Fetela kwa tshedimosetsong

Molawana wa Sephiri

Molawana wa Sephiri

Tshedimosetso ya Botho

Tshedimosetso ya botho e e romelwang mo atereseng eno ya Internet e dirisiwa ke Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.,kgotsa mekgatlho e e dirisanang le yone fela ka boikaelelo jo bo tlhalositsweng ka nako ya fa motho a e romela. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ga e neye motho ope tshedimosetso ya gago ntle le fa go tlhokega go dira jalo gore ba go direle se o se kopileng, le fa ba go itsisitse ka gone kgotsa ba tlhatswegile pelo gore go a tlhokega go naya batho ba bangwe tshedimosetso eo gore ba diragatse melao kgotsa ditaelo kgotsa go thibela tsietso kgotsa e le dikgang tse di amanang le pabalesego kgotsa tsa botegeniki. Tshedimosetso epe fela ya botho e e romelwang ga e ka ke ya rekisiwa, ga dirwa kgwebo ka yone kgotsa ya hirisiwa mo maemong ape fela.

Aterese ya E-mail

Re tla dirisa Aterese ya e-mail e o re nayang yone fa o bula akhaonto mo atereseng eno ya Internet gore re ikgolaganye le wena malebana le akhaonto ya gago. Ka sekai, fa o lebetse username kgotsa password mme o kopa go thusiwa go tsena mo saeteng, re tla go thusa ka go go romela molaetsa mo atereseng ya e-mail e o e tsenyang mo user profile.

Cookies

Cookies e dirisiwa go tlhopha dilo tse motho yo o tsenang mo go jw.org a di dirisang thata. Ka sekai, puo e motho a e dirisang fa a tsena mo jw.org e bolokwa mo cookie gore fa motho a boela mo go Web site e bo e setse e e tlhophile. Ga go na tshedimosetso epe e e kokoanngwang kgotsa e e bolokwang mo cookies.

Active Scripting kgotsa JavaScript

Aterese ya Internet ya jw.org e dirisa Scripting go tokafatsa tsela e saete eno e dirang ka yone. Go dirisa thekenoloji ya Scripting go dira gore aterese ya Internet ya jw. org e buse tshedimosetso ya motho ka bonako. Aterese ya Internet ya jw.org ga e dirise Scripting go tsenya software mo khumputareng ya motho yo o e dirisang kgotsa go tsaya tshedimosetso ya gagwe e e seng ka fa molaong.

Gore dilo dingwe di bereke sentle mo atereseng ya Internet ya jw.org, motho o tshwanetse go tobetsa konopo ya Active Scripting kgotsa JavaScript mo go browser. Di Web browser di le dintsi di letla karolo eno gore e dire kgotsa e se ka ya dira mo disaeteng tse di rileng. Ya kwa setlankaneng sa thuso sa Web browser go ithuta kafa o ka dirang ka gone gore scripting se dire mo disaeteng tse di rileng.

Fa go tlhokega gore re fetole melawana ya tshedimosetso ya botho, re tla e tsenya mo tsebeng eno gore ka metlha o itse gore re tsaya tshedimosetso e kana kang le gore re e dirisa jang.