Kafa Meneelo e Dirisiwang ka Gone

Tiro ya Basupi ba ga Jehofa e tshegediwa ka meenelo e e ntshiwang ka go rata. Bona gore meenelo eo e dirisiwa jang go thusa batho lefatshe lotlhe.

PUBLISHING

Phuthego ya Modimo Ga e A Lebala Batho Ba ba Sa utlweng mo Ditsebeng

Re na le dibidio di le dintsi ka dipuo tsa diatla di feta 100! Re di dira jang?

Buka e Ntšha ya go Ithuta Baebele

Utlwa gore goreng buka ya Itumelele go Tshelela Ruri! e farologane le dibuka tse dingwe.

Dipina Tse di re Atametsang Gaufi le Modimo

A o na le pina e o e ratang? A o kile wa ipotsa gore e dirilwe jang?

Mokwalo o o Thusang Batho

Re gatisa dikgatiso tsa braille e bile re ruta batho go bala mokwalo wa braille.

Laeborari e o Kgonang go Tsamaya ka Yone

Batho ba re app ya JW Library ke “mpho e e botlhokwa thata.” Bona gore go tlhokega eng gore e tlhokomelwe le gore e tlhabololwe.

Dikgang Tse di Agang

Re lebogela Dikgang tsa jw.org ka gonne di re thusa go itse gore go diragalang ka Basupi mo lefatsheng lotlhe. Dikgang tseno di rulaganngwa jang?

Go Gatisa Buka e e Botlhokwa Thata

Go ranola le go gatisa Thanolo ya Lefatshe le Lesha go akaretsa dilo di le dintsi.

Go Leba Mananeo a JW o sa Dirise Internet

Bakaulengwe mo Afrika ba lebelela jang JW Broadcasting fa ba se na Internet?

Lebokoso le Lennye Mme Le na Le Tshedimosetso e Ntsi

Bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona ba le bantsi ba kgona go itseela dikgatiso ba sa dirise Internet.

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE

Go Boloka Diholo Tsa Rona di Sireletsegile ka Nako ya COVID-19

Re simolotse go kopana gape kwa Diholong Tsa Bogosi ka April 1, 2022. Bona gore ke dilo dife tse di dirilweng gore Diholo Tsa Bogosi di nne di sireletsegile.

Diofisi Tsa Thanolo di Thusa Batho ba le Bantsi

Lefelo le ofisi ya thanolo e leng kwa go lone le ama tsela e baranodi ba ranolang ka yone.

Dikago Tse di Agilweng le Tse di Tlhabolotsweng Pele ga COVID-19

Go dirilwe dithulaganyo tsa go aga le go tlhabolola mafelo a kobamelo a le 2 700 mo lefatsheng lotlhe mo ngwageng wa tirelo wa 2020. A go ne ga kgonega?

ADMINISTRATION

Bakaulengwe ba Sirelediwa Kgatlhanong le Ditso Tsa Bone

Fa batho ba ne ba leka go thibela tshwanelo ya bakaulengwe ba rona ya go obamela ka kgololesego, bakaulengwe ba ile ba itlhaganelela go ya go ba thusa.

Meneelo e e Setseng e Thusa ba ba Tlhaelelwang

Tiro ya rona e tshegediwa jang kwa mafelong a a tlhaelelwang?

PREACHING AND TEACHING

Kopano e Gasiwa mo Radiong le mo Thelebisheneng

Kopano ya tikologo ya 2020 e ne e tsentswe mo Internet, mme bontsi jwa batho kwa Malawi le Mozambique ga ba na Internet. Jaanong ba kgonne go e lebelela jang?

Sekolo sa Lefatshe Lotlhe sa Gileade

Sekolo sa Gileade se tshwarelwa kwa New York mme go tla baithuti ba ba tswang kwa dinageng tse di farologaneng kwa go sone. Baithuti ba tla jang sekolong?

Go Diriwa ga Dibidio Tsa Kopano ya Tikologo ya 2020 ya ‘Ipeleng ka Metlha’!

Go ne go tlhokega eng fa go ne go dirwa dibidio tsa dikopano tsa tikologo?

Thanolo ya Thulaganyo ya Kopano ya Tikologo ya 2020 ya ‘Ipeleng ka Metlha’!

Dipuo, diterama le dipina tsa kopano, di ile tsa ranolwa jang ka bonako mo dipuong di feta 500?

Go tshwara Dipokano re dirisa Videoconferencing

Mokgatlho o thusitse jang diphuthego go tshwara dipokano ba dirisa videoconferencing ka diakhaonto tsa Zoom, tse di sireletsegileng e bile di sa ture?

DISASTER RELIEF

Tiro ya Namolo ka 2022—Go Bontsha Lorato Lwa Bokaulengwe

Ka ngwaga wa 2022, re ile ra thusa jang batho ba ba ileng ba amiwa ke masetlapelo?

Go Thusa Batho ka Nako ya “Dintwa le Dipego Tsa Dintwa”

Bakaulengwe le bokgaitsadi ba kwa Ukraine ba thusiwa jang le fa gone go na le dintwa? Dilo tsa namolo di ba thusa jang?

Go Namola Bakaulengwe le Bokgaitsadi ba Rona ka Ngwaga wa 2021

Ka 2021, le fa dinaga dingwe di ne di thusiwa ka dijo ka ntlha ya COVID-19 gape di ne di tlhoka go thusiwa ka ntlha ya masetlapelo a tlholego.

