Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

KGANG YA BOTSHELO

Matlho a ga Jairo—Tsela e a Direlang Modimo ka Yone

Matlho a ga Jairo—Tsela e a Direlang Modimo ka Yone

Leka go akanya o kgona go dirisa matlho fela mo dikarolong tsotlhe tsa mmele wa gago! Nkgonne e bong Jairo o mo boemong joo. Le fa go ntse jalo, o itumelela botshelo. Mme pele ke tlhalosa gore ke eng a sa itlhoboga, mma ke tlhalose gore o godile jang.

Jairo o tshotswe a na le bolwetse jwa cerebral palsy jo bo bidiwang spastic quadriplegia. * Mme seo se dira gore a se ka a kgona go laola mmele wa gagwe. Boboko jwa gagwe ga bo kgone go dirisana sentle le mesifa, mme seo se dira gore diatla le dinao tsa gagwe di tshophege ka tsela e e sa laolesegeng. Ka dinako dingwe, fa mmele wa ga Jairo o tshikinyega ka bonako o a ikgobatsa. Le batho ba ba bapileng le ene ba ka gobala fa ba se kelotlhoko. Ka maswabi, diatla le dinao tsa gagwe di nna di bofeletswe mo setulong se gagwe sa maotwana gore a se ka a ikgobatsa.

GO GOLA BOIMA

Jairo o godile ka ditlhabi. Fa a ne a na le dikgwedi tse tharo, o ne a simolola go idibala. Gantsi Mama o ne a tle a mo ngaparele a bo a mo isa kwa bookelong a akanya gore o tlhokafetse.

Go gagamadiwa jalo go ne ga dira gore mesifa ya ga Jairo e gobale le gore marapo a gagwe a golafale. Fa a le dingwaga di le 16, o ne a tsipoga noka mme a tshwanelwa ke go dirwa karo e e masisi mo seropeng le mo nokeng. Ke sa ntse ke gopola kafa Jairo a neng a lela ka gone bosigo bongwe le bongwe ka ntlha ya ditlhabi.

Tsela e Jairo a golafetseng ka yone e dira gore a se ka a kgona go itirela sepe jaaka go ja, go apara, le go tsena mo bolaong. Gantsi Mama le Papa ke bone ba ba mo thusang ka dilo tseno. Le fa Jairo a tlhoka go nna a thusiwa, gantsi batsadi ba rona ba mo gopotsa gore botshelo jwa gagwe ga bo a ikaega fela ka batho mme bo ikaegile le ka Modimo.

TSELA YA GAGWE YA GO BUA

Batsadi ba rona ke Basupi ba ga Jehofa, mme go tloga fela fa Jairo a sa le losea ba ne ba mmalela dipolelo tsa Baebele. Ba a itse gore fa motho a atamalane le Modimo botshelo jwa gagwe bo nna le bokao. Le fa mmele wa ga Jairo o ne o sa laolesege e bile o nna o roroma ka bonako, o ne a ka nna le tsholofelo e e itumedisang ka isagwe. Mme batsadi ba rona ba ne ba ipotsa gore a Jairo o tlhaloganya se Baebele e se rutang.

Ka letsatsi lengwe, Jairo a sa ntse a le monnye, Papa o ne a mo raya a re, “Jairo ke kopa o bue le nna.” O ne a bo a re, “Fa e le gore tota o a nthata, o tla bua le nna!” Fa Papa a ntse a mo kopa gore a bue, Jairo o ne a tsholola dikeledi. Le fa a ne a leka go bua, go ne go utlwala fela medumo e a neng a e dira ka mometso. Papa o ne a utlwa botlhoko ka go bo a dirile gore Jairo a lele. Ka jalo, tsela e Jairo a tsibogileng ka yone e ne e bontsha gore o utlwile se Papa a neng a se bua. Mme o ne a sa kgone go bua.

Fa nako e ntse e tsamaya, batsadi ba rona ba ne ba lemoga gore gantsi Jairo o tsamaisa matlho a gagwe ka bonako fa a batla go ba bolelela sengwe le gore o ikutlwa jang. Jairo o ne a utlwisiwa botlhoko ke gore ga se ka metlha a kgonang go dira gore batho ba mo tlhaloganye. Fa batsadi ba me ba ne ba kgona go lemoga se Jairo a se batlang fa a ba bontsha ka matlho, o ne a nyenya fa ba se mo naya. Eno e ne e le tsela e a neng a leboga ka yone.

Ngaka e e thusang batho ba ba sa kgoneng go bua e ne ya akantsha tsela e e botoka ya go bua. E ne ya re re tsholetse diatla tsoopedi fa re botsa dipotso tse di tlhokang karabo ya ee kgotsa nnyaa. Seatla sa moja se raya ee, mme seatla sa molema se raya nnyaa. Ka jalo go tlhalosa se a se batlang, o ne a tla tlhoma matlho mo seatleng se se tshwanetseng.

SE JAIRO A SE FITLHELETSENG

Basupi ba ga Jehofa ba nna le dikopano tse dinnye le tse dikgolo gararo mo ngwageng mme go neelwa dipuo tse di theilweng mo Baebeleng. Ka metlha Jairo o ne a itumelela dipuo tsa kolobetso. Fa Jairo a le dingwaga di le 16, Papa o ne a mmotsa jaana, “Jairo, a o batla go kolobediwa?” Mme tsela e a neng a leba seatla sa ga Papa ka yone e ne e bontsha kafa a ikutlwang ka gone ka seo. Papa o ne a bo a re, “A o setse o rapetse Modimo o mmolelela gore o batla go mo direla ka bosakhutleng?” Le mo lekgetlong leno, Jairo o ne a leba seatla sa moja sa ga Papa. Go ne go bonala gore Jairo o ne a setse a boleletse Jehofa gore o batla go mo direla.

