Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 PUISANO LE MOAGELANI

Ke Eng fa re Tshwanetse go Gopola Loso Lwa ga Jesu?

Ke Eng fa re Tshwanetse go Gopola Loso Lwa ga Jesu?

Motlotlo o o latelang ke o Mosupi wa ga Jehofa a ka nnang le one le moagelani. A re re Mosupi mongwe yo o bidiwang Magadi o etetse mosadi mongwe yo o bidiwang Segametsi.

“NNANG LO DIRE SENO E LE GO NKGOPOLA”

Magadi: Dumela Segametsi. Ke itumeletse go go bona kwa Segopotsong sa loso lwa ga Jesu Keresete mo bekeng e e fetileng. * O akanyang ka se o se boneng?

Segametsi: Ke itumeletse go nna teng mme boammaaruri ke gore ga ke a tlhaloganya sengwe le sengwe se se neng se buiwa. Ke tle ke utlwe batho ba re ba keteka botsalo jwa ga Jesu ka Keresemose le tsogo ya gagwe ka Ista, mme ke ipotsa gore a go botlhokwa go gopola loso lwa gagwe.

Magadi: Ke boammaaruri gore Keresemose le Ista ke meletlo e e tlwaelegileng. Mme gone, Basupi ba ga Jehofa ba bona go le botlhokwa go gopola loso lwa ga Jesu. Fa o na le nako, nka rata go go bontsha mabaka a seo.

Segametsi: Ee, o ka mpontsha.

Magadi: Basupi ba ga Jehofa ba gopola loso lwa ga Jesu ka gonne Jesu ka boene o ile a laela balatedi ba gagwe gore ba dire jalo. Ela tlhoko se se neng sa direga bosigo jwa pele Jesu a swa. A o kile wa utlwa mongwe a bua ka sejo se se kgethegileng se a ileng a se ja le balatedi ba gagwe?

Segametsi: A o bua ka Selalelo?

Magadi: O opile kgomo lonaka. Gape se bidiwa Sejo sa Morena sa Maitseboa. Ka nako eo, Jesu o ne a naya balatedi ba gagwe ditaelo tse di tlhamaletseng. Ke kopa o bale mafoko ao mo go Luke 22:19.

Segametsi: Go siame. “Gape, a tsaya senkgwe, a leboga, a se ngathoganya, mme a se ba naya, a re: ‘Seno se kaya mmele wa me o ruri o tla ntshiwang mo boemong jwa lona. Nnang lo dire seno e le go nkgopola.’”

Magadi: Malebo. Ela tlhoko gore mo ditaelong tsa bofelo mo temaneng eo Jesu a re: “Nnang lo dire seno e le go nkgopola.” Mme pele a ba naya taelo eo, o ne a ba tlhalosetsa sentle gore ba tshwanetse go gopola eng. O ne a re botshelo jwa gagwe bo ne bo tla ntshediwa balatedi ba gagwe. Jesu o ne a tlhalosa se se tshwanang mo go Mathaio 20:28. Temana eo ya re, ‘Morwa motho o ne a tla, e seng go direlwa, fa e se go direla le go ntsha moya wa gagwe e le thekololo gore a bone ba le bantsi.’ Ka bokhutshwane fela re ka re Basupi ba ga Jehofa ba kopana ngwaga le ngwaga go gopola setlhabelo sa ga Jesu sa thekololo. Loso lwa gagwe lo ka dira gore batho botlhe ba ba kutlo ba bone botshelo.

KE ENG FA THEKOLOLO E NE E TLHOKEGA?

Segametsi: Ke ile ka utlwa batho ba re Jesu o ne a re swela gore re tshele. Mme go bua boammaaruri, ga ke tlhaloganye gore ba kayang.

Magadi: Ga se wena fela. Batho ba le bantsi ga ba tlhaloganye botlhokwa jwa setlhabelo sa ga Jesu sa thekololo. Mme gone, ke nngwe ya dithuto  tsa botlhokwa thata tse di mo Lefokong la Modimo. A o sa ntse o na le nako?

Segametsi: Ee, metsotso e se kae.

Magadi: Go gontle. Ke tla leka go e tlhalosa ka tsela e e motlhofo.

Segametsi: Go siame.

