Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

BAEBELE E FETOLA MATSHELO A BATHO

Ke Ithutile Gore Jehofa o Pelotlhomogi e Bile o a Itshwarela

Ke Ithutile Gore Jehofa o Pelotlhomogi e Bile o a Itshwarela
  • NGWAGA O A TSHOTSWENG KA ONE: 1954

  • NAGA E A TSHOLETSWENG KWA GO YONE: CANADA

  • BOTSHELO JWA GAGWE JWA PELE :MOTSIETSI LE MOTHO YO O BETŠHANG

TSELA E KE NENG KE TSHELA KA YONE PELE:

Ke goletse kwa lefelong le le se nang dikgwebo le ditiro tse dintsi kwa toropong ya Montreal. Fa ke na le dikgwedi di le thataro, rre o ne a tlhokafala mme seo sa dira gore mmè a rwale maikarabelo otlhe a lelapa. Ke ne ke le gofejane wa bana ba le robedi.

Fa ke ntse ke gola, letsatsi le letsatsi ke ne ke dirisa diokobatsi, ke betšha, ke le dikgoka e bile ke na le ditsala tsa dikebekwa. Fa ke le dingwaga di le lesome, ke ne ka simolola go berekela batho ba ba gwebang ka mmele le bomatšhonisa ba ba adimisang madi ka morokotso o o kwa godimo. Ke ne ke tshela ka maaka e bile ke itumelela go tsietsa batho ka ditsela tsotlhe tse ke neng nka di kgona. Go ne go le mo mading.

Fa ke le dingwaga di le 14, ke ne ke na le ditsela tse dintsi tsa go tsietsa batho. Ka sekai, ke ne ke reka ditshupanako, maseka le dipalamonwana tse dintsi tse di dirilweng ka gauta e nnye ke bo ke di gaba 14-carat go tswa foo ke di rekisa mo mebileng le kwa mafelong a go phaka dikoloi kwa mabenkeleng. Ke ne ke kgatlhiwa ke go dira madi motlhofo. Nako nngwe ke ne ka dira $10 000 ka letsatsi!

Fa ke na le dingwaga di le 15, ke ne ka lelekiwa kwa sekolong se se thusang go tokafatsa matshelo a batho mme ka tlhoka bonno. Ke ne ke robala mo mebileng, mo diphakeng kgotsa mo magaeng a ditsala dingwe.

Ditiro tsa me tsa go tsietsa di ne di dira gore mapodise a nthamathamise ka dipotso gangwe le gape. E re ka ke ne ke sa rekise dilo tsa bogodu, ga ke a ka ka tsenngwa mo kgolegelong. Le fa go ntse jalo, ke ne ka tshwanelwa ke go duela madi a mantsi ka gonne ke tsietsa, ke rekisa dilo tse e seng tsone e bile ke se na lekwalo la go rekisa. E re ka ke ne ke sa boife ope, ke ne ke phutha madi a bomatšhonisa. Go ne go le kotsi, e bile ka dinako dingwe ke ne ke tsamaya ka tlhobolo. Ka dinako dingwe ke ne ke bereka le dikebekwa tse di itsegeng.

KAFA BAEBELE E FETOTSENG BOTSHELO JWA ME KA GONE:

Ke ne ka simolola go utlwa ka Baebele la ntlha fa ke na le dingwaga di le 17. Ke ne ke nna le kgarebe ya me fa e simolola go ithuta Baebele le Basupi ba ga Jehofa. Ke ne ke sa rate tsela e Baebele e reng re itshware ka yone, ka jalo ka kgaogana le ene mme ka ya go nna le mosadi yo mongwe yo ke neng ke ratana le ene.

Dilo di ne tsa fetoga fa kgarebe ya me ya bobedi le yone e simolola go ithuta le Basupi! O ne a dira diphetogo mme se se neng se nkgatlha ke gore o ne a simolola go nna bonolo le go nna pelotelele le go feta. Ke ne ka dumela go ya kwa Holong ya Bogosi ya Basupi ba ga Jehofa. Ke ile ka amogelwa ke batho ba ba nang le seriti e bile ba le pelontle. Go ne go farologane thata le se ke neng ke se tlwaetse! Ke ne ke itsaya ke se motho wa sepe; ke ne ke akanya gore lelapa la gaetsho ga le a mpontsha lorato go tloga fela ke sa le monnye. Mme lorato lo Basupi ba ga Jehofa ba neng ba mpontsha lone ke sengwe se ke neng ke sa bolo go se batla. Fa Basupi ba ne ba kopa go ithuta Baebele le nna, ke ne ka itumelela seo.

