Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | BAGALATIYA 1-3

‘Ndakamululamika Kunembo Lyabantu’

‘Ndakamululamika Kunembo Lyabantu’

2:11-14

Lwaano oolu lutuyiisyaanzi atala:

  • akuba aachibindi?—w18.03 31-32 ¶16

  • ambukunjizya mukakole kuyoowa bantu?—it-2 587 ¶3

  • akuti bakombima abakwesu bali kuzulwida mbantu batamaninide?—w10 6/15 17-18 ¶12

  • akuti tweelede kubeleka changuzu kuti tunonkole kakusaluula nkitulaako?—w18.08 9 ¶5