Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Cameroon

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

Ancienne Route SONEL

Bonamikano, Bonabéri,

DOUALA

CAMEROON

+237 3339-0250

+237 3339-2101

Kuswaya

Bwatatu Alimwi a Bwasanu

14:00 hrs kusikila 16:30 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Maminiti aali 30

Milimo Iicitwa

Kweendelezya mulimo wa Bakamboni ba Jehova ibainda ku 40,000 mucisi ca Cameroon, Gabon a Equatorial Guinea. Kutuma mabbuku kuzisi zyosanwe zyamu Africa.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.