Skip to content

Dzifakazi dza Jehovha

Hatha lidimi Gitonga

Silo si yeyedzwago

Leri omu nya interneti mwendro gu tshisa dzirevhista A Sentinela ni Despertai! dzi nga rigo gu duswa ni simbe silo si yeyedzwago vbavbatshi vbavba. Engiseya dziawudhyu nya mabhuku yathu khu malimi nya mangi. Sistiri mwendro gu tshisa dzivhidhyu khu malimi nya mangi, gupata ni malimi nya mawogo.

Hatha lidimi avba nya kwadru nya lidimi, u thitha avba va gu pwani Vbweta gasi gu wona mabhuku ma gomogo khu lidimi lolo.

WONA KHU
Grid
List

DZIREVHISTA

MUKHEDZISEYI — NYA GIHEVBULO

MAMBE MABHUKU

Gya gu girwa kharini gihevbulo nya Bhibhiliya?

"Sing Out Joyfully" to Jehovah

2018 Memorial Invitation

Khala pari ya Jehovha

Esi si duswago tshanganoni nya mughanga

Wona mwendro tshisa esi si ngari gu duswago tshigu ni tshigu nya tshangano nya mughanga.

Wona e'si dusidwego

Simbe silo si vbindrugedzidwego omu nya esi si gravharidwego si ngu kodzega gu ba sa sa vbindrugedzwa omu nya esi si ghandlidwego.