Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGANG YA BOTSHELO

Go Dira go Direla Jehofa Tiro Ya me Ya Botshelo Jotlhe

Go Dira go Direla Jehofa Tiro Ya me Ya Botshelo Jotlhe

Fa ke sena go aloga kwa sekolong se segolwane ka Ferikgong 1937 ke ne ka ikwadisa kwa Yunibesithing ya Puso ya kwa Iowa gaufi le kwa ke neng ke nna teng kwa bogarebophirima jwa United States. Ka gonne ke ne ke tsena sekolo e bile ke bereka gore ke duelele dithuto tsa me seo se ne sa dira gore ke se ka ka nna le nako e ntsi ya go dira sepe se sengwe. Ke ne ke rata thata go ithuta ka meago e megolo le marogo a a tshegeditsweng ke dikheibole tsa tshipi ke sa ntse ke le mosha.

Mo masimologong a 1942, ka bonako morago ga gore United States e tsenelele Ntwa ya Lefatshe ya II, ke ne ke le mo ngwageng wa me wa botlhano kwa kholetšheng, e le dikgwedi di sekaenyana fela pele ga ke amogela dikirii ya me ya yunibesithi ya go nna moenjenere yo o tlhamang dipolane. Ke ne ke nna mo ntlong le batho ba bangwe ba babedi. Mongwe wa bone o ne a akantsha gore ke bue le “motho yo o etelang basimane kwa boalong jo bo kwa tlase.” Fa ke ya koo, ke ne ka kopana le John O. (Johnny) Brehmer, yo e neng e le mongwe wa Basupi ba ga Jehofa. Ke ne ka gakgamadiwa ke kafa a neng a kgona go dirisa Baebele go araba potso nngwe le nngwe e ke e botsang. E re ka seno se ne se nkgatlha, ke ne ka simolola go ithuta Baebele le Johnny ka metlha mme kgabagare ke ne ka tsamaya le ene mo tirong ya go rera fa ke kgona.

Rraagwe Johnny, e bong Otto, o ne a nna Mosupi ka nako ya fa a ne a le poresidente ya banka nngwe kwa Walnut, kwa Iowa. Otto o ne a tlogela maemo a gagwe mme a tsena mo tirelong ya nako e e tletseng. Fa nako e ntse e tsamaya, sekao sa gagwe le sa lelapa la gagwe, se ne sa ntlhotlheletsa gore ke dire tshwetso e e botlhokwa.

NAKO YA GO DIRA TSHWETSO

Ka letsatsi lengwe, mookamedi wa yunibesithi o ne a mpolelela gore maduo a me a sekolo a ya kwa tlase, le gore nka se aloge maduo a me a nako e e fetileng. Ke gakologelwa ke rapela Jehofa Modimo ka tlhoafalo, ke mo kopa gore a nkaele. Go ise go ye kae, ke ne ka bidiwa gore ke ye go kopana le porofesa yo o rutang dithuto tsa boenjenere. O ne a mpolela gore o amogetse kopo ya gore go batliwa moenjenere mme o ne a araba thelekerama kwantle ga go mpotsa a ba bolela gore ke amogetse kopo eo. Ke ne ka leboga porofesa mme ka mo tlhalosetsa gore ke ka ntlha yang fa ke ikemiseditse go dira go direla Jehofa tiro ya me ya botshelo jotlhe. Ka Seetebosigo 17, 1942, ke ne ka kolobediwa mme ka bonako fela ka tlhomiwa go nna mmulatsela, jaaka bareri ba nako e e tletseng ba Basupi ba ga Jehofa ba bidiwa.

Moragonyana ka 1942, ke ne ka amogela lekwalo le le ntaelang go ikwadisetsa tiro ya sesole mme ka ya go kopana le komiti ya go ikwadisetsa sesole go tlhalosa gore ke ka ntlha yang fa segakolodi sa me se sa ntetle go nna le seabe mo ntweng. Ke ne ka ba bontsha makwalo a a tlhalosang ka maitseo a me a mantle le ka bokgoni jwa me mo boenjenereng jwa meago, a a tswang go diporofesara tsa kholetšhe. Mme le fa ke ne ke buelelwa sentle jalo, ke ne ka feleletsa ke fiwa faene ya R100 000 mme ka atlholelwa dingwaga di le tlhano mo kgolegelong ya kwa United States, kwa Leavenworth, Kansas.

BOTSHELO JWA ME KWA KGOLEGELONG

Kgolegelo ya Leavenworth kwa United States gompieno. Mo e ka nnang ba le 230 mo go rona ba ne ba atlholetswe gone

Basupi ba basha ba ba fetang 230 ba ne ba atlholetswe kwa polaseng ya kwa Leavenworth e e neng e le  karolo ya kgolegelo ya puso ya Leavenworth. E ne e le polasi e re neng re bereka mo go yone re tlhokometswe ke balebeledi ba le mmalwa. Bangwe ba bone ba ne ba itse ka boitlhaodi jwa rona jwa Bokeresete mme ba ne ba se kgatlhanong le tsela e re lebang dilo ka yone.

