Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Venezuela

Av. Intercomunal La Victoria-El Consejo

Frente a La Mora II

LA VICTORIA 2121 ESTADO ARAGUA

VENEZUELA

+58 244-400-5000

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 11:00 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 16:00 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe

Milimo Iicitwa

Kusandulula mabbuku aapandulula Bbaibbele mu Mwaambo Wakutambaika waku Venezuela. Kutuma mataani aamabbuku aali 27 mumyaambo iili 29 mwezi amwezi. Kweendelezya mulimo wa Bakamboni ba Jehova ibainda ku 125,000 ku Venezuela.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.