Skip to content

Skip to table of contents

September 16-22

BAHEBRAYO 11

September 16-22
 • Lwiimbo 119 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasika aawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Lusyomo Lulayandikana”: (10 min.)

  • Heb 11:1—Kupandululwa kwalusyomo (w16.10 27 ¶6)

  • Heb 11:6—Tweelede kuba aalusyomo kuti tubotezye Leza (w13 11/1 11 ¶2-5)

  • Heb 11:33-38—Bakombi baLeza bachiindi bakakonzya kulisimya mumapenzi aakaambo kalusyomo (w16.10 23 ¶10-11)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Heb 11:4—Niinzi chakagwasya Abbelo kuti abe aalusyomo lusimide? (it-1 804 ¶5)

  • Heb 11:5—Jehova wakamulongezya biyeni Enokki akaambo kakutondeezya lusyomo? (wp17.1 12-13)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Kuli tumwi na twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Heb 11:1-16 (th chiiyo 10)

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

BUUMI BWAMAKRISTU