Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Slovakia

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

SLOVAK REPUBLIC

+421 2-49107611

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 10:30 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 3:30 hrs

Bulamfwu Bwaciindi. Woola lyomwe acisela

Milimo Iicitwa

Kweendelezya mulimo wa Bakamboni ba Jehova ibainda ku 26,500 ku Czech Republic alimwi aku Slovakia. Kusandulula mabbuku aapandulula Bbaibbele mumwaambo waci Slovak alimwi a Mwaambo Wakutambaika waku Slovakia. Kutuma mabbuku kumbungano zili mucisi ca Austria, Czech Republic, Slovakia, alimwi Slovenia.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.