiʼojan ja juʼuni. Ta bʼatsayi junuk ja bʼa yolomajelik, oj chiknajuk ja jastik yiʼoj ja artikulo ma ja kapitulo.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Ekʼta bʼa kumxel ja bʼa artikulo ma kapitulo ekʼtaʼi.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Nochan bʼa oja wil ja artikulo ma kapitulo jakumi.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Snakʼjel sbʼaʼal bʼa oj snakʼ ja jastik yiʼoji sok snochjel skʼumajel ja artikulo ma kapitulo wa jamuneji.

 Jastal skʼumajel ja Biblia bʼa sitio Internet

Kaʼax ja bʼa wa xyala JUʼUNIK > BIBLIA sok tsaʼa jun kʼumal, tsaʼan bʼatsayi ja bʼa wa xyala Slejel sok tixa bʼatsayi ja bʼa yal kwagro bʼa yibʼeli bʼa skʼumajel.

Ja bʼa yal kwagro wa sjeʼa ja sbʼiʼil ja libro soka snumeroʼil ja kapitulo, tsaʼa jun libro sok jun kapitulo sok bʼatsayi ja bʼa wa xyala slejel.

Yajni wan kʼumaxel och jun kapitulo bʼa Biblia, wa xchiknaji ja yal kwagro wa sjeʼa ja sbʼiʼil ja libro soka snumeroʼil ja kapitulo soka jastik yiʼoj ja menú bʼa jachuk oj ochan mas pasil bʼa pilan kapitulo.

 • Ta waxa kʼana oja wil mas jaman ja teksto bʼa pantalla, bʼatsayi ja bʼa wa xyala aʼeluk bʼa mi oj chiknajuk ja yal kwagro wa sjeʼa ja sbʼiʼil ja libro soka snumeroʼil ja kapitulo bʼa Biblia. Bʼa oja wil pilan kapitulo, kaʼax bʼa kʼeʼel ma bʼa koʼel ja bʼa página bʼa teya.

 • Bʼatsayi ja bʼa yal kwagro bʼa achiknajuk bʼa oj sjeʼ ja sbʼiʼil ja libro soka snumeroʼil ja kapitulo ja bʼa Biblia.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Slejel sbʼaʼal bʼa oja wil ja lista ja bʼa libroʼik yiʼoj ja Biblia.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Ekʼta bʼa oja wil ja sbʼaʼal ja bʼa kapitulo ekʼta.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Nochan bʼa oja wil ja sbʼaʼal ja bʼa kapitulo jakumi.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Snakʼjel sbʼaʼal bʼa oj snakʼ ja sbʼaʼal ja Biblia.

 Jastal smaklajel ja grabasyon bʼa jun artikulo

Ta waxa jama jun artikulo sok ayxa elel bʼa audio, oj chiknajuk ja bʼa barra bʼa yajel okʼuk ja grabasyoni.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Aʼokʼuk bʼa smaklajel ja grabasyon.

 • Bʼatsayi ja yal kwagro Atekʼan bʼa yajel tekʼan ja jas wan okʼel bʼa grabasyoni. Cha bʼatsayi ja yal kwagro Aʼokʼuk bʼa oj kʼe okʼuk.

 • Oj bʼobʼa jitstalaʼuk ja bʼa mero waxa kʼana smaklajel ja grabasyoni.

Ta kʼe okʼuk ja grabasyon sok waxa nijkes bʼa yibʼelko ja jas wana skʼumajeli, wa sjeʼa sbʼaj ja barra bʼa yajel okʼuk ja grabasyoni. Ja it wa xmakuni bʼa yajel kʼot tekʼan ma yajel kumxuk bʼa oj okʼuk ja grabasyoni bʼa moka chʼay ja bʼa wana snochjel skʼumajel ja teksto.