Magadi: Gore re kgone go tlhaloganya thekololo, re tshwanetse go tlhaloganya pele seemo se Adame le Efa ba neng ba re tsenya mo go sone fa ba ne ba leofa kwa tshimong ya Edene. Mma re bale mmogo Baroma 6:23. A o ka e bala?

Segametsi: Ga go na bothata. Ya re: “Dituelo tse boleo bo di duelang ke loso, mme mpho e Modimo a e nayang ke botshelo jo bo sa khutleng ka Keresete Jesu Morena wa rona.”

Magadi: O badile monate. A re sekaseke mafoko ao. Sa ntlha, ela tlhoko gore ya re: “Dituelo tse boleo bo di duelang ke loso.” Gopola gore ano ke mafoko a Modimo a neng a a bolelela batho ba ntlha—gore tuelo ya boleo ke loso. Ke boammaaruri gore kwa tshimologong batho ba ntlha ba ne ba se na boleo. E re ka Adame le Efa ba ne ba se na boleo, bana ba ba neng ba tla ba tshola ba ne ba ka se nne le boleo. Ka jalo, batho ba ne ba ka se swe. Adame le Efa le bana ba bone ba ne ba tla tshelela ruri ba itumetse. Mme re a itse gore seo ga se a ka sa direga.

Segametsi: Ee, Adame le Efa ba ne ba ja leungo le ba neng ba le ileditswe.

Magadi: Go ntse jalo. Fa Adame le Efa ba ne ba itlhophela go sa ikobele Modimo, ba ne ba leofa. Tota e bile, ba ne ba itlhophela go dira boleo, ba nna baleofi. Seo se ne se tla nna le ditlamorago tse di botlhoko mo go bone le mo ditlogolwaneng tsotlhe tsa bone.

Segametsi: O raya jang?

Magadi: Gongwe mma ke dire sekai. Mma ke go botse, a o rata go baka dikuku?

Segametsi: Ee, thata!

Magadi: A re re o sa tswa go reka pane ya go baka borotho. Pele o e dirisa, e wela fa fatshe e bo e kobega. Jaanong go tla diregang ka marotho otlhe a a bakiwang ka pane eo? A le one a ka se ka a tswa a kobegile?

Segametsi: Ee, gone.

Magadi: Ka tsela e e tshwanang, fa Adame le Efa ba ne ba tlhopha go sa ikobele Modimo, go ka twe ba ne ba kobega kgotsa ba nna le bokoa ka ntlha ya boleo. Mme e re ka ba ne ba dira boleo pele ba nna le bana, bana botlhe ba bone ba ne ba tla nna le boleo jo bo tshwanang. Ba ne ba tla tsholelwa mo boleong. Mo Baebeleng, lefoko “boleo” ga le kaye fela sengwe se se dirwang gape le kaya boemo jo re bo ruileng. Fa Adame le Efa ba ne ba leofa ba dirile gore bana ba bone le ba rona ba nne le boleo ba bo ba swe le fa gone re sa dira sepe se se phoso e bile re ne re ise re tsholwe. Jaaka re badile mo go Baroma 6:23, dituelo tsa boleo ke loso.

Segametsi: Mme gone, ga go a siama gore batho botlhe ba boge ka ntlha ya boleo jwa ga Adame le Efa.

Magadi: Go ka lebega jalo. Go na le lebaka la botlhokwa la seo. Modimo o ne a diragatsa tshiamiso ka gore Adame le Efa ba swele maleo a bone mme bana ba bone ba nne le tsholofelo ya go tshela. Modimo o dirile sengwe go re golola mo bothateng jono. Ke gone ka moo setlhabelo sa ga Jesu sa thekololo se tlhokegang. Leba Baroma 6:23 gape. Fa e sena gore “dituelo tse boleo bo di duelang ke loso” ya re: “Mme mpho e Modimo a e nayang ke botshelo jo bo sa khutleng ka Keresete Jesu Morena wa rona.” Ka jalo, loso lwa ga Jesu lo re golola mo boleong le mo losong. *

THEKOLOLO—MPHO E KGOLO YA MODIMO

Magadi: Go na le sengwe gape se nka ratang go go bontsha sone mo temaneng eno.

Segametsi: Ke eng seo?

 Magadi: Ela tlhoko gore temana eno ya re: “Mpho e Modimo a e nayang ke botshelo jo bo sa khutleng ka Keresete Jesu Morena wa rona.” Ka jalo, fa e le gore Jesu ke ene a neng a boga a bo a re swela, a re ntshetsa botshelo jwa gagwe, goreng temana eno e re thekololo ke “mpho e Modimo a e nayang”? Goreng e sa re ke “mpho e Jesu a e nayang”? *

Segametsi: Nnyaa, ga ke itse.

