Te ke sai‘ia ke ako lahi ange fekau‘aki mo e Tohi Tapú? Kapau ko ia, ngāue‘aonga‘aki ‘emau koosi ako Tohi Tapu ta‘etotongi ‘i ‘apí. Kole ha ako Tohi Tapu ‘aki hono fakafonu ‘a e foomu ‘i laló.