Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Britain

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

09:45 hrs; 13:15 hrs; 15:00 hrs.

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe acisela

Milimo Iicitwa

Kusimba mamagazini amabroshuwa aainda ku 200 miliyoni mwaka amwaka akwaatuma kuzisi zili 100. Kuswaya kubikkilizya kweebelela zyintu zyakali kucitika kaindi zitondezya mulimo wa Bakamboni ba Jehova mu Britain.

 

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.