Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

A o Ne o Itse?

A o Ne o Itse?

Mo motlheng wa ga Jesu, meneelo e ne e ntshiwa jang kwa tempeleng?

Letlole la matlotlo la tempele le ne le le mo Lolwapeng Lwa Basadi. Buka ya The Temple—Its Ministry and Services ya re: “Go ne go na le dipilara tse di tlwaelegileng mo go yone, mo loboteng go na le matlole a le lesometharo kgotsa ‘diterompeta’ tse [go neng] go tsenngwa meneelo gone.”

Matlole ao a ne a bidiwa diterompeta ka gonne a ne a le masesane kwa godimo mme a le sephara kwa tlase. Letlole lengwe le lengwe le ne le kwadilwe moneelo o o rileng mme madi a a neng a phuthiwa gone a ne a dirisediwa dilo tse di kgethegileng. Jesu o ne a le mo Lolwapeng Lwa Basadi fa a bona batho ba bantsi, go akaretsa le motlholagadi yo o humanegileng, ba ntsha meneelo.—Luke 21:1, 2.

Matlole a mabedi a ne a beetswe madi a lekgetho la tempele—le le lengwe e le la one ngwaga oo mme le lengwe e le la ngwaga o o fetileng. Go tloga mo letloleng la boraro go fitlha go la bosupa go ne go tsenngwa madi a a neng a tla phuthelwa maeba, maphoi, dikgong, maswalo le dijana tsa gouta. Fa motho a ne a ntsha madi a a fetang a a beetsweng tshupelo e e rileng, o ne a tla tsenya madi a a setseng mo go lengwe la matlole a a setseng. Letlole la borobedi e ne e le la madi a a setseng a ditshupelo tsa boleo. Mo letloleng la bo9 le la bo12 go ne go tsenngwa madi a a neng a setse a ditshupelo tsa molato, a ditlhabelo tsa dinonyane, a ditshupelo tse di neng di ntshiwa ke Banasaretha le a ditshupelo tse di ntshitsweng ke balepero. Letlole la bo13 e ne e le la meneelo ya boithatelo.

A mokwadi wa Baebele Luke, e ne le rahisitori yo o tlhomameng?

Luke o ne a kwala Efangele e e bidiwang ka leina la gagwe le buka ya Ditiro tsa Baaposetoloi. Luke a re o ne a “latedisitse dilo tsotlhe ka tlhomamo go tswa kwa tshimologong,” mme bakanoki bangwe ba ne ba belaela dipego tsa ditiragalo tse a di kwadilweng. (Luke 1:3) Mme gone, o ne a tlhomame go le kana kang?

Luke o bua ka dintlha dingwe tsa hisitori tse boammaaruri jwa tsone bo ka tlhomamisiwang. Ka sekai, o dirisa direto tse di neng di sa tlwaelega tse di jaaka tse balaodi ba motse ba Baroma ba neng ba bidiwa ka tsone, tse di jaaka bomagiseterata ba baagi ba kwa Filipi; babusi ba motse wa kwa Thesalonika; le banna ba ba etelelang pele kwa Efeso. (Ditiro 17:6, Kingdom Interlinear; 17:6; 19:31) Luke a re Herode Antipase ke mmusi wa kgaolo mme o bitsa Seregio Paulose a re ke molaodi wa kgaolo ya Kupero.—Ditiro13:1, 7.

Tsela e Luke a neng a dirisa direto tseno ka yone e botlhokwa ka gonne fa maemo a lefelo lengwe le le kafa tlase ga Roma a fetoga le sereto sa molaodi wa lone se ne se fetoga. Le fa go ntse jalo, mokanoki mongwe wa Baebele e bong Bruce Metzger a re: “Nako le nako fa go dirisiwa ditshupiso tse di ntseng jalo tse di jaaka tse di mo go Ditiro go bonala di tshwanela sentle lefelo le nako e go buiwang ka yone.” Mokanoki William Ramsay a re Luke ke “rahisitori wa maemo a a kwa godimo yo dipego tsa gagwe di tlhomameng.”