Magadi: Modimo o ne a bopa Adame le Efa, ka jalo fa ba ne ba sa mo ikobele kwa tshimong ya Edene, ba ne ba leofela ene. O tshwanetse a bo a ile a utlwa botlhoko thata fa bana ba gagwe ba ntlha ba babedi ba sa mo ikobele. Mme ka yone nako eo Jehofa o ne a bua gore o tla rarabolola bothata joo jang. * O ne a swetsa ka gore sengwe sa dibopiwa tsa gagwe tsa semoya se tle mo lefatsheng, se tshele e le motho mme se ntshe botshelo jwa sone go rekolola batho. Ka jalo, thekololo e ne e le mpho e e tswang kwa Modimong. Go na le lebaka le lengwe le le dirang gore re re thekololo ke mpho e e tswang kwa Modimong. A o kile wa akanya gore Modimo o ne a ikutlwa jang fa Jesu a bolawa?

Segametsi: Nnyaa ga ke ise ke akanye.

Magadi: Ke bona ditshamekisi mo jarateng. O tshwanetse wa bo o na le bana.

Segametsi: Ee, ba babedi—mosimane le mosetsana.

Magadi: E re ka o le motsadi, akanya kafa Rraagwe Jesu e bong Jehofa Modimo a neng a ikutlwa ka gone fa Jesu a swa. Tota o ne a ikutlwa jang a le kwa legodimong a lebile Morwawe yo a mo ratang a tshwarwa, a sotlwa e bile a itewa ka mabole? Gape Rre o ne a ikutlwa jang fa Morwawe a kokotelwa mo koteng a bo a tlogelwa gore a swe loso lo lo botlhoko ka iketlo?

Segametsi: O tshwanetse a bo a ile a utlwa botlhoko. Ga ke ise ke ko ke akanye ka gone!

Magadi: Gone ke boammaaruri gore re ka se kgone go itse ka botlalo gore Modimo o ne a ikutlwa jang ka letsatsi leo. Mme re a itse gore o na le maikutlo le gore ke eng fa a ile a letla seno gore se direge. Lebaka la seno le tlhalosiwa sentle mo go Johane 3:16. A o ka rata go e bala?

Segametsi: Ee. Ya re: “Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo a bileng a ntsha Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a senngwa mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng.”

Setlhabelo sa thekololo ke mpho e kgolo go gaisa e e bontshang lorato

Magadi: Ke a leboga. Leba temana eo gape kwa tshimologong. Ya re: “Modimo o ratile lefatshe.” Ntlha ke—lorato. Lorato ke lone lo lo tlhotlheleditseng Modimo go romela Morwawe gore a re swele. Ka jalo, setlhabelo sa thekololo ke mpho e kgolo go gaisa e e bontshang lorato. Seno se dira gore Basupi ba ga Jehofa ba kopane ngwaga le ngwaga go gopola loso lwa ga Jesu. A go tlotla ka kgang eno go go thusitse go tlhaloganya?

Segametsi: Ee, go nthusitse. Ke leboga go bo o ntlhaloseditse.

A go na le kgang nngwe mo Baebeleng e o kileng wa ipotsa ka yone? A o ka rata go itse ka dilo dingwe tse Basupi ba ga Jehofa ba di dumelang kgotsa dilo tse ba di dirang? Fa go le jalo, o se ka wa okaoka go botsa mongwe wa Basupi ba ga Jehofa. O tla itumelela go tlotla le wena ka dipotso tseo.

^ ser. 5 Ngwaga le ngwaga, Basupi ba ga Jehofa ba kopana go gopola loso lwa ga Jesu. Monongwaga se tla tshwarwa ka Labotlhano, April 3.

^ ser. 32 Setlhogo se se tla latelang mo motseletseleng ono se tla sekaseka kafa setlhabelo sa ga Jesu sa thekololo se re gololang ka gone mo boleong le gore re tshwanetse go dirang gore se re solegele molemo.

^ ser. 36 Baebele ya re Modimo le Jesu ga se motho a le mongwe. Fa o batla tshedimosetso e e oketsegileng, bona kgaolo 4 ya buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng? e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.