Ditlhogo Tse Dingwe

Motseletsele ono o na le ditlhogo di le dintsi tse di tlhagelelang mo tsebeng e e simololang mo websaeteng ya jw.org. Dirisa ditlhogo tseno le dibidio go nonotsha tumelo ya gago ka botlhale jo bo mo Baebeleng.

Lwantsha go Jewa ke Bodutu ka go Thusa ba Bangwe—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Bona ditsela tse pedi tsa kafa go thusa ba bangwe go ka go thusang ka gone.

LETSHOLO LA GO LALETSA BATHO GO TLA SEGOPOTSONG

Jesu o Tla Fedisa Bokebekwa

Re ka bontsha jang gore re lebogela se Jesu a re diretseng sone le se a tla re direlang sone?

LETSHOLO LA GO LALETSA BATHO GO TLA SEGOPOTSONG

Jesu o Tla Fedisa Tshotlego

Re ka bontsha jang gore re lebogela se Jesu a re diretseng sone le se a tla re direlang sone?

NNANG LO DISITSE!

Dinaga di Latlhegetswe ke Ditrilione mo Dintweng— A di Latlhegetswe ke Madi Fela?

Ithute gore goreng mo nakong e e sa fediseng pelo madi a ka se tlhole a dirisediwa dintwa le gore tshenyo e e bakilweng ke dintwa e tla baakanngwa jang.

LETSHOLO LA GO LALETSA BATHO GO TLA SEGOPOTSONG

Jesu o Tla Fedisa Dintwa

Re ka bontsha jang gore re lebogela se Jesu a re diretseng sone le se a tla re direlang sone?

Dira Ditsala Gore O se Ka wa Jewa ke Bodutu—Kafa Baebele e ka Thusang ka Gone

Bona melaometheo e mebedi ya Baebele e e ka go thusang go fenya go jewa ke bodutu.

NNANG LO DISITSE!

Batho ga ba Tlhole ba Tshepa Baeteledipele ba Dipolotiki—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e re kgothaletsa gore re nne kelotlhoko gore re tshepa mang e bile e re bolelela ka tharabololo e le yosi fela ya mathata a re nang le one e re ka e tshepang.

NNANG LO DISITSE!

A go Tla Nna le Ntwa ya Lefatshe Lotlhe mo Bogautshwaneng?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e ne ya bolelela pele ka dintwa tse di anameng tse re di bonang gompieno le kafa di tla fedisiwang ka gone.

Modimo o Tlhokomela Jang Ba ba Sa Kgoneng go Utlwa?

Batho ba ba sa kgoneng go utlwa mo lefatsheng lotlhe ba solegelwa molemo ke thuto e Modimo a e nayang batho. Bona gore seo se direga jang.

Bothata jo bo Golang Jwa go Jewa ke Bodutu—⁠Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Ithute gore batho ba ba jewang ke bodutu ba ka bona jang boitumelo gone jaanong.

NNANG LO DISITSE!

Mabaka a go Nna le Tsholofelo ka Ngwaga wa 2024​—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Tsholofelo e e mo Baebeleng e ka go thusa go itumelela botshelo gone jaanong le gore o lebe pele go nna le bokamoso jo bo itumedisang.

NNANG LO DISITSE!

2023: Ngwaga wa Matlhotlhapelo—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e tlhalosa mabaka a go bo go ne go direga dilo tse di utlwisang botlhoko mo ngwageng wa 2023.

O ka Dira Eng fa o Jewa ke Bodutu?

Ela tlhoko melaometheo e mebedi ya Baebele e e ka go thusang fa o jewa ke bodutu.

Baebele ya Reng ka Tlhaelo ya Metsi?

Bogosi Jwa Modimo bo tla dira se dipuso tsa batho di palelwang ke go se dira, e leng go rarabolola bothata jwa metsi.

NNANG LO DISITSE!

Goreng go Tletse Letlhoo Jaana?—Baebele e a Reng?

Utlwa gore letlhoo le le anameng mo lefatsheng le bontsha eng le gore Modimo o tla dira eng ka seo.

NNANG LO DISITSE!

Goreng Go se Na Kagiso?​—Baebele e a Reng?

