Fetela kwa tshedimosetsong

Thekenoloji e e Dirisiwang ke Di-Website Tsa Rona Tse di Farologaneng

Thekenoloji e e Dirisiwang ke Di-Website Tsa Rona Tse di Farologaneng

Go na le mefuta e e farologaneng ya thekenoloji e e dirisiwang ke di-website tsa rona e e dirang gore o itumelele go di dirisa. Bona lenaane la mefuta ya thekenoloji e re e dirisang.

Go Dumalana le Melawana

Thekenoloji eno ke e e re thusang go itse gore a o dumalana le melawana e e mo website ya rona.

Thekenoloji

Maikaelelo

Lobaka *

Mofuta

legalNoticesClient-nextListCallNeeded

E dira gore website e se ka ya dirisa data e ntsi le gore e bereke sentle fa o se na go dumalana le melawana ya go dirisa website.

Indefinite (local storage)

E a Tlhokega Gore re Kgone go Boloka Tshedimosetso

accepted-${noticeID}, legalNoticesClient-accepted-notice:${noticeID}

E letla motho gore a dire tshwetso ya gore o dumalana le melawana ya rona le gore e se ka ya nna e tlhaga gape nako le nako fa a tsena mo website.

Dingwaga di le 6

E a Tlhokega Gore re Kgone go Boloka Tshedimosetso

Go Rulaganya Tshedimosetso

Thekenoloji eno e sireletsa batho ba ba tsenang mo website ya rona e bile e dira gore ba kgone go bona tshedimosetso e ba e batlang ka bonako.

Thekenoloji

Maikaelelo

Lobaka *

Mofuta

ak_bmsc, bm_sv, bm_mi

E thusa ka go dira batho ba se ka ba tsenya dilo tse di sa siamang mo go yone.

Diura di le 2

E Boloka Tshedimosetso ya Kafa Website e Dirisiwang ka Gone

Thekenoloji e e Dirisiwang ke Dikhampani Tse Dingwe

Thekenoloji eno ke e e dirisiwang ke website ya rona mme e le ya dikhampani tse dingwe.

Thekenoloji

Maikaelelo

Lobaka *

Mofuta

Khampani

APISID, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SSID, _ga

E letla motho gore a kgone go dirisa dimmapa tsa Google fa a le mo website ya rona. Gape Google e re thusa ka thulaganyo e e dirang gore re farologanye gore a ke motho yo o dirisang website kgotsa ke khomputara, ka go kopa gore motho a tlhophe sengwe se se rileng mo sekirining fa a bula akhaonto, a ntsha moneelo kgotsa a kopa thuto ya Baebele.

E ka bolokiwa lobaka lwa dingwaga di le 2

E a Tlhokega Gore re Kgone go Boloka Tshedimosetso

Google

Molawana wa tshireletsego wa Google

^ ser. 8 Fa ka dinako tse dingwe go twe tshedimosetso e tla bolokelwa ruri kgotsa e re “Indefinite (local storage),” seno se raya gore tshedimosetso eo e bolokelwa mo Internet e o e dirisang e seng mo website ya rona. Fa o sa batle gore tshedimosetso eno e bolokelwe ruri o tla tlhoka go fetola seo mo Internet ya gago.

^ ser. 22 Fa ka dinako tse dingwe go twe tshedimosetso e tla bolokelwa ruri kgotsa e re “Indefinite (local storage),” seno se raya gore tshedimosetso eo e bolokelwa mo Internet e o e dirisang e seng mo website ya rona. Fa o sa batle gore tshedimosetso eno e bolokelwe ruri o tla tlhoka go fetola seo mo Internet ya gago.

^ ser. 32 Fa ka dinako tse dingwe go twe tshedimosetso e tla bolokelwa ruri kgotsa e re “Indefinite (local storage),” seno se raya gore tshedimosetso eo e bolokelwa mo Internet e o e dirisang e seng mo website ya rona. Fa o sa batle gore tshedimosetso eno e bolokelwe ruri o tla tlhoka go fetola seo mo Internet ya gago.