Balebeledi ba le mmalwa ba ne ba dirisana mmogo le rona fa re ne re dira maiteko a go tshwara dipokano tsa Baebele ka metlha. Gape ba ne ba re thusa go bona dikgatiso tsa Baebele mo kgolegelong. E bile motlhokomedi wa kgolegelo o ne a dira peeletso ya makasine wa Consolation (o gone jaanong e leng Tsogang!)!

GO GOLOLWA LE TIRELO YA BORONGWA

Fa ke sena go nna dingwaga di le tharo tsa dingwaga di le tlhano tse ke di atlholetsweng kwa kgolegelong, ke ne ka gololwa ka Tlhakole 16, 1946, dikgwedi di le mmalwa morago ga gore Ntwa ya Lefatshe ya II e khutle. Ka bonako fela, ke ne ka tsena mo tirelong ya nako e tletseng gape ka boa ke nna mmulatsela. Kabelo ya me e ne e le go boela kwa toropong ya Leavenworth, Kansas. Ke ne ke boifa go ya koo ka gonne batho ba ne ba tlhoile Basupi ba ga Jehofa thata koo. Go ne go le boima go bona tiro ya go itlamela mme go bona bonno go ne go le boima le go feta.

Ke gakologelwa molebeledi mongwe yo ke neng ka kopana le ene mo bodireding a goa a re, “Tswa mo jarateng ya me!” Fa ke bona a tshwere thobane ya beisebolo, ke ne ka tshoga mme ka tswa ka bonako. Kwa ntlong e nngwe mosadi mongwe o ne a re, “Leta go sekaenyana” a bo a tswala kgoro. Ke ne ka leta go fitlha ka tshoganyetso fela ke tshelwa ka metsi a a leswe a dijana go tswa kwa fensetereng e e bulegileng kwa godimo. Le fa go ntse jalo, go na le masego a ke ileng ka nna le one mo bodireding jwa me. Moragonyana ke ne ka utlwa gore bangwe ba ba neng ba tsaya dikgatiso tsa Baebele mo go nna, ba ne ba nna Basupi.

Ka 1943 go ne ga tlhomiwa sekolo se sesha sa barongwa kwa bokone jwa New York. Ke ne ka lalediwa go ya kwa sekolong seo mme ka aloga mo tlelaseng ya bolesome ka Tlhakole 8, 1948. Moragonyana sekolo seo se ne sa bidiwa Sekolo sa Baebele sa Watchtower sa Gileade. Fa ke sena go aloga ke ne ka amogela kabelo ya go ya kwa Gold Coast, e gone jaanong e leng Ghana.

Fa ke goroga kwa Gold Coast, kabelo ya me e ne e le go rerela badiredi ba puso le Bayuropa. Ka mafelobeke ke ne ke bereka le phuthego nngwe ya Basupi ba ga Jehofa ke thusa batho ba ba mo go yone mo bodireding jwa ntlo le ntlo. Gape ke ne ke etela mafelo a a kwa thoko kwa go neng go na le Basupi gone, go ba thapisa mo bodireding. Mo godimo ga moo, ke ne ke le molebedi yo o etang kwa Ivory Coast e e neng e se kgakala, e gone jaanong e itsegeng e le Côte d’Ivoire.

Fa ke ntse ke direla kwa mafelong ao, ke ne ka ithuta go tshela jaaka Baafrika ba mafelo ao—ke robala mo matlong a seretse, ke ja ka matsogo le go kotama “kwa ntle” jaaka Baiseraele ba ne ba dira fa ba le mo nageng. (Duteronome 23:12-14) Go dira jalo go ne ga thusa nna le barongwa ba bangwe go itirela leina le lentle. Basadi ba badiredi ba puso ba mo mafelong ao ba ne ba  simolola go ithuta Baebele le rona. Ka jalo, fa baganetsi ba ne ba re bakela mathata mme ba bona tetla ya go fedisa makwalo a rona a mosepele, basadi ba badiredi ba ne ba patelela banna ba bone gore tshwetso eo e fetolwe!

Jaaka barongwa ba le bantsi ba ba neng ba le mo Afrika, kgabagare ke ne ka tshwarwa ke malaria. Ke ne ke gatsela ke tshwarwa ke letshoroma mme go ne go a tle go ame tlhaloganyo ya me. Ka dinako tse dingwe ke ne ke tshwanelwa ke go tshwara lotlhaa lwa me gore lo se ka lwa roroma. Le fa go ntse jalo, tiro e ke neng ke e dira e ne ya tswelela go dira gore ke itumele le go kgotsofala.