Bona mabaka a le mararo a go bo batho ba sa kgone go tlisa kagiso.

Huldrych Zwingli O Batla Boammaaruri

Ka dingwaga tsa bo1600 Zwingli o ne a bona boammaaruri jo bo mo Baebeleng mme o ile a thusa ba bangwe gore ba bo bone. Re ka ithuta eng mo botshelong jwa gagwe le mo go se a neng a se dumela?

NNANG LO DISITSE!

Ke Mang yo o Tla Sireletsang Batho ba e Seng Masole?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e tlhalosa gore Modimo o tla “fedisa dintwa mo lefatsheng lotlhe.” Jang?

NNANG LO DISITSE!

A Aramagedona e Tla Simologa Kwa Iseraele?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Se buka ya Tshenolo e se buang ka Aramagedona se re fa karabo.

A Boammaaruri bo sa Ntse bo le Botlhokwa?

Baebele e ka go thusa gore o lemoge se e leng boammaaruri mo lefatsheng leno la batho ba ba tlhakaneng tlhogo.

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Mathata a Ikonomi—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

A o ne o itse gore Baebele e a re go na le puso e e tlileng go rarabolola mathata otlhe a ikonomi mo lefatsheng, go akaretsa le pharologano e e gone magareng ga bahumi le bahumanegi?

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Baeteledipele ba Dipolotiki Ba ba Sa Ikanyegeng—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute ka Moeteledipele wa Bogosi Jwa Modimo yo o ikanyegang e bile a sa dire bonweenwee.

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Mathata a Tikologo—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla rarabololang mathata a tikologo ka gone.

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Botsogo—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla re thusang go nna le botsogo jo bo siameng ka gone.

Ntwa—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla tlisang kagiso ya mmatota le polokesego ka gone.

Baebele e a Reng ka Ditlhaelo Tsa Dijo?

Modimo ga se ene a bakang ditlhaelo tsa dijo, mme o sale a re tlhagisitse ka tsone.

Go Nna Vegan—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Ithute gore a go nna vegan go ka rarabolola mathata a lefatshe.

NNANG LO DISITSE!

Merwalela e e Senyang—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Utlwa gore merwalela e e sa tlwaelegang e e diregang go ralala lefatshe, e re ruta eng ka nako e re tshelang mo go yone.

NNANG LO DISITSE!

Go Tlhaela ga Dijo mo Lefatsheng Lotlhe mo go Bakiwang ke Ntwa le go Fetofetoga ga Maemo a Bosa—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e na le kgakololo e e mosola e bile gape Baebele e re solofetsa gore dilo di tla siama.

NNANG LO DISITSE!

Mogote o o Feteletseng mo Lefatsheng Lotlhe ka Selemo sa 2023—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e bontsha gore Modimo ga a kitla a letla lefatshe le senngwa.

Go Itshokelana—Kafa Baebele e ka Thusang ka Gone

Ditemana tsa Baebele tse di rotloetsang go itshokelana le go tlotlana.

NNANG LO DISITSE!

Modiredimogolo wa Tsa Boitekanelo a re Social Media e ka Bakela Basha Dikotsi—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batsadi, sekasekang melaometheo ya Baebele e le meraro, e e ka lo thusang go sireletsa bana ba lona.

NNANG LO DISITSE!

A Artificial Intelligence E a Re Thusa Kgotsa Jang?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e tlhalosa gore goreng batho ba sa tshepe gore fa nako e ntse e ya thekenoloji e tla dirisediwa dilo tse di siameng

NNANG LO DISITSE!

Ntwa ya Russia le Ukraine ga e Ise e Fele—Baebele e re Naya Tsholofelo Efe?

Ithute ka tsholofetso e e mo Baebeleng ya gore dintwa di tla fela.

NNANG LO DISITSE!

Basha ba le Bantsi ba Tlhasetswe ke Malwetse a Tlhaloganyo—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e naya basha ba ba nang le malwetse a tlhaloganyo kgakololo e e ka ba thusang.

NNANG LO DISITSE!

Thoromo ya Lefatshe Kwa Turkey le Syria—Baebele e a Reng?

