Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Thailand

78/12 Soi 31 Serithai Road

Bungkum

BANGKOK 10 240

THAILAND

+66 2-375-2200

+66 2-732-4971

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 11:00 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 16:00 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe acisela

Milimo Iicitwa

Kusandulula mabbuku aapandulula Bbaibbele mumwaambo waci Thai, Laotia, alimwi a Lahu. Kweendelezya mulimo wa Bakamboni ba Jehova ku Thailand aku Laos.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.