Mo dingwageng tsa ntlha tse nnè mo Afrika, nna le Eva Hallquist yo ke nkileng ka kopana le ene pele ga ke tswa kwa United States re ne re kwalelana. Kwa kopanong ya ditšhabatšhaba ya Basupi ba ga Jehofa kwa Yankee Stadium kwa New York, ke ne ka utlwa gore o alogile mo tlelaseng ya bo21 kwa Sekolong sa Gileade ka Phukwi 19, 1953. Ke ne ka dira dithulaganyo le kapotene ya sekepe gore ke bereke mo sekepeng sa gagwe go duelela loeto lwa me lwa go ya kwa United States.

Morago ga loeto lwa malatsi a le 22, lo mo go lone ka dinako tse dingwe lewatle le neng le sa iketla, ke ne ka goroga mme ka ya go kopana le Eva kwa ntlokgolo ya kwa Brooklyn, ya Basupi ba ga Jehofa. Fa ke le koo, kwa godimo ga borulelo kwa o neng o kgona go bona boemakepe le meago ya New York sentle gone, ke ne ka kopa Eva gore re nyalane. Moragonyana Eva o ne a tla Gold Coast go tla go bereka le nna gone.

GO TLHOKOMELA MAIKARABELO A LELAPA

Morago ga gore ke direle dingwaga di le mmalwa kwa Afrika le Eva, ke ne ka amogela lekwalo le le tswang kwa go mmè, le tlhalosa gore Rre o tshwerwe ke kankere mme o lwalela go swa. Fa re sena go amogela malatsi a go tswa mo kabelong ya rona, nna le Eva re ne ra boela United States. Bolwetse jwa ga rre bo ne jwa etegela ka bonako mme go ise go ya kae o ne a tlhokafala.

Moragonyana, fa re sena go boela kwa Ghana mo e ka nnang dingwaga di le nnè, re ne ra utlwa gore Mmè o lwala thata. Ditsala dingwe tsa rona di ne tsa akantsha gore nna le Eva re boele gae go ya go mo tlhokomela. Eo e ne e le tshwetso e boima go gaisa e re kileng ra tshwanelwa ke go e dira. Morago ga go nna dingwaga di le 15 mo tirelong ya borongwa, di le 11 tsa tsone re le mmogo, re ne ra boela kwa United States.

Re kopane le kgosi, kwa Gold Coast e gone jaanong e bidiwang Ghana

Fa dingwaga di ntse di feta, re ne ra refosana go tlhokomela Mmè, re mo thusa go ya kwa dipokanong fa a kgona. Ka Ferikgong 17, 1976, o ne a tlhokafala a le dingwaga di le 86. Mme re ne ra welwa ke masetlapelo a magolo le go feta dingwaga di le robongwe moragonyana. Dingaka di ne tsa lemoga gore Eva o na le kankere. Re ne ra lwantsha bolwetse joo ka ditsela tsotlhe mme kgabagare ra palelwa mme a tlhokafala ka Seetebosigo 4, 1985 a le dingwaga di le 70.

DIPHETOGO TSE DI OKETSEGILENG MO TIRONG E E KGOTSOFATSANG

Ka 1988, ke ne ka lalediwa fa go neelwa ofisi ya lekala e e neng e sa tswa go okediwa kwa Ghana. A bo e ne e le tiragalo e e sa lebalesegeng jang ne! Fa ke goroga kwa Ghana morago ga go aloga kwa Gileade dingwaga di ka nna 40 pele ga foo, go ne go na le Basupi ba le makgolo a se kae fela. Mme ka 1988, go ne go na le ba ba fetang 34 000 mme gone jaanong go na le ba ba ka nnang 114 000!

Dingwaga di le pedi fa ke sena go etela kwa Ghana, ke ne ka nyala tsala e kgolo ya ga Eva e bong Betty Miller ka Phatwe 6, 1990. Re sa ntse re tswelela go dira go direla Jehofa tiro ya rona ya botshelo jotlhe. Re tlhologeletswe letsatsi le ka lone re tla bonang borremogolo le bommèmogolo ba rona, batsadi ba rona le Eva gape fa ba tsosediwa mo lefatsheng la Paradaise.—Ditiro 24:15.

Ke gelela dikeledi mo matlhong fa ke akanya ka tshiamelo e e tlhomologileng ya go dirisiwa ke Jehofa ka dingwaga tse di fetang 70 mo tirelong ya gagwe. Gantsi ke mo leboga go bo a ile a nkaela gore ke dire tirelo ya gagwe tiro ya me ya botshelo jotlhe. Le fa gone jaanong ke setse ke le mo dingwageng tsa me tsa bo90, Jehofa moenjenere yo mogolo wa dipolane mo lobopong lotlhe, o ntse a nnonotsha le go nkgothatsa gore ke tswelele pele ka tiro ya me ya botshelo jotlhe ya go mo direla.