Baebele e gomotsa ba ba amilweng ke thoromo ya lefatshe kwa Turkey le Syria e bile e ba naya tsholofelo.

NNANG LO DISITSE!

Baitsesaense ba Isitse Tshupanako ya Letsatsi la Tshenyego Kwa Pele—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Le fa Baebele e bua ka bokhutlo jwa lefatshe, gape e re naya tsholofelo ya bokamoso.

NNA O DISITSE!

Basupi ba ga Jehofa le Go Gailwa ga Batho ke Banasi—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batho ba le bantsi ba tshaba gore dilo tseno di ka diragala gape.

Setlhabelo sa ga Jesu Se ka Go Tswela Mosola

Ke dilo dife tse pedi tse Jesu a rileng re tlhoka go di dira gore loso lwa gagwe lo re tswele mosola?

KEEP ON THE WATCH!

A Tlhaolele ya Semorafe e Tla Tsamaya e Fela?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Dimilione di ithuta Baebele mme e ba thusa go tlotla le go dirisana le ba bangwe.

NNANG LO DISITSE!

Ke Eng fa Dipolotiki di Kgaoganya Batho?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batho mo lefatsheng lotlhe ba kgaogantswe ke dipolotiki. Baebele e a re bothata jono bo tla rarabololwa ke kgosi e e kgonang go dira gore batho botlhe ba utlwane.

NNANG LO DISITSE!

Mabaka a go Nna le Tsholofelo ka Ngwaga wa 2023—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Fa ngwaga o mosha o simologa, batho ba le bantsi ba lebile pele go bona dilo tse molemo di direga. Mme gone, dikgang tse di molemo tse di mo Baebeleng di ka dira gore motho a itumele le go feta.

NNANG LO DISITSE!

2022: Ngwaga wa Tlhakatlhakano—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Only the Bible explains the real meaning behind recent events.

NNANG LO DISITSE!

A Tota World Cup e ka Dira Gore Batho ba Utlwane?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

World Cup ya ngwaga ono e dirile gore batho ba akanye ka dilo di le dintsi ntle fela le kgwele ya dinao.

NNANG LO DISITSE!

A Dipuso di ka Dirisana Mmogo go Lwantsha Maemo a Bosa a a Fetofetogang a a Bakang Tshenyo e Kgolo?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e ne ya bolelela pele dilo tse di kgoreletsang dipuso go atlega.

NNANG LO DISITSE!

O Tla Tlhopha Moeteledipele Ofe?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Tota le motho yo o nang le bokgoni, go na le dilo tse a sa kgoneng go di dira. Le fa go ntse jalo, go na le Moeteledipele a le mongwe yo o ka ikanngwang.

NNANG LO DISITSE!

Boradipolotiki Ba re Go Tla Runya Ntwa ya Aramagedona—Baebele e a Reng ka Gone?

A dibomo tsa nuklea di tla dira gore go nne le ntwa ya Aramagedona?

NNANG LO DISITSE!

Leuba le Gaketse—Baebele e a Reng ka Gone?

A bothata jono jo bo aparetseng lefatshe lotlhe bo tla rarabologa? A go na le tsholofelo ya gore dilo di tla siama mo nakong e e tlang?

NNANG LO DISITSE!

A Bakeresete ba Tshwanetse go Tsaya Karolo mo Dintweng?—Baebele e a Reng?

A Bakeresete ba ba tsayang karolo mo dintweng ba ikobela Jesu?

NNANG LO DISITSE!

Mogote o o Kwa Godimo mo Lefatsheng Lotlhe—Baebele e a Reng ka Gone?

A lefatshe le tlile go senyega?

NNANG LO DISITSE!

Thubakanyo e e Tshosang ya go Thuntshiwa ga Batho go Ralala Lefatshe—Baebele e a Reng ka Gone?

A go na le mabaka a go bo re ka dumela gore thubakanyo e tla fela?

NNANG LO DISITSE!

Lefatshe le a Senyega—Baebele e a Reng ka Gone?

Temana nngwe ya Baebele e senola dilo di le tharo ka mathata a tikologo a a amang polanete ya rona.

NNANG LO DISITSE!

Go Tlhatloga ga Ditlhwatlhwa—Baebele e a Reng ka Gone?

