Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Ofesi Alimwi Amalailile Aabasikuswaya

Twamutamba kuti muzikuswaye maofesi eesu alimwi ankotusimbila mabbuku. Amubone masena nkwaabede alimwi aziindi zyakuswaya.

 

Brazil

Rodovia SP-141 - km 43

CESÁRIO LANGE-SP

18285-901

BRAZIL

+55 15-3322-9000

Kuswaya

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 10:00 hrs alimwi 13:00 hrs kusikila 15:00 hrs

Bulamfwu Bwaciindi: Woola lyomwe amaminiti aali 40

Milimo Iicitwa

Kusimba ma Bbaibbele, mabbuku alimwi amabroshuwa aasika ku 36 miliyoni. Kutuma mataani aamabbuku aali 7,000 mwaka amwaka mumyaambo iinda ku 90.

Amukkope broshuwa yaamba zyakuswaya.