Bakaulengwe ba Thusiwa ka Nako ya Leroborobo

Go thusa Basupi ba bangwe ka dilo tse ba neng ba di tlhoka ka nako ya COVID-19 go itumedisitse Basupi le batho ba e seng Basupi.

Go Thusa ba ba Wetsweng ke Masetlapelo

Ka ngwaga wa tirelo wa 2020 bakaulengwe le bokgaitsadi ba ile ba amiwa ke bolwetse jwa COVID-19 le masetlapelo a tlholego. Ba thusitswe jang?

Tiro ya Namolo ka 2022—Go Bontsha Lorato Lwa Bokaulengwe

Ka ngwaga wa 2022, re ile ra thusa jang batho ba ba ileng ba amiwa ke masetlapelo?

Go Boloka Diholo Tsa Rona di Sireletsegile ka Nako ya COVID-19

Re simolotse go kopana gape kwa Diholong Tsa Bogosi ka April 1, 2022. Bona gore ke dilo dife tse di dirilweng gore Diholo Tsa Bogosi di nne di sireletsegile.

Go Namola Bakaulengwe le Bokgaitsadi ba Rona ka Ngwaga wa 2021

Ka 2021, le fa dinaga dingwe di ne di thusiwa ka dijo ka ntlha ya COVID-19 gape di ne di tlhoka go thusiwa ka ntlha ya masetlapelo a tlholego.

Dikgang Tse di Agang

Re lebogela Dikgang tsa jw.org ka gonne di re thusa go itse gore go diragalang ka Basupi mo lefatsheng lotlhe. Dikgang tseno di rulaganngwa jang?

Dipina Tse di re Atametsang Gaufi le Modimo

A o na le pina e o e ratang? A o kile wa ipotsa gore e dirilwe jang?

Mokwalo o o Thusang Batho

Re gatisa dikgatiso tsa braille e bile re ruta batho go bala mokwalo wa braille.

Laeborari e o Kgonang go Tsamaya ka Yone

Batho ba re app ya JW Library ke “mpho e e botlhokwa thata.” Bona gore go tlhokega eng gore e tlhokomelwe le gore e tlhabololwe.

Bakaulengwe ba Thusiwa ka Nako ya Leroborobo

Go thusa Basupi ba bangwe ka dilo tse ba neng ba di tlhoka ka nako ya COVID-19 go itumedisitse Basupi le batho ba e seng Basupi.

Bakaulengwe ba Sirelediwa Kgatlhanong le Ditso Tsa Bone

Fa batho ba ne ba leka go thibela tshwanelo ya bakaulengwe ba rona ya go obamela ka kgololesego, bakaulengwe ba ile ba itlhaganelela go ya go ba thusa.

Go Leba Mananeo a JW o sa Dirise Internet

Bakaulengwe mo Afrika ba lebelela jang JW Broadcasting fa ba se na Internet?

Dikago Tse di Agilweng le Tse di Tlhabolotsweng Pele ga COVID-19

Go dirilwe dithulaganyo tsa go aga le go tlhabolola mafelo a kobamelo a le 2 700 mo lefatsheng lotlhe mo ngwageng wa tirelo wa 2020. A go ne ga kgonega?

Lebokoso le Lennye Mme Le na Le Tshedimosetso e Ntsi

Bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona ba le bantsi ba kgona go itseela dikgatiso ba sa dirise Internet.

Laeborari e o Kgonang go Tsamaya ka Yone

Batho ba re app ya JW Library ke “mpho e e botlhokwa thata.” Bona gore go tlhokega eng gore e tlhokomelwe le gore e tlhabololwe.

Diofisi Tsa Thanolo di Thusa Batho ba le Bantsi

Lefelo le ofisi ya thanolo e leng kwa go lone le ama tsela e baranodi ba ranolang ka yone.

Go Thusa ba ba Wetsweng ke Masetlapelo

Ka ngwaga wa tirelo wa 2020 bakaulengwe le bokgaitsadi ba ile ba amiwa ke bolwetse jwa COVID-19 le masetlapelo a tlholego. Ba thusitswe jang?

Go Gatisa Buka e e Botlhokwa Thata

Go ranola le go gatisa Thanolo ya Lefatshe le Lesha go akaretsa dilo di le dintsi.

Meneelo e e Setseng e Thusa ba ba Tlhaelelwang

Tiro ya rona e tshegediwa jang kwa mafelong a a tlhaelelwang?

Sekolo sa Lefatshe Lotlhe sa Gileade

Sekolo sa Gileade se tshwarelwa kwa New York mme go tla baithuti ba ba tswang kwa dinageng tse di farologaneng kwa go sone. Baithuti ba tla jang sekolong?

Go Diriwa ga Dibidio Tsa Kopano ya Tikologo ya 2020 ya ‘Ipeleng ka Metlha’!

Go ne go tlhokega eng fa go ne go dirwa dibidio tsa dikopano tsa tikologo?

Thanolo ya Thulaganyo ya Kopano ya Tikologo ya 2020 ya ‘Ipeleng ka Metlha’!

Dipuo, diterama le dipina tsa kopano, di ile tsa ranolwa jang ka bonako mo dipuong di feta 500?

Go tshwara Dipokano re dirisa Videoconferencing

Mokgatlho o thusitse jang diphuthego go tshwara dipokano ba dirisa videoconferencing ka diakhaonto tsa Zoom, tse di sireletsegileng e bile di sa ture?

Ka maswabi, ga go na mafoko a a tsamaisanang le se o se batlang.