Ke eng fa maemo a ikonomi a nna maswe le go feta? Baebele e ka re thusa jang?

NNANG LO DISITSE!

Go Thuntshiwa Kwa Dikolong—Baebele e a Reng ka Gone?

Goreng masetlapelo ano a direga? A re ka dumela gore dilo tseno di ka fela?

NNANG LO DISITSE!

Ntwa ya Kwa Ukraine e Oketsa Ditlhaelo Tsa Dijo mo Lefatsheng Lotlhe

Baebele e ile ya bolelela pele gore go tla nna le ditlhaelo tsa dijo mo lefatsheng lotlhe, mme gape e re naya tsholofelo le kgakololo e e ka re thusang go itshokela maemo ao gone jaanong.

NNANG LO DISITSE!

Batho ba le dimilione di le 6 ba Bolailwe ke COVID—Baebele e a Reng ka Gone?

Baebele e ile ya bolelela pele gore go tla nna le malwetse a leroborobo, e a re gomotsa e bile e a re mathata otlhe a tla fela.

NNANG LO DISITSE!

Madumedi a Tshegetsa Ntwa Kwa Ukraine—Baebele e a Reng ka Gone?

Baeteledipele ba bodumedi ba kwa Russia le ba kwa Ukraine ba dira se Jesu laetseng gore balatedi ba gagwe gore ba se ka ba se dira.

NNANG LO DISITSE!

Mathata a Batshabi ba Kopanang le One—Ba le Dimilione ba Tshaba go Tswa Kwa Ukraine

Baebele e tlhalosa gore ke ka ntlha yang fa go na le mathata le gore Modimo o tla a rarabolola jang.

Russia e Tlhasela Ukraine

Bona gore tiragalo eno e kaya eng.

A go Ka Kgonega Gore go Nne le Tsamaiso e e Siameng ya Ikonomi?

Go na le puso e e tla tlhomamisang gore dilo di tsamaisiwa sentle mo lefatsheng, e bile e tla fedisa khumanego le mathata a ikonomi.

Go Thusa Batho ba ba Sotliwang

Itse gore ga se molato wa gago go bo o sotliwa le gore ga o nosi.

NNANG LO DISITSE!

NNANG LO DISITSE!

Dinaga di Latlhegetswe ke Ditrilione mo Dintweng— A di Latlhegetswe ke Madi Fela?

Ithute gore goreng mo nakong e e sa fediseng pelo madi a ka se tlhole a dirisediwa dintwa le gore tshenyo e e bakilweng ke dintwa e tla baakanngwa jang.

NNANG LO DISITSE!

Batho ga ba Tlhole ba Tshepa Baeteledipele ba Dipolotiki—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e re kgothaletsa gore re nne kelotlhoko gore re tshepa mang e bile e re bolelela ka tharabololo e le yosi fela ya mathata a re nang le one e re ka e tshepang.

NNANG LO DISITSE!

A go Tla Nna le Ntwa ya Lefatshe Lotlhe mo Bogautshwaneng?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e ne ya bolelela pele ka dintwa tse di anameng tse re di bonang gompieno le kafa di tla fedisiwang ka gone.

NNANG LO DISITSE!

Mabaka a go Nna le Tsholofelo ka Ngwaga wa 2024​—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Tsholofelo e e mo Baebeleng e ka go thusa go itumelela botshelo gone jaanong le gore o lebe pele go nna le bokamoso jo bo itumedisang.

NNANG LO DISITSE!

2023: Ngwaga wa Matlhotlhapelo—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e tlhalosa mabaka a go bo go ne go direga dilo tse di utlwisang botlhoko mo ngwageng wa 2023.

NNANG LO DISITSE!

Goreng go Tletse Letlhoo Jaana?—Baebele e a Reng?

Utlwa gore letlhoo le le anameng mo lefatsheng le bontsha eng le gore Modimo o tla dira eng ka seo.

NNANG LO DISITSE!

Goreng Go se Na Kagiso?​—Baebele e a Reng?

Bona mabaka a le mararo a go bo batho ba sa kgone go tlisa kagiso.

NNANG LO DISITSE!