Se ke se ithutileng mo Baebeleng e ka tswa e le sone se se dirileng gore ke bo ke sa ntse ke tshela. Ke ne ke sa tswa go rulaganya le ditsala tsa me gore re ye go utswa madi gore ke duele sekoloto sa go betšha se se fetang $50 000. Mme ke itumelela go bo ke ile ka ikgogela morago! Ditsala tseo tsa me di ne tsa tswelela ka leano leo. Yo mongwe o ne a tsenngwa mo kgolegelong mme yo mongwe a bolawa.

Fa ke ntse ke ithuta Baebele, ke ne ka lemoga gore ke tshwanetse go dira diphetogo di le dintsi. Ka sekai, ke ile ka ithuta se Baebele e se buang mo go 1 Bakorintha 6:10: “Magodu, le fa e le batho ba ba bogagaru, le fa e le matagwa, le fa e le bagobolodi, le fa e le ba ba tsayang ka dikgoka ga ba na go rua bogosi jwa Modimo.” Fa ke ntse ke bala temana eno, ke ne ka lemoga gore tsela e ke tshelang ka yone e ne e le bosula tota. Ke ne ka lemoga gore ke tshwanetse go fetola botshelo jwa me gotlhelele. (Baroma 12:2) Ke ne ke le dikgoka, ke le rantwa e bile ke le ramaaka.

Le fa go ntse jalo, fa ke ithuta Baebele ke ile ka lemoga le gore Jehofa o pelotlhomogi e bile o a itshwarela. (Isaia 1:18) Ke ne ka rapela ka tlhoafalo ke kopa Jehofa gore a nthuse go fetola botshelo jwa me. Mme ka iketlo o ne a nthusa go fetola botho jwa me. Kgato ya botlhokwa e ke neng ka e tsaya ke gore nna le kgarebe ya me re kwadise lenyalo la rona semolao.

Go dirisa melaometheo ya Baebele go dirile gore ke bo ke sa ntse ke tshela

Ke ne ke na le dingwaga di le 24, ke nyetse e bile ke na le bana ba bararo. Jaanong ke ne ke tshwanelwa ke go batla tiro e e ka fa molaong. Ke ne ke sa rutega e bile go se ope yo nka mo umakang fa ke batla tiro. Ke ile ka rapela Jehofa gape ka tlhoafalo. Go tswa foo, ka ya go batla tiro. Ke ne ka bolelela batho ba ke neng ke batla tiro kwa go bone gore ke ikaeletse go fetoga le go bereka ka boikanyegi. Ka dinako dingwe ke ne ke ba tlhalosetsa gore ke ithuta Baebele le gore ke batla go nna moagi yo o botoka. Ba le bantsi ba bone ga ba a ka ba nthapa. Kgabagare, fa ke sena go bolelela mongwe yo o thapang batho gore ke ne ke tshela jang pele, o ne a re: “Ga ke itse, mme go na le sengwe se se nthayang se re ke go thape.” Ke tsaya gore ke tsela e thapelo ya me e neng e arabiwa ka yone. Fa nako e tsamaya, nna le mogatsake re ne ra kolobediwa go nna Basupi ba ga Jehofa.

KAFA KE SOLEGETSWENG MOLEMO KA GONE:

Go dirisa melaometheo ya Baebele le go tshela ka tsela e Bakeresete ba tshwanetseng go tshela ka yone go dirile gore ke bo sa ntse ke tshela. Ke na le lelapa le le itumetseng. E bile e re ka ke tlhatswegile pelo gore Jehofa o intshwaretse, ke na le segakolodi se se phepa.

Ke na le dingwaga di le 14 ke le mo tirelong ya nako e e tletseng ke thusa batho go ithuta se Baebele e se rutang, e bile bosheng jaana mogatsake o simolotse go dira tiro eno le nna. Mo dingwageng di le 30 tse di fetileng ke kgonne go thusa badirikanna ba le 22 gore ba direle Jehofa. Ke sa ntse ke ya mabenkeleng—mme e seng go tsietsa batho jaaka pele. Jaanong ke ya gangwe le gape go bolelela batho se ke se dumelang. Ke ya ka boikaelelo jwa go ba naya sengwe: tsholofelo ya go tshela mo lefatsheng le lesha le le tla bong le se na batsietsi.—Pesalema 37:10, 11.