Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Diefangele Tse go sa Tlhomamisiweng Boammaaruri Jwa Tsone—A ke Boammaaruri jo bo Fitlhegileng ka ga Jesu?

Diefangele Tse go sa Tlhomamisiweng Boammaaruri Jwa Tsone—A ke Boammaaruri jo bo Fitlhegileng ka ga Jesu?

 Diefangele Tse go sa Tlhomamisiweng Boammaaruri Jwa Tsone—A ke Boammaaruri jo bo Fitlhegileng ka ga Jesu?

“ENO ke thibololo e kgolo. Batho ba le bantsi ga ba ka ke ba e itumelela.” “Seno se fetola tsela e Bokeresete jwa bogologolo bo ntseng bo tlhaloganngwa ka yone.” Mafoko a a kgatlhang ano a ne a buiwa ke bakanoki ba ba neng ba itumeletse kgatiso ya “Efangele ya ga Judase,” mokwalo o go akanngwang gore o ne wa latlhega mo makgolong a dingwaga a a fetang 16 (o o bontshitsweng fa godimo).

Batho ba simolola go kgatlhegela gape diefangele tse di ntseng jalo tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone. Batho bangwe ba bolela gore mekwalo eno e senola ditiragalo le dithuto tse di botlhokwa tsa botshelo jwa ga Jesu tse di sa bolong go nna di fitlhegile. Mme gone diefangele tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone ke eng? A tota di ka kgona go re ruta boammaaruri jo re sa kgoneng go bo bona mo Baebeleng jo bo ka ga Jesu le ka Bokeresete?

Diefangele Tse di Amogelwang e le Karolo ya Dikwalo Tse di Boitshepo le Diefangele Tse go sa Tlhomamisiweng Boammaaruri Jwa Tsone

Fa gare ga dingwaga tsa 41 le 98 C.E., Mathaio, Mareko, Luke le Johane ba ne ba kwala “polelo ya botshelo jwa ga Jesu Keresete.” (Mathaio 1:1) Ka dinako dingwe dipego tseno di bidiwa diefangele, mo go kayang “dikgang tse di molemo” ka ga Jesu Keresete.—Mareko 1:1.

Le fa go ka tswa go ile ga nna le dithuto tse di sa kwalwang mmogo le mekwalo e mengwe ka ga Jesu, Diefangele tse nnè tseno e ne e le tsone fela tse di neng di tsewa di tlhotlheleditswe ke Modimo mme di tshwanela go nna karolo ya Dikwalo Tse di Boitshepo—e le “go tlhomama ga dilo” tse di malebana le botshelo le dithuto tsa ga Jesu fa a ne a le mo lefatsheng. (Luke 1:1-4; Ditiro 1:1, 2; 2 Timotheo 3:16, 17) Diefangele tse nnè tseno di umakiwa mo manaaneng otlhe a bogologolo a dibuka tsa Dikwalo Tsa Bokeresete Tsa Segerika. Ga go na lebaka la go belaela gore diefangele tseno di boammaaruri e bile di tshwanetse go tsewa e le Lefoko la Modimo le le tlhotlheleditsweng.

Le fa go ntse jalo, fa nako e ntse e tsamaya, go ne ga nna le mekwalo e mengwe e le yone e neng ya bidiwa diefangele. Diefangele tseno di ne tsa bidiwa diefangele tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone.

Kwa bofelong jwa lekgolo la bobedi la dingwaga, Irenaeus wa kwa Lyon o ne a kwala gore batho ba ba neng ba tlhanogela Bokeresete, ba ne ba na le “mekwalo e mentsi e go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa yone” go akaretsa le diefangele tse “ba di kwadileng ka bobone ka boikaelelo jwa go tlhakanya dieleele tlhogo.” Ka jalo, go ne go se kotsi fela go bala diefangele tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone mme gape go ne go le kotsi go nna le tsone.

Le fa go ntse jalo, baitlami le bakwalolodi ba metlha ya bogare ba ne ba dira gore mekwalo eo e se ka ya nyelela. Mo lekgolong la bo19 la dingwaga, go kgatlhegela mekwalo eno go ne ga oketsega thata mme go ne ga ribololwa mekwalo e mentsi le dikgatiso tse dintsi tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone tse go nnang go dirwa diphetogo mo go tsone tse di akaretsang diefangele di le mmalwa. Gompieno go na le dikgatiso tse di gatisitsweng ka dipuo tse dintsi tse di itsegeng tsa segompieno.

 Diefangele Tse go sa Tlhomamisiweng Boammaaruri Jwa Tsone: Dipego Tse di Seng Boammaaruri ka ga Jesu

Gantsi diefangele tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone di bua thata ka batho ba go sa buiweng thata ka bone kgotsa ba go sa buiweng gotlhelele ka bone mo Diefangeleng tse di amogelwang e le karolo ya Dikwalo Tse di Boitshepo. Kgotsa di bua ka ditiragalo tse go se nang bosupi jwa tsone tse di malebana le nako ya fa Jesu e ne e le losea. Ela tlhoko dikai dingwe.

▪ “Efangele e go tweng ke ya ga Jakobe,” e gape e bidiwang “Botsalo Jwa ga Marea,” e tlhalosa go tsholwa ga ga Marea, nako ya fa a le ngwana le fa a nyalwa ke Josefa. Go a tshwanela go bo e ile ya tlhalosiwa e le tlhamane ya bodumedi. E buelela kgopolo ya gore Marea o ne a nna lekgarebana go ya go ile e bile go bonala sentle gore e kwaletswe go mo tlotlomatsa.—Mathaio 1:24, 25; 13:55, 56.

