Fetela kwa tshedimosetsong

Molawana o Basupi ba ga Jehofa ba o Latelang go Sireletsa Tshedimosetso ya Batho mo Lefatsheng Lotlhe

Molawana o Basupi ba ga Jehofa ba o Latelang go Sireletsa Tshedimosetso ya Batho mo Lefatsheng Lotlhe

Mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa o tlotla ditshwanelo tsa batho ka go sireletsa tshedimosetso ya bone fa ba dirisa website ya Basupi ba ga Jehofa. Mokgatlho ono o lemoga botlhokwa jwa go bolelela batho gore o dirisa jang tshedimosetso ya bone le gore tshedimosetso ya Basupi ba ga Jehofa e e tsenngwang mo website eno e botlhokwa e bile e tshwanetse go sirelediwa gore mokgatlho o kgone go diragatsa maikarabelo a one. (Diane 15:22; 25:9) Re itse botlhokwa jwa go boloka tshedimosetso ya motho e le sephiri.—Diane 20:19.

Dinaga tse di farologaneng di na le melao ya go sireletsa ditshwanelo tsa batho tsa go boloka tshedimosetso ya bone e sireletsegile. Pele ga go nna le melao eno, mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa go akaretsa le diofisi tsa one tsa makala, ga o bolo go nna o tlotla ditshwanelo tsa batho tsa go sireletsa tshedimosetso ya bone le go dira gore go se nne le motho ope yo o tsayang tshedimosetso eo ntle le tetla ya bone. Mokgatlho ono o tla tswelela o ntse o sireletsa tshedimosetso ya batho.

Melao ya go Sireletsa Tshedimosetso ya Batho. Mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa o bereka ka tshedimosetso yotlhe ya batho go dumalana le melao e e latelang:

  1. Tshedimosetso ya motho e tla dirisiwa sentle e bile go latelwa melao ya naga.

  2. Tshedimosetso ya motho e tla tsewa e bo e dirisediwa fela dilo tse di amanang le ditiro tsa mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa.

  3. Fa re na le tshedimosetso ya motho mme re bo re lemoga gore go na le diphetogo mo go yone, di tla baakanngwa ka bonako fa mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa o sena go itse ka tsone.

  4. Fa fela mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa o sa ntse o tlhoka go dirisa tshedimosetso ya gago, o tla nna o ntse o bolokile tshedimosetso eo.

  5. Re tla dira dilo ka tsela e e bontshang gore re tlotla ditshwanelo tsa motho yo re nang le tshedimosetso ya gagwe.

  6. Go tla tsewa dikgato tse di maleba go netefatsa gore tshedimosetso ya motho ga e dirisiwe ka tsela e e seng ka fa molaong. Dikhomputara tse di nang le tshedimosetso ya batho, di na le di-password tse di itsiweng fela ke batho ba ba nang le tetla ya go tsena mo go tsone. Diofisi tse batho bao ba berekelang mo go tsone, di a lotlelwa fa ba tšhaisa mme ga go ope yo o letleletsweng go tsena.

  7. Tshedimosetso ya motho ga e kitla e fetisediwa kwa diofising tsa makala ntle le fa e le gore tshedimosetso eo e tlhoka go dirisediwa ditiro tse dingwe tsa mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa. Batho botlhe ba ba ileng ba dira tshwetso ya go nna Basupi ba ga Jehofa ba ile ba dumela gore tshedimosetso ya bone e dirisiwe ka tsela eno.

Melao e re sa tswang go tlotla ka yone e tlhalosiwa mo bukeng ya Re Rulaganyeditswe go Dira Thato ya ga Jehofa e motho a e newang fa a nna Mosupi wa ga Jehofa. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng bona buka ya Re Rulaganyeditswe go Dira Thato ya ga Jehofa.

Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya gore tshedimosetso ya gagwe e sirelediwe, gore a e baakanye fa go na le sengwe se se phoso mo go yone kgotsa gore a e ntshe fa a batla, mme dintlha tseno di tlhalosiwa mo setlhogong se se reng Molawana wa Kafa Tshedimosetso ya Batho e Dirisiwang ka Gone mo Lefatsheng Lotlhe ka fa tlase ga setlhogwana se se reng Ditshwanelo Tsa Gago.

Dintlha tse re tlotlileng ka tsone di bontsha kafa Basupi ba ga Jehofa ba dirisang tshedimosetso ya batho ka gone mo lefatsheng lotlhe.