Morago ga go bua le Jairo ka dintlha tsa Baebele, go ne ga bonala sentle gore o tlhaloganya botlhokwa jwa go kolobediwa. Mme ka 2004, o ne a araba potso e e botlhokwa thata, “A o setse o ineetse mo Modimong go dira thato ya gagwe?” Jairo o ne a araba potso eo ka go tsholetsa matlho. E ne e le tsela e a neng a dumela ka yone. Ka jalo, fa a le dingwaga di le 17, o ne a kolobediwa go nna Mosupi wa ga Jehofa.

O TLHOMILE MATLHO MO DILONG TSA MODIMO

Ka 2011, Jairo o ne a simolola go dirisa tsela e nngwe ya go bua—khomputara e e laolwang ka go tsamaisa matlho. Fa a lebile sedirisiwa seno a bo a bonya kgotsa a tlhoma matlho mo setshwantshong sengwe, se a bulega jaaka e kete motho o tobeditse mouse wa khomputara. Sedirisiwa seno se se nang le ditshwantsho se thusa Jairo go bua. Fa a leba setshwantsho sengwe, software e e mo khomputareng e dira gore molaetsa o o kwadilweng o ntshe lentswe.

Fa Jairo a ntse a tlhaloganya Baebele botoka, keletso ya gagwe ya go thusa batho ba bangwe go itse Modimo le yone e a oketsega. Fa re tshwere thuto ya rona ya Baebele ya lelapa, gantsi o leba kwa morago le kwa pele a leba nna le khomputara ya gagwe. O dira jalo go nkgopotsa gore ke mo kwalele dintlha tse a tla akgelang ka tsone kwa dipokanong tsa Bokeresete fa go bodiwa dipotso.

Fa re le kwa dipokanong, o akgela ka go leba setshwantsho se se mo khomputareng se bo se ntsha lentswe. O itumela tota fa a kgothatsa bangwe mo phuthegong ka dikakgelo tsa gagwe. Mongwe wa ditsala tsa ga Jairo e bong Alex a re, “Ke itumela tota fa ke utlwa Jairo a akgela mo kgannyeng nngwe ya Baebele.”

Jairo o dirisa khomputara e e laolwang ka matlho e e ntshang lentswe fa a akgela kwa dipokanong le fa a itsise batho se a se dumelang

Gape Jairo o dirisa matlho a gagwe go bolelela ba bangwe se a se dumelang. Tsela nngwe e a dirang seo ka yone ke ka go tlhoma matlho mo setshwantshong se se bontshang tshingwana e ntle e e nang le diphologolo le batho ba ditso tsotlhe ba tshela ka kagiso. Fa se bulega go utlwala lentswe le re, “Baebele e solofetsa gore lefatshe le tla nna paradaise e mo go yone go tla bong go se na bolwetse le loso, Tshenolo 21:4.” Fa motho a bontsha kgatlhego, Jairo o leba khomputara gape e bo e ntsha lentswe le le reng, “A o ka rata go ithuta Baebele le nna?” Se se kgatlhang ke gore, rremogolo o ne a dumela go ithuta Baebele le ene. Go ne go itumedisa tota go bona Jairo a ruta Rremogolo Baebele a thusiwa ke Basupi mmogo le rona! Re ne ra itumela fa Rremogolo a kolobediwa kwa kopanong ya tikologo kwa Madrid ka Phatwe 2014.

Barutabana ba kwa sekolong sa ga Jairo le bone ba lemoga kafa a ratang Modimo ka gone. Mongwe wa dingaka tsa gagwe tse di thusang batho ba ba sa kgoneng go bua e bong Rosario o ne a re: “Motsing ke batla go tsena kereke, ke tlile go nna Mosupi wa ga Jehofa. Ke lemogile gore kereke ya ga Jairo e mo thusitse go itumelela botshelo le fa boemo jwa gagwe bo le thata.”

Ka metlha Jairo o a itumela fa ke mmalela tsholofetso eno ya Baebele: “Setlhotsa se tla palama fela jaaka kgama e tonanyana, le loleme lwa yo o sa kgoneng go bua lo tla goa ka boitumelo.” (Isaia 35:6) Le fa ka dinako tse dingwe a kgobega marapo, o nna a itumetse. Seno se kgonega ka gonne a direla Modimo e bile a na le ditsala tsa Bakeresete. Tsela e a lebang botshelo ka yone le tumelo ya gagwe e e nonofileng, e bontsha gore go direla Jehofa go dira gore botshelo jo bo boima bo nne le bokao.

^ ser. 5 Cerebral palsy ke lereo le le dirisiwang go tlhalosa bolwetse jwa boboko jo bo dirang gore motho a se ka a kgona go tsamaya. Gape bo ka dira gore motho a idibale, a se ka a ja sentle a bo a palelwe ke go bua. Mme fa bolwetse jono bo etegetse bo bidiwa spastic quadriplegia. Bo gagamatsa maoto le matsogo e bile bo dira gore thamo e se ka ya laolega.