Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ne A Rapela Modimo go Tswa Pelong

O ne A Rapela Modimo go Tswa Pelong

 Etsa Tumelo ya Bone

O ne A Rapela Modimo go Tswa Pelong

HANA o ne a tshwaregile ka go ipaakanyetsa loeto, a leka gore a se ka a akanya ka mathata a gagwe. E ne e tshwanetse go nna nako e e itumedisang; monna wa gagwe e bong Elekana o ne a tlwaetse go tsaya loeto lono ngwaga le ngwaga le lelapa lotlhe la gagwe go ya go obamela Modimo kwa motlaaganeng kwa Shilo. Jehofa o ne a batla gore dinako tseo di itumedise. (Duteronome 16:15) Ga go pelaelo gore Hana o ne a itumelela meletlo eo go tloga fa a sa le monnye. Le fa go ntse jalo, dilo di ne tsa fetoga fa dingwaga di ntse di tsamaya.

O ne a segofaditswe ka monna yo o mo ratang. Mme gone, Elekana o ne a na le mosadi yo mongwe. Leina la gagwe e ne e le Penina mme go bonala a ne a ikaeletse go sulafaletsa Hana botshelo. Penina o ne a bone tsela ya go utlwisa Hana botlhoko ka dipaka tseno tsa moletlo wa ngwaga le ngwaga. O ne a dira seo jang? Sa botlhokwa le go feta, tumelo e Hana a neng a na le yone mo go Jehofa e ne ya mo thusa jang go lebana le boemo jono jo gantsi bo neng bo bonala bo ka se laolege? Fa o lebana le dikgwetlho tse di dirang gore o se ka wa itumela mo botshelong, kgang ya ga Hana e ka go kgothatsa fela thata.

“Ke ka Ntlha Yang fa Pelo ya Gago e Sulafaletswe?”

Baebele e re senolela mathata a le mabedi a magolo a Hana a neng a lebana le one mo botshelong. O ne a ka kgona go laola bothata jwa ntlha mme jwa bobedi o ne a ka se ka a dira sepe ka jone gotlhelele. Sa ntlha, monna wa gagwe o ne a nyetse mosadi yo mongwe mme mogadikane yono wa gagwe o ne a mo tlhoile. Sa bobedi, e ne e le moopa. Boemo joo bo boima mo mosading ope fela yo o batlang go tshola bana; mme mo motlheng wa ga Hana le mo setsong sa gagwe, seno se ne se hutsafatsa fela thata. Lelapa lengwe le lengwe le ne le lebeletse gore bana ba tsweledise leina la lelapa la lone. Go nna moopa go ne go tsewa e le kgobo e bile go tlhabisa ditlhong.

Gongwe Hana o ne a ka kgona go itshokela boemo jwa gagwe fa e ne e se ka Penina. Go nyalwa lefufa ga e ise e ko e nne selo se se siameng. Dikgotlhang, lefufa le kutlobotlhoko le tsone di ne di tlwaelegile mo manyalong a a ntseng jalo. Mokgwa wa go nyala lefufa o ne o sa dumalane le molao o Modimo a neng a o tlhomile kwa tshimong ya Edene wa gore monna a nyale mosadi a le mongwe fela. * (Genesise 2:24) Ka jalo, Baebele ga e eme nokeng kgang ya go nyala lefufa mme se se neng se direga mo ntlong ya ga Elekana ke sekao se se molemo se se bontshang gore go nyala lefufa go ne go sa siama.

Elekana o ne a rata Hana fela thata. Go ya ka ngwao ya Bajuda, o ne a nyala Hana pele mme dingwaga moragonyana a nyala Penina. Le fa seo se ka tswa se le boammaaruri kgotsa nnyaa, Penina, yo o neng a fufegela Hana thata, o ne a bona ditsela di le dintsi tsa go mo utlwisa botlhoko. Sengwe se Penina a neng a gaisa Hana ka sone ke gore o ne a tshola bana. Fa bana ba gagwe ba ntse ba oketsega o ne a nna mabela. Go na le gore Penina a tlhomogele Hana pelo le go mo gomotsa mo kutlobotlhokong ya gagwe, o ne a dirisa tshono eno go mo utlwisa botlhoko. Baebele ya re Penina o ne a tshwenya Hana mo go botlhoko “gore a mo dire  gore a ikutlwe a tlhakatlhakane.” (1 Samuele 1:6) Penina o ne a dira seno ka boomo. O ne a batla go utlwisa Hana botlhoko mme o ne a atlega.

Go bonala Penina a ne a rata go utlwisa Hana botlhoko fa ba tsaya loeto lwa bodumedi lwa ngwaga le ngwaga go ya kwa Shilo. Elekana o ne a naya mongwe le mongwe wa bana ba le bantsi ba ga Penina—“bomorwawe botlhe le bomorwadie”—dikarolo tse ba neng ba tla di ntshetsa Jehofa setlhabelo. Le fa go ntse jalo, Hana yo o se nang bana ene o ne a newa karolo e le nngwe fela. Penina o ne a ikgodisetsa Hana le go mo gopotsa gore ke moopa mo e leng gore Hana o ne a lela e bile a se ka a nna le keletso ya dijo. Elekana o ne a lemoga gore Hana yo a mo ratang o ne a tshwenyegile e bile a sa je, ka jalo o ne a leka go mo gomotsa. O ne a mmotsa jaana: “Hana, o lelela eng, le gone ke ka ntlha yang fa o sa je, mme ke ka ntlha yang fa pelo ya gago e sulafaletswe? A ga ke botoka mo go wena go na le bana ba le lesome ba basimane?”—1 Samuele 1:4-8.

Elekana o ne a lemoga gore kutlobotlhoko ya ga Hana e ne e bakwa ke gore ke moopa. Hana o ne a anaanela go bo Elekana a ne a mo tlhomamisetsa gore o a mo rata. * Le fa go ntse jalo, Elekana ga a ise a bue sepe ka letlhoo la ga Penina e bile pego eno ga e bue sepe ka gore Hana o ne a mmolelela ka gone. Gongwe o ne a lemoga gore go senola se Penina a neng a se dira go ne go tla dira gore dilo di nne maswe le go feta. A tota Elekana o ne a ka kgona go fetola boemo joo? A Penina o ne a ka se tlhoe Hana le go feta, a mme bana ba gagwe le batlhanka ba ne ba ka se mo tlhoe? Hana o ne a tla tlhokomologiwa le go feta mo ntlong ya gagwe.

E ka ne Elekana a ne a itse kgotsa a sa itse ka bosetlhogo jwa ga Penina, Jehofa o ne a bona sengwe le sengwe. Lefoko la gagwe le re senolela dilo tsotlhe mme le tlhagisa motho ope fela yo o ka tswang a na le lefufa le le ka bonalang le le lennye e bile a dira dilo tse di bontshang gore o na le letlhoo. Ka fa letlhakoreng le lengwe, batho ba ba se nang molato e bile ba rata kagiso jaaka Hana, ba ka gomodiwa ke go itse gore Modimo wa tshiamiso o baakanya dilo ka nako ya gagwe le ka tsela ya gagwe. (Duteronome 32:4) Gongwe Hana o ne a itse seo ka gonne o ne a kopa thuso kwa go Jehofa.

‘A se Ka a Tlhola a Tshwenyega’

Mo mosong go ne go le modumo mo ntlong. Mongwe le mongwe, tota le bana ba ne ba ipaakanyetsa go tsaya loeto. Lelapa le legolo le ne le tla tsamaya dikilometara di feta 30 go ya kwa Shilo kwa nageng e e nang le dithota ya Eferaime. * Loeto lono lo ka tsaya letsatsi le le lengwe kgotsa a le mabedi fa motho a tsamaya ka dinao. Hana o ne a itse gore mogadikane wa gagwe o ne a tla itshwara jang. Le fa go ntse jalo, Hana o ne a se ka a sala kwa lapeng. Ka go dira jalo, o tlhometse baobamedi ba Modimo sekao se se molemo go fitlha le gompieno. Ga re a tshwanela go letla tsela e e sa siamang e batho ba bangwe ba itshwarang ka yone gore e dire gore re se ka ra obamela Modimo. Fa re ne re ka dira jalo, re ne re ka se bone masego a re ka nnang le one fa re itshoka.

Lelapa leno le legolo le ne la atamela gaufi le Shilo fa le sena go tsamaya letsatsi lotlhe mo ditseleng tse di motsopodia mo thabeng. Motse ono o ne o agilwe mo thoteng e e neng e dikologilwe ke dithota tse di kwa godimo. Fa ba ntse ba atamela, go ka direga gore Hana o ne a akanya thata ka se a tla se buang fa a rapela Jehofa. Fa lelapa leno le goroga le ne la ja mmogo. Hana o ne a tswa mo setlhopheng seno ka bonako jo bo kgonegang mme a ya kwa motlaaganeng wa ga Jehofa. Moperesiti yo mogolo e bong Eli, o ne a le teng koo a ntse fa thoko ga kgoro ya tempele. Le fa go ntse jalo, Hana o ne a akantse thata ka Modimo wa gagwe. O ne a tlhatswegile pelo gore mono mo tempeleng o ne a tla utlwiwa. Fa go se na motho ope yo o tlhaloganyang ka botlalo matshwenyego a gagwe, Rraagwe yo o kwa legodimong o ne a tla a tlhaloganya. O ne a gopola dilo tse di utlwisang botlhoko tse di mo diragaletseng a bo a simolola go lela.

Fa mmele otlhe wa ga Hana o ntse o roroma ka gonne a lela, o ne a bua le Jehofa mo pelong. Dipounama tsa gagwe di ne di roroma fa a ntse a leka  go akanya ka mafoko a a ka a dirisang go tlhalosa kutlobotlhoko ya gagwe. O ne a rapela lobaka lo loleele, a bolelela Rraagwe se se mo pelong. Le fa go ntse jalo, ga a ka a kopa fela gore Modimo a diragatse keletso ya gagwe ya gore a nne le bana. Hana o ne a sa batle fela gore Modimo a mo segofatse mme o ne a batla go mo naya se a neng a ka se kgona. Ka jalo, o ne a dira maikano a gore fa a ka nna le ngwana wa mosimane o tla mo naya Jehofa gore a mo direle.—1 Samuele 1:9-11.

Ka jalo, Hana o tlhometse batlhanka botlhe ba Modimo sekao mo kgannyeng ya thapelo. Jehofa o kopa batho ba gagwe ka bopelonomi gore ba bue le ene ba gololesegile, ba sa okaoke, ba mmolelele dilo tse di ba tshwenyang fela jaaka ngwana yo o ikanyang motsadi wa gagwe yo o mo ratang a ka dira. (Pesalema 62:8; 1 Bathesalonika 5:17) Moaposetoloi Petere o ne a tlhotlhelediwa go kwala mafoko ano a a gomotsang malebana le go rapela Jehofa: ‘Latlhelang tlhobaelo yotlhe ya lona mo go ene, ka gonne o a lo kgathalela.’—1 Petere 5:7.

Le fa go ntse jalo, batho ga ba utlwele batho ba bangwe botlhoko e bile ga ba tlhaloganye boemo jo ba leng mo go jone mme Jehofa ene ga a nna jalo. Lentswe la ga Hana le ne le roroma fa a ntse a rapela e bile a lela. Eli, moperesiti yo mogolo o ne a ntse a mo lebile. O ne a re: “O tla itshwara jaaka yo o tagilweng ka lobaka lo lo kae? Tlosa beine ya gago mo go wena.” Eli o ne a bona Hana a lelela kwa godimo, dipounama tsa gagwe di roroma le tsela e a neng a utlwile botlhoko ka yone. Go na le gore a botse gore molato ke eng, o ne a swetsa ka gore o tagilwe.—1 Samuele 1:12-14.

Ruri ka nako eo fa Hana a ne a tlaletswe, o tshwanetse a bo a ile a utlwa botlhoko ka ntlha ya go latofadiwa ka maaka—a latofadiwa ke monna yo o neng a tlotlega jalo! Le fa go ntse jalo, o ne a tlhoma sekao se se molemo sa tumelo. O ne a se ka a letla gore go sa itekanela ga motho yo mongwe go mo kgoreletse go obamela Jehofa. O ne a araba Eli ka tlotlo a bo a tlhalosa boemo jwa gagwe. Eli o ne a araba jaana ka bonolo, gongwe a lemoga gore o ne a le phoso: “Tsamaya ka kagiso, mme e kete Modimo wa Iseraele a ka go naya kopo e o e kopileng mo go ene.”—1 Samuele 1:15-17.

Hana o ne a solegelwa molemo jang fa a sena go bulela Jehofa mafatlha le go mo obamela kwa motlaaganeng wa gagwe? Pego eno e balega jaana: “Mosadi a tsamaya a ba a ja, mme sefatlhego sa gagwe sa se ka sa tlhola se tshwenyega.” (1 Samuele 1:18) Baebele e e Boitshepo ya re: “Sefatlhego sa gagwe sa se ka sa tlhola se tlhontse.” Hana o ne a ikutlwa a imologile. E ne e kete o roletse mongwe yo o maatla go na le ene morwalo o o boima, Rraagwe yo o kwa legodimong e bong Jehofa. (Pesalema 55:22) A go na le bothata jo bo ka mo imelang? Nnyaa—le fa e le mo nakong e e fetileng, gone jaanong le mo nakong e e tlang bo ka se nne teng!

Fa re ikutlwa re imetswe, re hutsafetse, re tla bo re dira sentle fa re ka etsa sekao sa ga Hana ka go bua re gololesegile le Ene yo Baebele e reng ke “Moutlwi wa thapelo.” (Pesalema 65:2) Fa re dira jalo ka tumelo, le rona re ka fitlhela gore kutlobotlhoko ya rona e fetoga go nna “kagiso ya Modimo e e gaisang kakanyo yotlhe.”—Bafilipi 4:6, 7.

“Ga go Na Lefika Lepe le le Tshwanang le Modimo wa Rona”

Mo mosong o o latelang, Hana o ne a boela kwa motlaaganeng le Elekana. O tshwanetse a bo a ile  a mmolelela se a se kopileng le maikano a a a dirileng ka gonne Molao wa ga Moshe o ne o re monna o na le tshiamelo ya go phimola maikano a a dirwang ke mosadi wa gagwe fa a sa dumalane le one. (Dipalo 30:10-15) Le fa go ntse jalo, monna yoo yo o ikanyegang ga a ka a phimola maikano ao. Go na le moo, ene le Hana ba ne ba obamela  Jehofa mmogo kwa motlaaganeng pele ba boela kwa lapeng.

Penina o ne a lemoga leng gore ga a tlhole a kgona go kgopisa Hana? Pego eno ga e re bolelele mme mafoko a a reng ‘a se ka a tlhola a tshwenyega’ a bontsha gore Hana o ne a itumetse e bile ga a ka a tlhola a tshwenyega go tloga ka nako eo go ya pele. Go ise go ye kae, Penina o ne a lemoga gore tsela e e sa siamang e a neng a itshwere ka yone e ne e sa atlege. Baebele ga e a ka ya tlhola e umaka leina la gagwe gape.

Fa dikgwedi di ntse di feta, kagiso ya mogopolo e Hana a neng a na le yone e ne ya dira gore a itumele. O ne a imile! Le ka motlha Hana ga a ka a lebala gore o ne a segofaditswe ke mang. Fa a sena go tshola ngwana wa mosimane, o ne a mo naya leina la Samuele le le kayang “Leina la Modimo” mme go bonala le ne le kaya go bitsa leina la Modimo e leng se Hana a neng a se dira. Mo ngwageng oo, ga a ka a tsamaya le Elekana le ba lelapa kwa Shilo. O ne a nna kwa lapeng le ngwana ka dingwaga di le tharo go fitlha a mo kgwisa. O ne a ipaakanyetsa letsatsi la fa a tla bo a kgaogana le morwawe.

Go tshwanetse ga bo go ne go se motlhofo go kgaogana le ene. Mme gone, Hana o ne a itse gore Samuele o ne a tla tlhokomelwa sentle kwa Shilo, gongwe a tlhokomelwa ke basadi bangwe ba ba direlang kwa motlaaganeng. Le fa go ntse jalo, o ne a sa ntse a le mmotlana thata, mme ke mmè ofe yo o sa rateng go nna le ngwana wa gagwe? Le fa go ntse jalo, Hana le Elekana ba ne ba isa mosimane kwa tempeleng ba sa ngongorege mme ba itumetse. Ba ne ba isa ditlhabelo kwa ntlong ya Modimo le go tlisa Samuele kwa go Eli, ba mo gopotsa ka maikano a Hana a neng a a dira dingwaga pelenyana ga moo.

Go tswa foo, Hana o ne a rapela thapelo e Modimo a neng a bona go tshwanela gore e tsenngwe mo Lefokong la gagwe le le tlhotlheleditsweng. Fa o ntse o bala mafoko a gagwe a a mo go 1 Samuele 2:1-10, o tla bona gore o ne a na le tumelo e kana kang fa o bala mola mongwe le mongwe mo ditemaneng tseno. O ne a baka Jehofa kafa a dirisang maatla a gagwe a a gakgamatsang ka gone—go kokobetsa ba ba ikgodisang, go segofatsa ba ba gatelelwang, go fedisa botshelo le e leng go bo boloka mo losong. O ne a baka Rraagwe ka go bo a le boitshepo, a le tshiamiso e bile a ikanyega. Hana o ne a na le lebaka le le utlwalang la gore a re: “Ga go na lefika lepe le le tshwanang le Modimo wa rona.” Jehofa o a ikanyega, ga a fetoge e bile ke setshabelo sa botlhe ba ba gateletsweng le ba ba yang kwa go ene ba kopa thuso.

Ruri Samuele yo monnye o ne a na le tshiamelo ya go nna le mmè yo o dumelang thata mo go Jehofa. Le fa a ne a tlhologelelwa mmaagwe fa a ntse a gola, ga a ka a ikutlwa e kete o lebetswe. Ngwaga le ngwaga, Hana o ne a ya kwa Shilo a mo isetsa seaparo se sennye se se se nang mabogo se a neng a tla se apara fa a ne a direla kwa motlaaganeng. Seaparo seno se ne se bontsha gore o rata morwawe le gore o a mo tlhokomela. (1 Samuele 2:19) Re ka leka go mmona ka leitlho la mogopolo a apesa morwawe seaparo seno se sesha, a ntse a se baakanya gore se nne sentle mo go ene e bile a mo lebile ka lorato fa a ntse a mmolelela mafoko a a bontshang bopelonomi le a a kgothatsang. Samuele o ne a segofaditswe go bo a na le mmè yo o ntseng jalo mme o ne a gola a itumedisa batsadi ba gagwe le Iseraele yotlhe.

Hana le ene o ne a sa lebalwa. Jehofa o ne a mo segofatsa ka go dira gore a kgone go tshola bana mme a tsholela Elekana bana ba bangwe ba le batlhano. (1 Samuele 2:21) Le fa go ntse jalo, masego a magolo a Hana a neng a nna le one e ne e le kamano ya gagwe le Rraagwe e bong Jehofa, e e neng ya nonofa le go feta fa dingwaga di ntse di tsamaya. E kete le wena o ka diragalelwa ke se se tshwanang fa o ntse o etsa tumelo e Hana a neng a na le yone.

