Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Mozambique

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 11:00 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 15:30 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe

Milimo Iicitwa

Kweendelezya mulimo wakusandulula mabbuku aapandulula Bbaibbele mumyaambo iili mbwiibede. Kuswaya kulabikkilizya ambowakatalika mulimo wa Bakamboni ba Jehova ku Mozambique.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.