Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Amubandike Andiswe

Ngaaya makkeyala eesu alimwi amanamba aamafooni. Amubelesye imwi yanzila zitobela kutegwa mubandike a Bakamboni ba Jehova bakubusena nkomukkala.

Réunion

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 625

F-27406 LOUVIERS CEDEX

FRANCE

Ciindi Cakubeleka

Muhulo Kusikila Muli Bwasanu

08:00 hrs kusikila 12:30 hrs alimwi 14:00 hrs kusikila 17:30 hrs