[Dintlha tse di kwa tlase]

^ ser. 7 Go bona gore ke eng fa Modimo a letlile batho ba gagwe gore ba nyale lefufa, bona setlhogo se se reng “A Modimo o Amogela go Nyala Lefufa? mo go tsebe 30 mo makasineng wa Tora ya Tebelo ya July 1, 2009.

^ ser. 10 Le fa pego eno e re Jehofa ‘o ne a tswetse sebopelo sa ga Hana,’ ga go na bosupi bope jwa gore Modimo o ne a sa rate mosadi yono yo o ikanyegang e bile a ikokobeditse. (1 Samuele 1:5) Ka dinako dingwe Baebele e re bolelela ka ditiragalo tse Modimo a neng a di letlelela gore di direge ka lobaka lo lo rileng.

^ ser. 13 Sekgala seno se lekanyediwa ka motse o Elekana a goletseng kwa go one e leng Rama, motse o o neng o itsege e le Arimathea mo motlheng wa ga Jesu.

[Lebokoso mo go tsebe 17]

Dithapelo di le Pedi Tse di Tlhomologileng

Dithapelo di le pedi tsa ga Hana tse di mo go 1 Samuele 1:11 le 2:1-10, di na le dipolelo di le mmalwa tse di tlhomologileng. Ela tlhoko dingwe tsa tsone:

▪ Mo thapelong ya ntlha mo go tse pedi tsa ga Hana, o ne a rapela “Jehofa wa masomosomo.” Ke motho wa ntlha mo Baebeleng yo o umakiwang a dirisa sereto seno. Se tlhagelela ka makgetlo a ka nna 285 mo Baebeleng mme se kaya tsela e Modimo a laolang dibopiwa tsa semoya ka yone.

▪ Ela tlhoko gore Hana ga a ka a rapela thapelo ya bobedi fa morwawe a ne a tsholwa, mme o ne a e rapela fa ene le Elekana ba sena go mo isa kwa Shilo go ya go direla Modimo. Ka jalo, selo se se neng se itumedisa Hana thata e ne e se go dira gore moganetsi wa gagwe e bong Penina a se ka a tlhola a mo tshwenya, go na le moo e ne e le go segofadiwa ke Jehofa.

▪ Fa Hana a ne a re, “Lonaka lwa me ruri lo godisitswe mo go Jehofa,” o ka tswa a ne a akantse ka poo, phologolo e e maatla e e dirisang dinaka tsa yone thata. Ka mafoko a mangwe, Hana o ne a re: ‘Jehofa, o a nnonotsha.’—1 Samuele 2:1.

▪ Mafoko a Hana a neng a a bua ka “motlodiwa” wa Modimo a tsewa e le a boporofeti. Lefoko leno le tshwana le le le ranolwang e le “mesia” mme Hana ke motho wa ntlha mo Baebeleng yo o neng a le dirisa a bua ka kgosi e e tloditsweng ya mo isagweng.—1 Samuele 2:10.

▪ Mo e ka nnang dingwaga di le 1 000 moragonyana, mmaagwe Jesu e bong Marea, o ne a bua mafoko a a tshwanang le a ga Hana fa a ne a baka Jehofa.—Luke 1:46-55.

[Setshwantsho mo go tsebe 16]

Hana o ne a tshwenngwa ke gore ke moopa mme Penina o ne a dira sotlhe se a ka se kgonang go mo utlwisa botlhoko

[Setshwantsho mo go tsebe 16, 17]

Hana ga a ka a kgopisega le fa Eli a ne a na le kgopolo e e sa siamang ka ene

[Setshwantsho mo go tsebe 17]

A o ka etsa sekao sa ga Hana ka go rapela go tswa pelong?