Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Anton Petrus/Moment via Getty Images

NNANG LO DISITSE!

A go Tla Nna le Ntwa ya Lefatshe Lotlhe mo Bogautshwaneng?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

A go Tla Nna le Ntwa ya Lefatshe Lotlhe mo Bogautshwaneng?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

 Mo dingwageng di le 30 tse di fetileng, batho ba le bantsi ba ne ba akanya gore dinaga tse di farologaneng di ne di dirisana sentle le gore tsela e di neng di dirisana ka yone e ne e tokafala. Le fa go ntse jalo, se se diregileng bosheng se bontsha gore se ba neng ba se akanya se ka tswa se se boammaaruri.

  •    “Batho ba le bantsi ba tshwenngwa ke gore ntwa ya kwa Gaza e tla ama dinaga tse dingwe tse di mabapi ka gonne Israele le Hezbollah di simolotse go lwa kwa molelwaneng wa Lebanona.”—Reuters, January 6, 2024.

  •    “Ditlhopha tse di laolwang ke naga ya Iran di a tlhasela mo mafelong a a farologaneng, e bile bosheng jaana Iran e simolotse go dira dibetsa tsa nuklea gape. Mo godimo ga moo, naga ya Russia le ya China di itsalantse le naga ya Iran. Dilo tseno tsotlhe ke matshosetsi mo dinageng tse di kwa bophirima.”—The New York Times, January 7, 2024.

  •    “Tlhaselo ya Russia e tsweletse ka go baka tshenyo e kgolo kwa Ukraine.”—UN News, January 11, 2024.

  •    “Ikonomi ya China e e ntseng e gola le maatla a yone a a ntseng a oketsega mo sesoleng, boratanaga jo bo ntseng bo oketsega kwa Taiwan le kgotlhang e e leng gone magareng ga China le Amerika di baka maemo a a ka nnang a tsosa ntwa nako nngwe le nngwe.”—The Japan Times, January 9, 2024.

 A Baebele e bua sengwe ka maemo ano a a sa iketlang a re a bonang mo lefatsheng gompieno? A maemo ano a tla baka ntwa ya lefatshe lotlhe?

Baebele e ne ya bolelela pele ka ditiragalo tse di diregang gone jaanong

 Baebele ga e a ka ya bolelela pele ka tlhamalalo gore go tla nna le ntwa nngwe e e rileng e re e bonang gompieno. Le fa go ntse jalo, e ne ya bolelela pele ka dintwa tse di anameng tse re di bonang mo nakong e re tshelang mo go yone, tse di ‘tlosang kagiso mo lefatsheng.’—Tshenolo 6:4.

 Buka ya Daniele e ne ya bolelela pele gore “mo motlheng wa bokhutlo,” dipuso tse dikgolo tse di lwelang maemo di ne di tla “kgorometsana,” kgotsa di ne di tla lwela go nna le taolo. Go lwantshana moo go ne go tla akaretsa go itshupa gore di na le maatla a magolo mo go tsa sesole le go dirisa “matlotlo” kgotsa madi a mantsi.—Daniele 11:40, 42, 43.

Ntwa e e tlang

 Baebele e tlhalosa gore maemo a lefatshe a tla nna maswe pele ga a ka siama. Jesu o ne a bolelela pele gore “go [ne go] tla nna le pitlagano e kgolo e e iseng e tsamaye e nne teng fa e sa le lefatshe le nna teng.” (Mathaio 24:21) ‘Pitlagano eo e kgolo’ e tla gogela ka ntweng e e bidiwang Aramagedona, e e tlhalosiwang e le ‘ntwa ya letsatsi le legolo la Modimo Mothatayotlhe.’—Tshenolo 16:14, 16.

 Le fa go ntse jalo, Aramagedona e tla boloka batho, e seng go ba nyeletsa. Modimo o tla dirisa ntwa eo go fedisa dipuso tsa batho tse di sa bolong go baka dintwa tse dintsi tse di senyang. Fa o batla go bona gore Aramagedona e tla tlisa kagiso jang, bala ditlhogo tse di latelang: