Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 Ditsela Tsa go Bona Boitumelo mo Lelapeng

Bua le Bana ba Gago ka Tlhakanelodikobo

Bua le Bana ba Gago ka Tlhakanelodikobo

Alicia, * mosha mongwe wa dingwaga tsa bolesome, a re: “Ka dinako tse dingwe ke swegaswega go itse sengwe ka tlhakanelodikobo, mme ke akanya gore fa nka botsa batsadi ba me dipotso, ba tla tsaya gore ke ka tswa ke dira sengwe se se duleng mo tseleng.”

Inez, mmaagwe Alicia, a re: “Nka rata go ipha nako ya go tlotla le morwadiake ka tlhakanelodikobo, mme o nna a tshwaregile. Ga a nke a nna le nako ya go tlotla.”

GOMPIENO ditshwantsho tsa tlhakanelodikobo di gongwe le gongwe—mo thelebisheneng, mo difiliming e bile di manegilwe mo mamating a phasalatso. Go lebega batsadi le bana e le bone fela ba sa ntseng ba palelwa ke go buisana ka kgang eno. Mosha mongwe wa dingwaga tsa bolesome yo o bidiwang Michael wa kwa Canada a re: “E kete batsadi ba ka bo ba itse gore go thata jang e bile go tlhabisa ditlhong jang go bua le bone ka tlhakanelodikobo. Go motlhofo go bua le tsala.”

Fela jaaka bana, gantsi batsadi ba okaoka go bua le bana ba bone ka tlhakanelodikobo. Morutisi wa tsa botsogo e bong Debra W. Haffner o bolela jaana mo bukeng ya gagwe ya Beyond the Big Talk: “Batsadi ba le bantsi ba ne ba mpolelela gore ba reketse bana ba bone buka e e buang ka diphetogo tsa bosha, ba bo ba e tlogela mo kamoreng ya ngwana yo o iseng a tsene mo dingwageng tsa bolesome, mme ba se ka ba tlhola ba tlotla ka yone gape.” Haffner a re bana ba tsaya seno se raya gore: “Re batla gore lo itse ka mebele ya lona le ka tlhakanelodikobo; mme ga re batle go bua le lona ka tsone.”

Fa o le motsadi, o tshwanetse go leba dilo ka tsela e e farologaneng. Ruri go botlhokwa thata gore o bue le bana ba gago ka tlhakanelodikobo. Akanya ka mabaka ano a mararo:

  1. Tsela e batho ba tlhalosang tlhakanelodikobo ka yone e fetogile. James wa dingwaga tse 20 a re: “Tlhakanelodikobo ga e tlhole e tlhalosiwa fela e le go kopana ga monna le mosadi ba ba nyalaneng. Jaanong go na le tlhakanelodikobo ya molomo, tlhakanelodikobo ya marago le tlhakanelodikobo ka khomputara—tota le tlhakanelodikobo ya go romelelana melaetsa le ditshwantsho tse di hepisang ka founo ya selula.”

  2. Bana ba gago ba ka nna ba utlwa tshedimosetso e e seng yone ba sa le bannye. Mmè mongwe yo o bidiwang Sheila a re: “Ba tla utlwa ka tlhakanelodikobo fela fa ba simolola go tsena sekolo, mme ga ba kitla ba e leba ka tsela e o batlang ba e leba ka yone.”

  3. Bana ba gago ba na le dipotso ka tlhakanelodikobo mme gongwe ba ka se simolole go tlotla le wena ka kgang eno. Ana wa dingwaga tse 15 wa kwa Brazil a re: “Tota ga ke itse gore nka simolola  jang go tlotla le batsadi ba me ka tlhakanelodikobo.”

Tota go bua le bana ba gago ka tlhakanelodikobo ke karolo ya boikarabelo jo Modimo a go neileng jone jaaka motsadi. (Baefeso 6:4) Ke boammaaruri gore go tlotla ka kgang eno go ka nna thata mo go wena le mo go bone. Mme le fa go ntse jalo, basha ba le bantsi ba dumalana le Danielle wa dingwaga tse 14 yo o reng: “Re batla gore batsadi ba rona e nne bone ba re rutang ka tlhakanelodikobo, e seng morutabana mongwe kgotsa thulaganyo nngwe ya thelebishene.” O ka buisana jang le bana ba gago ka kgang eno e e thata mme e le botlhokwa? *

Bua le Bone Go ya Ka Dingwaga Tsa Bone

Basha ba simolola go utlwa ka tlhakanelodikobo ba sa le bannye, ntle le fa e le gore ga ba kopane le batho. Se se tshwenyang le go feta ke gore mo ‘metlheng eno ya bofelo,’ batho ba ba boikepo ba “sulafalela pele.” (2 Timotheo 3:1, 13) Ka maswabi, bana ba le bantsi ba sotliwa ke bagolo ka tlhakanelodikobo.

Ka jalo go botlhokwa gore o simolole go ruta bana ba gago fa ba sa le bannye. Mmè mongwe wa kwa Jeremane yo o bidiwang Renate a re: “Fa o leta gore ba tsene mo dingwageng tsa bolesome ba ka nna ba se ka ba tlotla le wena ba phuthologile ka ntlha ya diphetogo tsa bosha.” Selo sa botlhokwa ke go naya bana tshedimosetso e e tshwanetseng dingwaga tsa bone.

Ba ba iseng ba tsene sekolo:

Tlhoma mogopolo mo go ruteng bana maina a a tshwanetseng a dirwe tsa tlhakanelodikobo, mme o gatelele gore ga di a tshwanela go tshwarwa ke ope. Mmè mongwe wa kwa Mexico yo o bidiwang Julia a re: “Ke simolotse go ruta morwaake fa a ne a na le dingwaga di le tharo. Ke ne ke tshwenngwa thata ke go itse fela gore barutabana, batho ba ba tlhokomelang bana kgotsa bana ba bagolwane mo go ene ba ka mo utlwisa botlhoko. O ne a tshwanetse go itse gore a ka itshireletsa jang.”

LEKA SENO: Ruta ngwana wa gago gore a bontshe a sa okaoke gore ga a batle fa mongwe a leka go tshameka ka dirwe tsa gagwe tsa tlhakanelodikobo. Ka sekai, o ka nna wa ruta ngwana wa gago gore a re: “Ntlogele! Ke ya go bolela!” Tlhomamisetsa ngwana wa gago gore go molemo go bolela—tota le fa motho a mo solofetsa dimpho kgotsa a mo tshosetsa. *

Ba ba mo sekolong sa poraemari:

Dirisa dingwaga tseno go oketsa kitso ya ngwana wa gago kgato ka kgato. Rre mongwe yo o bidiwang Peter o akantsha jaana: “Pele ga o ka bua le ene, leka go bona gore o setse a itse eng le gore a a ka rata go itse mo go oketsegileng. O se ka wa mo pateletsa go tlotla. Go ka nna ga itlela fela fa e le gore o tlhola o ipha nako ya go tlotla le bana ba gago.”

LEKA SENO: Tlotla le bone ka bokhutshwane gangwe le gape go na le go tlotla le bone gangwe fela mme e le ka lobaka lo loleele. (Duteronome 6:6-9) Fa o dira jalo, o ka se imetse bana ba gago ka dilo tse dintsi. Mo godimo ga moo, fa ba ntse ba gola ba tla nna le tshedimosetso e ba tlhokang go e itse go ya ka dingwaga tsa bone.

Ba ba simololang dingwaga tsa bosha:

Eno ke nako ya go tlhomamisa gore ngwana wa gago o na le kitso e e lekaneng ka kgang ya tlhakanelodikobo malebana le mmele, maikutlo le boitsholo. Ana wa dingwaga tse 15 yo o umakilweng pelenyana a re: “Basimane le basetsana kwa sekolong se ke tsenang kwa go sone ba setse ba tlhakanela dikobo e le go itlosa bodutu fela. Ke akanya gore e re ka ke le Mokeresete, ke tlhoka kitso e e lekaneng ka kgang eno. Le fa go bua ka tlhakanelodikobo go tlhabisa ditlhong, ke tshwanetse go itse ka yone.” *

Tlhagiso: Bana ba dingwaga tsa bolesome ba ka tshaba go botsa dipotso ka gonne ba boifa gore batsadi ba bone ba tla belaela gore ba dira boitshwaro jo bo sa siamang. Rre mongwe yo o bidiwang Steven o ne a lemoga seo. A re: “Morwaarona o ne a okaoka go tlotla ka tlhakanelodikobo. Mme morago re ne ra lemoga gore o ne a akanya gore re belaela boitshwaro jwa gagwe. Re ne ra mo tlhalosetsa  gore re ne re sa tlotle ka dikgang tseno ka gonne re mmelaela; re ne re batla go tlhomamisa fela gore o na le kitso e e lekaneng go mo thusa go emelana le tlhotlheletso e e bosula.”

LEKA SENO: Mo boemong jwa go tlhoma ngwana wa gago yo o tsenang mo dingwageng tsa bolesome ka dipotso tse di malebana le kgang nngwe e e amanang le tlhakanelodikobo, mmotse gore bana ba ba tsenang sekolo le ene ba akanyang ka tlhakanelodikobo. Ka sekai, o ka nna wa re: “Batho ba le bantsi gompieno ba akanya gore tota tlhakanelodikobo ya molomo ga se tlhakanelodikobo. A bana ba o tsenang sekolo le bone ba akanya jalo?” Dipotso tse di ntseng jalo di ka dira gore ngwana wa gago yo o tsenang mo dingwageng tsa bosha a phuthologe mme a ntshe maikutlo a gagwe.

Se se Ka Thusang Gore Go se Ka ga Nna Thata go Tlotla

Gone ke boammaaruri gore go tlotla le bana ba gago ka tlhakanelodikobo e ka nna sengwe sa dilo tse di thata tse o tla tshwanelwang ke go di dira jaaka motsadi. Mme maiteko a o a dirang a tla nna le maduo a a molemo. Mmè mongwe yo o bidiwang Diane a re: “Fa nako e ntse e tsamaya, go tlotla ka tlhakanelodikobo le ngwana wa gago ga go kitla go nna thata, mme tota go ka dira gore lo atamalane thata.” Steven yo o nopotsweng pelenyana o dumalana le mafoko ao. A re: “Go nna motlhofo go tlotla ka dikgang tse di thata jaaka tlhakanelodikobo fa e le gore lo itlwaeditse go tlotla lo phuthologile ka kgang nngwe le nngwe fela e e tsogang mo lapeng.” Mme o oketsa jaana: “Ga se gore go ka se nne thata gotlhelele mme go botlhokwa gore ba lelapa la Bokeresete ba buisane ba gololesegile.”

^ ser. 3 Maina a a dirisitsweng mo setlhogong seno a fetotswe.

^ ser. 11 Setlhogo seno se tla tlhalosa kafa go leng botlhokwa ka gone gore o tlotle le bana ba gago ka tlhakanelodikobo. Setlhogo se se tla gatisiwang mo nakong e e tlang se tla tlhalosa kafa o ka ba rutang maitsholo a mantle ka teng fa lo ntse lo tlotla ka kgang eno.

^ ser. 16 E tserwe mo go tsebe 171 mo bukeng ya Ithute mo Morutising yo Mogolo, e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.

^ ser. 19 Fa o tlotla le ngwana wa gago yo o tsenang mo dingwageng tsa bosha, dirisa dikgaolo 1-5, 28, 29 le 33 tsa buka ya Dipotso Tse Basha Ba Di Botsang—Dikarabo Tse Di Nang le Tharabololo, e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.

IPOTSE JAANA . . .

Bala dikakgelo tse di latelang tsa basha go tswa mo dinageng tse di farologaneng, mme o ipotse dipotso tse di kwadilweng kafa tlase ga dikakgelo tseo.

“Batsadi ba me ba re ke bale ditlhogo tse di buang ka tlhakanelodikobo mme fa ke na le dipotso ke ba botse tsone. Ke eletsa e kete ba ka bo ba nna ba tlotla le nna ka tlhakanelodikobo.”—Ana, Brazil.

O akanya gore ke ka ntlha yang fa go le botlhokwa gore o se ka wa naya ngwana wa gago dibuka tse di buang ka tlhakanelodikobo o bo o mo tlogela fela gore a ipalele?

“Ke itse dilo di le dintsi tse di sa siamang tsa tlhakanelodikobo tse batho ba di dirang—tse ke akanyang gore Rre ga a itse sepe ka tsone. A ka gamarega fa nka mmotsa ka tsone.”—Ken, Canada.

Ke dilo dife tse di ka dirang gore ngwana wa gago a tshabe go bua le wena ka dilo tse a tshwenyegileng ka tsone?

“Fa ke sena go ipeta pelo ke bo ke botsa batsadi ba me sengwe ka tlhakanelodikobo, ba ne ba mpotsa jaana e kete ba a ntatofatsa, ‘Go tla jang gore o botse potso eno? A go na le sengwe se o se dirileng?’”—Masami, Japane.

Fa ngwana wa gago a go botsa sengwe ka tlhakanelodikobo, tsela e o itshwarang ka yone e ka dira jang gore a phuthologe go tlotla le wena mo nakong e e tlang kgotsa a thatafalelwe ke go dira jalo?

“Go ne go ka nna botoka fa batsadi ba me ba ne ba ka ntlhomamisetsa gore fa ba ne ba le kana ka nna le bone ba ne ba botsa dipotso tseo e bile ga ba gakgamadiwe ke go bo ke di botsa.”—Lisette, France.

O ka dira jang gore ngwana wa gago a bue le wena a phuthologile ka tlhakanelodikobo?

“Mmè o ne a tle a mpotse dipotso ka tlhakanelodikobo—mme a dira jalo a ole makgwafo. Ke tsaya gore go botlhokwa go dira jalo gore ngwana a se ka a ikutlwa e kete o a latofadiwa.”—Gerald, France.

O buisa ngwana wa gago jang fa o tlotla le ene ka tlhakanelodikobo? A o tlhoka go dira diphetogo dingwe?