Ke Mang yo o Tla Sireletsang Batho ba e Seng Masole?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e tlhalosa gore Modimo o tla “fedisa dintwa mo lefatsheng lotlhe.” Jang?

NNANG LO DISITSE!

A Aramagedona e Tla Simologa Kwa Iseraele?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Se buka ya Tshenolo e se buang ka Aramagedona se re fa karabo.

NNANG LO DISITSE!

Merwalela e e Senyang—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Utlwa gore merwalela e e sa tlwaelegang e e diregang go ralala lefatshe, e re ruta eng ka nako e re tshelang mo go yone.

NNANG LO DISITSE!

Go Tlhaela ga Dijo mo Lefatsheng Lotlhe mo go Bakiwang ke Ntwa le go Fetofetoga ga Maemo a Bosa—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e na le kgakololo e e mosola e bile gape Baebele e re solofetsa gore dilo di tla siama.

NNANG LO DISITSE!

Mogote o o Feteletseng mo Lefatsheng Lotlhe ka Selemo sa 2023—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e bontsha gore Modimo ga a kitla a letla lefatshe le senngwa.

NNANG LO DISITSE!

Modiredimogolo wa Tsa Boitekanelo a re Social Media e ka Bakela Basha Dikotsi—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batsadi, sekasekang melaometheo ya Baebele e le meraro, e e ka lo thusang go sireletsa bana ba lona.

NNANG LO DISITSE!

A Artificial Intelligence E a Re Thusa Kgotsa Jang?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e tlhalosa gore goreng batho ba sa tshepe gore fa nako e ntse e ya thekenoloji e tla dirisediwa dilo tse di siameng

NNANG LO DISITSE!

Ntwa ya Russia le Ukraine ga e Ise e Fele—Baebele e re Naya Tsholofelo Efe?

Ithute ka tsholofetso e e mo Baebeleng ya gore dintwa di tla fela.

NNANG LO DISITSE!

Basha ba le Bantsi ba Tlhasetswe ke Malwetse a Tlhaloganyo—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e naya basha ba ba nang le malwetse a tlhaloganyo kgakololo e e ka ba thusang.

NNANG LO DISITSE!

Thoromo ya Lefatshe Kwa Turkey le Syria—Baebele e a Reng?

Baebele e gomotsa ba ba amilweng ke thoromo ya lefatshe kwa Turkey le Syria e bile e ba naya tsholofelo.

NNANG LO DISITSE!

Baitsesaense ba Isitse Tshupanako ya Letsatsi la Tshenyego Kwa Pele—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Le fa Baebele e bua ka bokhutlo jwa lefatshe, gape e re naya tsholofelo ya bokamoso.

NNA O DISITSE!

Basupi ba ga Jehofa le Go Gailwa ga Batho ke Banasi—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batho ba le bantsi ba tshaba gore dilo tseno di ka diragala gape.

KEEP ON THE WATCH!

A Tlhaolele ya Semorafe e Tla Tsamaya e Fela?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Dimilione di ithuta Baebele mme e ba thusa go tlotla le go dirisana le ba bangwe.

NNANG LO DISITSE!

Ke Eng fa Dipolotiki di Kgaoganya Batho?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Batho mo lefatsheng lotlhe ba kgaogantswe ke dipolotiki. Baebele e a re bothata jono bo tla rarabololwa ke kgosi e e kgonang go dira gore batho botlhe ba utlwane.

NNANG LO DISITSE!

Mabaka a go Nna le Tsholofelo ka Ngwaga wa 2023—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Fa ngwaga o mosha o simologa, batho ba le bantsi ba lebile pele go bona dilo tse molemo di direga. Mme gone, dikgang tse di molemo tse di mo Baebeleng di ka dira gore motho a itumele le go feta.

NNANG LO DISITSE!

2022: Ngwaga wa Tlhakatlhakano—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Only the Bible explains the real meaning behind recent events.

NNANG LO DISITSE!

A Tota World Cup e ka Dira Gore Batho ba Utlwane?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

World Cup ya ngwaga ono e dirile gore batho ba akanye ka dilo di le dintsi ntle fela le kgwele ya dinao.

NNANG LO DISITSE!

A Dipuso di ka Dirisana Mmogo go Lwantsha Maemo a Bosa a a Fetofetogang a a Bakang Tshenyo e Kgolo?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Baebele e ne ya bolelela pele dilo tse di kgoreletsang dipuso go atlega.

NNANG LO DISITSE!

O Tla Tlhopha Moeteledipele Ofe?—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Tota le motho yo o nang le bokgoni, go na le dilo tse a sa kgoneng go di dira. Le fa go ntse jalo, go na le Moeteledipele a le mongwe yo o ka ikanngwang.

NNANG LO DISITSE!

Boradipolotiki Ba re Go Tla Runya Ntwa ya Aramagedona—Baebele e a Reng ka Gone?

A dibomo tsa nuklea di tla dira gore go nne le ntwa ya Aramagedona?

NNANG LO DISITSE!

Leuba le Gaketse—Baebele e a Reng ka Gone?

A bothata jono jo bo aparetseng lefatshe lotlhe bo tla rarabologa? A go na le tsholofelo ya gore dilo di tla siama mo nakong e e tlang?

NNANG LO DISITSE!

A Bakeresete ba Tshwanetse go Tsaya Karolo mo Dintweng?—Baebele e a Reng?

A Bakeresete ba ba tsayang karolo mo dintweng ba ikobela Jesu?

NNANG LO DISITSE!

Mogote o o Kwa Godimo mo Lefatsheng Lotlhe—Baebele e a Reng ka Gone?

A lefatshe le tlile go senyega?

NNANG LO DISITSE!

Thubakanyo e e Tshosang ya go Thuntshiwa ga Batho go Ralala Lefatshe—Baebele e a Reng ka Gone?

A go na le mabaka a go bo re ka dumela gore thubakanyo e tla fela?

NNANG LO DISITSE!

Lefatshe le a Senyega—Baebele e a Reng ka Gone?

Temana nngwe ya Baebele e senola dilo di le tharo ka mathata a tikologo a a amang polanete ya rona.

NNANG LO DISITSE!

Go Tlhatloga ga Ditlhwatlhwa—Baebele e a Reng ka Gone?

Ke eng fa maemo a ikonomi a nna maswe le go feta? Baebele e ka re thusa jang?

NNANG LO DISITSE!

Go Thuntshiwa Kwa Dikolong—Baebele e a Reng ka Gone?

Goreng masetlapelo ano a direga? A re ka dumela gore dilo tseno di ka fela?

NNANG LO DISITSE!

Ntwa ya Kwa Ukraine e Oketsa Ditlhaelo Tsa Dijo mo Lefatsheng Lotlhe

Baebele e ile ya bolelela pele gore go tla nna le ditlhaelo tsa dijo mo lefatsheng lotlhe, mme gape e re naya tsholofelo le kgakololo e e ka re thusang go itshokela maemo ao gone jaanong.

NNANG LO DISITSE!

Batho ba le dimilione di le 6 ba Bolailwe ke COVID—Baebele e a Reng ka Gone?

Baebele e ile ya bolelela pele gore go tla nna le malwetse a leroborobo, e a re gomotsa e bile e a re mathata otlhe a tla fela.

NNANG LO DISITSE!

Madumedi a Tshegetsa Ntwa Kwa Ukraine—Baebele e a Reng ka Gone?

Baeteledipele ba bodumedi ba kwa Russia le ba kwa Ukraine ba dira se Jesu laetseng gore balatedi ba gagwe gore ba se ka ba se dira.

NNANG LO DISITSE!

Mathata a Batshabi ba Kopanang le One—Ba le Dimilione ba Tshaba go Tswa Kwa Ukraine

Baebele e tlhalosa gore ke ka ntlha yang fa go na le mathata le gore Modimo o tla a rarabolola jang.

Russia e Tlhasela Ukraine

Bona gore tiragalo eno e kaya eng.

TSEBE E E SIMOLOLANG

Lwantsha go Jewa ke Bodutu ka go Thusa ba Bangwe—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Bona ditsela tse pedi tsa kafa go thusa ba bangwe go ka go thusang ka gone.

LETSHOLO LA GO LALETSA BATHO GO TLA SEGOPOTSONG

Jesu o Tla Fedisa Bokebekwa

Re ka bontsha jang gore re lebogela se Jesu a re diretseng sone le se a tla re direlang sone?

LETSHOLO LA GO LALETSA BATHO GO TLA SEGOPOTSONG

Jesu o Tla Fedisa Tshotlego

Re ka bontsha jang gore re lebogela se Jesu a re diretseng sone le se a tla re direlang sone?

LETSHOLO LA GO LALETSA BATHO GO TLA SEGOPOTSONG

Jesu o Tla Fedisa Dintwa

Re ka bontsha jang gore re lebogela se Jesu a re diretseng sone le se a tla re direlang sone?

Dira Ditsala Gore O se Ka wa Jewa ke Bodutu—Kafa Baebele e ka Thusang ka Gone

Bona melaometheo e mebedi ya Baebele e e ka go thusang go fenya go jewa ke bodutu.

Modimo o Tlhokomela Jang Ba ba Sa Kgoneng go Utlwa?

Batho ba ba sa kgoneng go utlwa mo lefatsheng lotlhe ba solegelwa molemo ke thuto e Modimo a e nayang batho. Bona gore seo se direga jang.

Bothata jo bo Golang Jwa go Jewa ke Bodutu—⁠Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Ithute gore batho ba ba jewang ke bodutu ba ka bona jang boitumelo gone jaanong.

O ka Dira Eng fa o Jewa ke Bodutu?

Ela tlhoko melaometheo e mebedi ya Baebele e e ka go thusang fa o jewa ke bodutu.

Baebele ya Reng ka Tlhaelo ya Metsi?

Bogosi Jwa Modimo bo tla dira se dipuso tsa batho di palelwang ke go se dira, e leng go rarabolola bothata jwa metsi.

A Boammaaruri bo sa Ntse bo le Botlhokwa?

Baebele e ka go thusa gore o lemoge se e leng boammaaruri mo lefatsheng leno la batho ba ba tlhakaneng tlhogo.

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Mathata a Ikonomi—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

A o ne o itse gore Baebele e a re go na le puso e e tlileng go rarabolola mathata otlhe a ikonomi mo lefatsheng, go akaretsa le pharologano e e gone magareng ga bahumi le bahumanegi?

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Baeteledipele ba Dipolotiki Ba ba Sa Ikanyegeng—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute ka Moeteledipele wa Bogosi Jwa Modimo yo o ikanyegang e bile a sa dire bonweenwee.

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Mathata a Tikologo—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla rarabololang mathata a tikologo ka gone.

LETSHOLO LE LE KGETHEGILENG

Botsogo—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla re thusang go nna le botsogo jo bo siameng ka gone.

Ntwa—Se Bogosi Jwa Modimo bo Tla se Dirang

Ithute kafa Bogosi Jwa Modimo bo tla tlisang kagiso ya mmatota le polokesego ka gone.

Baebele e a Reng ka Ditlhaelo Tsa Dijo?

Modimo ga se ene a bakang ditlhaelo tsa dijo, mme o sale a re tlhagisitse ka tsone.

Go Nna Vegan—Baebele e a Reng ka Kgang Eno?

Ithute gore a go nna vegan go ka rarabolola mathata a lefatshe.

Go Itshokelana—Kafa Baebele e ka Thusang ka Gone

Ditemana tsa Baebele tse di rotloetsang go itshokelana le go tlotlana.

A go Ka Kgonega Gore go Nne le Tsamaiso e e Siameng ya Ikonomi?

Go na le puso e e tla tlhomamisang gore dilo di tsamaisiwa sentle mo lefatsheng, e bile e tla fedisa khumanego le mathata a ikonomi.

Go Thusa Batho ba ba Sotliwang

Itse gore ga se molato wa gago go bo o sotliwa le gore ga o nosi.

TSE DI FAROLOGANENG

Setlhabelo sa ga Jesu Se ka Go Tswela Mosola

Ke dilo dife tse pedi tse Jesu a rileng re tlhoka go di dira gore loso lwa gagwe lo re tswele mosola?

Ka maswabi, ga go na mafoko a a tsamaisanang le se o se batlang.