Ditlhogo Tse Dingwe

Motseletsele ono o na le ditlhogo di le dintsi tse di tlhagelelang mo tsebeng e e simololang mo websaeteng ya jw.org. Dirisa ditlhogo tseno le dibidio go nonotsha tumelo ya gago ka botlhale jo bo mo Baebeleng.

NNANG LO DISITSE!

Thoromo ya Lefatshe Kwa Turkey le Syria—Baebele e a Reng?

Baebele e gomotsa ba ba amilweng ke thoromo ya lefatshe kwa Turkey le Syria e bile e ba naya tsholofelo.

NNANG LO DISITSE!

Baitsesaense ba Isitse Tshupanako ya Letsatsi la Tshenyego Kwa Pele—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Le fa Baebele e bua ka bokhutlo jwa lefatshe, gape e re naya tsholofelo ya bokamoso.

NNA O DISITSE!

Basupi ba ga Jehofa le Go Gailwa ga Batho ke Banasi—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batho ba le bantsi ba tshaba gore dilo tseno di ka diragala gape.

KEEP ON THE WATCH!

A Tlhaolele ya Semorafe e Tla Tsamaya e Fela?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Dimilione di ithuta Baebele mme e ba thusa go tlotla le go dirisana le ba bangwe.

NNANG LO DISITSE!

Ke Eng fa Dipolotiki di Kgaoganya Batho?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batho mo lefatsheng lotlhe ba kgaogantswe ke dipolotiki. Baebele e a re bothata jono bo tla rarabololwa ke kgosi e e kgonang go dira gore batho botlhe ba utlwane.

NNANG LO DISITSE!

2022: Ngwaga wa Tlhakatlhakano—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Only the Bible explains the real meaning behind recent events.

NNANG LO DISITSE!

A Tota World Cup e ka Dira Gore Batho ba Utlwane?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

World Cup ya ngwaga ono e dirile gore batho ba akanye ka dilo di le dintsi ntle fela le kgwele ya dinao.

NNANG LO DISITSE!

A Dipuso di ka Dirisana Mmogo go Lwantsha Maemo a Bosa a a Fetofetogang a a Bakang Tshenyo e Kgolo?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e ne ya bolelela pele dilo tse di kgoreletsang dipuso go atlega.

NNANG LO DISITSE!

O Tla Tlhopha Moeteledipele Ofe?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Tota le motho yo o nang le bokgoni, go na le dilo tse a sa kgoneng go di dira. Le fa go ntse jalo, go na le Moeteledipele a le mongwe yo o ka ikanngwang.

NNANG LO DISITSE!

Boradipolotiki Ba re Go Tla Runya Ntwa ya Aramagedona—Baebele e a Reng ka Gone?

A dibomo tsa nuklea di tla dira gore go nne le ntwa ya Aramagedona?

NNANG LO DISITSE!

Leuba le Gaketse—Baebele e a Reng ka Gone?

A bothata jono jo bo aparetseng lefatshe lotlhe bo tla rarabologa? A go na le tsholofelo ya gore dilo di tla siama mo nakong e e tlang?

NNANG LO DISITSE!

A Bakeresete ba Tshwanetse go Tsaya Karolo mo Dintweng?—Baebele e a Reng?

A Bakeresete ba ba tsayang karolo mo dintweng ba ikobela Jesu?

NNANG LO DISITSE!

Mogote o o Kwa Godimo mo Lefatsheng Lotlhe—Baebele e a Reng ka Gone?

A lefatshe le tlile go senyega?

NNANG LO DISITSE!

Thubakanyo e e Tshosang ya go Thuntshiwa ga Batho go Ralala Lefatshe—Baebele e a Reng ka Gone?

A go na le mabaka a go bo re ka dumela gore thubakanyo e tla fela?

NNANG LO DISITSE!

Lefatshe le a Senyega—Baebele e a Reng ka Gone?

Temana nngwe ya Baebele e senola dilo di le tharo ka mathata a tikologo a a amang polanete ya rona.

NNANG LO DISITSE!

Go Tlhatloga ga Ditlhwatlhwa—Baebele e a Reng ka Gone?

Ke eng fa maemo a ikonomi a nna maswe le go feta? Baebele e ka re thusa jang?

NNANG LO DISITSE!

Go Thuntshiwa Kwa Dikolong—Baebele e a Reng ka Gone?

Goreng masetlapelo ano a direga? A re ka dumela gore dilo tseno di ka fela?

NNANG LO DISITSE!

Ntwa ya Kwa Ukraine e Oketsa Ditlhaelo Tsa Dijo mo Lefatsheng Lotlhe

Baebele e ile ya bolelela pele gore go tla nna le ditlhaelo tsa dijo mo lefatsheng lotlhe, mme gape e re naya tsholofelo le kgakololo e e ka re thusang go itshokela maemo ao gone jaanong.

NNANG LO DISITSE!

Batho ba le dimilione di le 6 ba Bolailwe ke COVID—Baebele e a Reng ka Gone?

Baebele e ile ya bolelela pele gore go tla nna le malwetse a leroborobo, e a re gomotsa e bile e a re mathata otlhe a tla fela.

NNANG LO DISITSE!

Madumedi a Tshegetsa Ntwa Kwa Ukraine—Baebele e a Reng ka Gone?

Baeteledipele ba bodumedi ba kwa Russia le ba kwa Ukraine ba dira se Jesu laetseng gore balatedi ba gagwe gore ba se ka ba se dira.

NNANG LO DISITSE!

Mathata a Batshabi ba Kopanang le One—Ba le Dimilione ba Tshaba go Tswa Kwa Ukraine

Baebele e tlhalosa gore ke ka ntlha yang fa go na le mathata le gore Modimo o tla a rarabolola jang.

Russia e Tlhasela Ukraine

Bona gore tiragalo eno e kaya eng.

A go Ka Kgonega Gore go Nne le Tsamaiso e e Siameng ya Ikonomi?

Go na le puso e e tla tlhomamisang gore dilo di tsamaisiwa sentle mo lefatsheng, e bile e tla fedisa khumanego le mathata a ikonomi.

Ka maswabi, ga go na mafoko a a tsamaisanang le se o se batlang.