Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Hungary

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HUNGARY

+361 401-1100

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 11:00 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 16:00 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe amaminiti aali 15

Milimo Iicitwa

Kweendelezya mulimo wambungano ziinda ku 280 ku Hungary alimwi ugwasyilizya mbungano zibelesya mwaambo waci Hungarian ku Slovakia amu Ukraine. Kusandulula mabbuku aapandulula Bbaibbele mumwaambo waci Hungarian alimwi aci Lovári. Kupanga zyakuswiilila zyakalekkoodwa mumwaambo waci Hungarian alimwi amavidiyo mu Mwaambo Wakutambaika waku Hungary.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.