Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

WEBSITE YA JW.ORG

Go Dirisa JW.ORG mo Sedirisiweng sa Ileketeroniki

Go Dirisa JW.ORG mo Sedirisiweng sa Ileketeroniki

Ditsebe tsotlhe tsa website le dikarolo tsa yone tse di kgonang go lebelelwa mo khomputareng di kgona go lebelelwa ka smartphone le tablet. Le fa go ntse jalo, diteng le tsela e website e tlhagang ka yone ga e tshwane le mo khomputareng. Setlhogo seno se tla go thusa go bona dilo tse o di batlang mo jw.org.

 Dirisa Diteng Tsa go Batla Dilwana mo Sedirisiweng sa Ileketeroniki

Fa o dirile full-screen dikarolo tsa konokono di tlhagelela kwa godimo mo sekirining mme tse dingwe di mo molemeng wa sekirini.

Mo sedirisiweng se se nang le sekirini se sennye dikarolo tseno di tlhagelela mo molemeng fela. Diteng tseno ga di na go tlhaga fa di sa dirisiwe gore website e kgone go tlhagelela ka botlalo.

 • Tobetsa konopo ya Diteng go fitlha kgotsa go tlhagisa diteng. Tobetsa leina la karolo e o batlang go ya kwa go yone.

 • Tobetsa letshwao le le lebileng kwa tlase go bula dikarolwana tsa diteng. Tobetsa leina la karolwana e o e batlang.

 • Tobetsa letshwao le le lebileng kwa godimo go tswala dikarolwana tseo.

 • Tobetsa konopo ya JW.ORG go ya kwa tshimologong ya website.

 • Tobetsa Tlhopha Puo go tlhagisa dipuo tse di leng gone.

 • Tobetsa Senka (karolo eno ga ise e nne gone) go bona tshedimosetso o dirisa karolo ya go senka mo website.

 Go Batla Ditlhogo Kgotsa Dikgaolo Tsa Kgatiso

Fa o dirile full-screen mo sedirisiweng sa gago, lenaane la diteng le nna le tlhagile fa o ntse o bala. Mme ga le tlhage mo didirisiweng tse dinnye.

 • Tobetsa konopo e e tlhagisang lenaane la diteng. Tobetsa setlhogo kgotsa kgaolo e o e batlang.

 • Tobetsa E e Fetileng go tlhagisa setlhogo kgotsa kgaolo e e fetileng.

 • Tobetsa E e Latelang go tlhagisa setlhogo kgotsa kgaolo e e latelang.

 • Tobetsa konopo ya go fitlha lenaane la ditlhogo gore o tswelele ka se o se balang.

 Go Dirisa Baebele mo Internet

Tsena mo DIKGATISO > BAEBELE o bo o tobetsa konopo ya Bala mo Internet. Kgotsa tobetsa link ya Bala Baebele mo Internet kwa tsebeng ya TSHIMOLOGO.

Mo karolong ya Bontsha, tlhopha buka le kgaolo e o e batlang o bo o tobetsa Ya Kwa Go.

Fa o ntse o bala kgaolo, karolo ya Bontsha e tla nna e tlhaga gore o kgone go ya kwa kgaolong e nngwe ka bonako.

 • Tobetsa setshwantsho sa Pin mo karolong ya Bontsha go dira gore karolo eno e se ka ya tlhaga. Fa o batla go ya kwa kgaolong e nngwe, ya kwa godimo kgotsa kwa tlase mo tsebeng e o leng mo go yone.

 • Tobetsa setshwantsho sa Pin mo karolong ya Bontsha gore karolo eno e nne e tlhagile fa o ntse o bala.

 • Tobetsa konopo ya go tlhagisa lenaane la dibuka tsa Baebele.

 • Tobetsa E e Fetileng go tlhagisa kgaolo e e fetileng.

 • Tobetsa E e Latelang go tlhagisa kgaolo e e latelang.

 • Tobetsa konopo ya go tswala lenaane la dibuka tsa Baebele.

 Go Reetsa Kgatiso e e Rekotilweng

Fa e le gore kgatiso e o e balang e rekotilwe go tla tlhagelela lebokoso le le bontshang gore o ka e reetsa.

 • Tobetsa Tshameka gore o reetse kgatiso e e rekotilweng.

 • Tobetsa Emisa fa o batla go emisa. Tobetsa Tshameka fa o batla go tswelela fa o emisitseng teng.

 • Tobetsa fa o batlang go reetsa teng. O ka ya kwa morago kgotsa kwa pele.

Fa o reeditse kgatiso e e rekotilweng, lebokoso le le bontshang gore o reeditse kgatiso le tla nna le ntse le tlhagelela kwa godimo fa o ntse o bala go ya kwa tlase. Seno se tla go thusa gore o kgone go emisa le go tswelela o reetsa ntle le go latlhegelwa ke fa o neng o bala teng.