▪“Efangele ya ga Thomase yo e Seng wa Mmatota” e bua thata ka Jesu fa e ne e le ngwana—a le mo magareng ga dingwaga di le 5 le di le 12—mme e bolela gore o ile a dira dikgakgamatso tse dintsi tse tota di seng boammaaruri. (Bona Johane 2:11.) Jesu o tlhalosiwa e le ngwana yo o tlhokang tsebe yo o galefagalefang fela, yo o dirisang maatla a gagwe a go dira dikgakgamatso go ipusolosetsa mo barutabaneng, mo baagelaning le mo baneng ba bangwe, ba bangwe ba bone a ba foufatsang, a ba golafatsang kgotsa le e leng go ba bolaya.

▪ Diefangele dingwe tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone, tse di jaaka “Efangele ya ga Petere,” di bua thata ka ditiragalo tse di amanang le tsheko ya ga Jesu, loso lwa gagwe le go tsosiwa ga gagwe. Tse dingwe, tse di jaaka “Ditiro Tsa ga Pilato” tse e leng karolo ya “Efangele ya ga Nikodemo,” di bua thata ka batho ba ba amanang le ditiragalo tseo. E re ka mekwalo eno e bua ka dintlha tse di seng boammaaruri tota le ka batho ba ba iseng ba ko ba nne teng, seo se dira gore di se ka tsa ikanngwa gotlhelele. “Efangele ya ga Petere” e dira gore go lebege e kete Ponto Pilato ga a na molato mme e tlhalosa tsogo ya ga Jesu ka tsela e e seng boammaaruri.

Diefangele Tse go sa Tlhomamisiweng Boammaaruri Jwa Tsone le go Tlhanogela Bokeresete

Ka December 1945, gaufi le Nag Hammadi, kwa Egepeto Borwa, balemi ba ile ba wela mekwalo e le 13 ya seatla ya papirase e e nang le ditemana di le 52. Go akanngwa gore mekwalo eno ya lekgolo la bonè la dingwaga ke ya mokgatlho wa bodumedi le wa filosofi o o bidiwang Bokenosetiki. E re ka mokgatlho ono o ne wa kopanya masaitseweng, boheitane, filosofi ya Segerika, Bojuda le Bokeresete, o ne o na le tlhotlheletso e e senyang mo bathong bangwe ba ba ipitsang Bakeresete.—1 Timotheo 6:20, 21.

“Efangele ya ga Thomase,” “Efangele ya ga Filipo” le “Efangele ya Boammaaruri” ke karolo ya “mekwalo ya seatla e e bonweng gaufi le Nag Hammadi,” e e tlhalosang dikgopolo tse di farologaneng tsa masaitseweng a Bokenosetiki jaaka e kete di tswa kwa go Jesu. “Efangele ya ga Judase” e e bonweng bosheng jaana le yone e balwa gare ga diefangele tsa Bokenosetiki. E tlhalosa Judase ka tsela e e siameng, e le moaposetoloi a le nosi fela yo o tlhaloganyang gore tota Jesu e ne e le mang. Mankge mongwe mo efangeleng eno o bolela gore Jesu o tlhalosiwa e le “morutisi le mosenodi wa botlhale le kitso, e seng e le mmoloki yo o ileng a swela maleo a lefatshe.” Diefangele tse di tlhotlheleditsweng di ruta gore Jesu o ile a swa go nna setlhabelo sa maleo a lefatshe. (Mathaio 20:28; 26:28; 1 Johane 2:1, 2) Ga go pelaelo gore boikaelelo jwa diefangele tsa Bokenosetiki ke go koafatsa, go na le go nonotsha tumelo ya batho mo Baebeleng.—Ditiro 20:30.

Botlhokwa Jwa Diefangele Tse di Amogelwang e le Karolo ya Dikwalo Tse di Boitshepo

Go sekaseka diefangele tse go sa tlhomamisiweng boammaaruri jwa tsone ka kelotlhoko go senola ka fa di seng boammaaruri ka gone. Fa di bapisiwa le Diefangele tse di amogelwang e le karolo ya Dikwalo tse di Boitshepo, go bonala sentle gore ga di a tlhotlhelediwa ke Modimo. (2 Timotheo 1:13) E re ka di kwadilwe ke batho ba ba iseng ba ko ba itse Jesu kgotsa baaposetoloi ba gagwe, ga go na boammaaruri bope jo bo fitlhegileng ka ga Jesu le ka Bokeresete. Go na le moo, di na le dipego tse di sa tlhomamang, tse di itlhametsweng le tse di seng boammaaruri tse di sa re thuseng go itse Jesu le se a neng a se ruta.—1 Timotheo 4:1, 2.

Ka fa letlhakoreng le lengwe, Mathaio le Johane e ne e le bangwe ba baaposetoloi ba le 12; Mareko le Luke e ne e le ditsala tse dikgolo tsa ga moaposetoloi Petere le moaposetoloi Paulo. Ba ne ba kwala Diefangele tsa bone ba kaelwa ke moya o o boitshepo wa Modimo. (2 Timotheo 3:14-17) Ka ntlha ya seno, Diefangele tse nnè di na le sengwe le sengwe se se ka thusang motho go dumela gore “Jesu ke Keresete Morwa Modimo.”—Johane 20:31.

[Motswedi wa Setshwantsho mo go tsebe 18]

Kenneth Garrett/​National Geographic Stock