Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Bodumedi jo bo Siameng bo Kgothaletsa Maloko a Jone go Ratana

Bodumedi jo bo Siameng bo Kgothaletsa Maloko a Jone go Ratana

“BAEBELE ya re: “Yo o sa rateng ga a itse Modimo; ka go bo Modimo ke lorato.” (1 Johane 4:8, New Catholic Edition of the Holy Bible) Ka jalo, bodumedi jo bo siameng bo kgothaletsa maloko a jone go ratana.

Madumedi a le mantsi a dira tiro e e molemo ya go tlhokomela balwetse, bagodi le bahumanegi. A kgothaletsa maloko a one go dirisa kgakololo ya ga moaposetoloi Johane yo o neng a kwala jaana: “A re re mongwe o na le dilo di le dintsi mo botshelong mme a bo a bona mokaulengwe kgotsa kgaitsadi a tlhoka, mme a bo a sa mo thuse. Jalo lorato lwa Modimo ga lo yo mo mothong yoo. Banake, re tshwanetse go rata batho e seng fela ka mafoko le ka se re se buang mme ka ditiro le ka go amega ka bone ka tsela ya mmatota.”—1 Johane 3:17, 18, New Century Version.

Le fa go ntse jalo, go direga eng fa ditšhaba di ya ntweng? A molao wa Modimo wa go ‘rata moagelani wa gago jaaka o ithata’ o dirisiwa fela ka nako ya kagiso mme o bo o itlhokomolosiwa fa mongwe wa dipolotiki kgotsa kgosi a tlhopha go lwa le setšhaba sa boagelani?—Mathaio 22:39, King James Version.

Jesu o ne a re: “Batho botlhe ba tla itse gore lo barutwa ba me, fa lo ratana.” (Johane 13:35, New International Version) Fa o ntse o araba dipotso tse di latelang, ipotse jaana, ‘A maloko a bodumedi jono a rata batho botlhe ka dinako tsotlhe e seng fela ka se ba se buang mme gape le ka ditiro?’

KGANG: Ntwa.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Jesu o ne a laela barutwa ba gagwe jaana: “Ke lo raya ke re, ratang baba ba lona, direlang batho ba ba lo tlhoileng se se molemo.”—Mathaio 5:44, NCE.

Fa masole a ne a tla go tshwara Jesu, moaposetoloi Petere o ne a ntsha sebetsa go mo sireletsa. Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a re: “Busetsa tšhaka ya gago mo lefelong la yone. Botlhe ba ba dirisang tšhaka ba tla bolawa ka tšhaka.”—Mathaio 26:52, NCV.

Moaposetoloi Johane o ne a kwala jaana: “O ka kgona go bona pharologano fa gare ga bana ba Modimo le ba ga diabolo, ka gonne ba e leng ba ga diabolo ba gana go dira se se siameng kgotsa go ratana. Go tloga kwa tshimologong lo ne lwa bolelelwa gore re tshwanetse go ratana. Lo se ka lwa tshwana le Kaine, yo e neng e le wa ga diabolo mme a bolaya morwarraagwe.”—1 Johane 3:10-12, Contemporary English Version.

POTSO: A bodumedi jono bo kgothaletsa maloko a jone go nna le seabe mo ntweng?

KGANG: Dipolotiki.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Fa batho bangwe ba sena go bona gore Jesu o kgona go dira dikgakgamatso, ba ne ba batla gore a nne le seabe mo dipolotiking. O ne a dira eng? “Jesu, ka a itse gore ba ne ba ikaeletse go mo pateletsa go nna kgosi, a tswa gape a ya kwa thabeng a le esi.”—Johane 6:15, NIV.

Fa Jesu a ne a tshwarwa le go latofadiwa ka maaka a gore o tlhotlheletsa batho go nna kgatlhanong le puso, o ne a araba jaana: “Bogosi jwa me ga se jwa lefatshe leno. Fa bogosi jwa me e ne e le jwa lefatshe leno, batlhanka ba me ba ka bo ba ile ba tlhabana, gore ke se ka ka neelwa Bajuda. Mme bogosi jwa me ga bo tswe mo lefatsheng.”—Johane 18:36, English Standard Version.

Fa Jesu a ne a rapelela barutwa ba gagwe mo Modimong, o ne a re: “Ke ba neile lefoko la gago, mme lefatshe le ba tlhoile ka gonne ga se ba lefatshe, fela jaaka nna ke se wa lefatshe.”—Johane 17:14, New Revised Standard Version.

POTSO: A bodumedi jono bo latela sekao sa ga Jesu le go tila go nna le seabe mo dipolotiking le fa seo se raya gore maloko a jone a tla tlhoiwa ke batho bangwe ba dipolotiki?

KGANG: Go tlhaola batho ka lotso.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Fa batho ba ntlha ba ba sa rupisiwang ba e seng Bajuda ba ne ba nna Bakeresete, moaposetoloi Petere o ne a re: “Modimo ga a kgetholole, mme mo setšhabeng sengwe le sengwe motho yo o mmoifang a ba a dira tshiamo o a amogelesega mo go Ene.”—Ditiro 10:34, 35, Holman Christian Standard Bible.

Fa Jakobe a ne a kwalela Bakeresete ba lekgolo la ntlha la dingwaga o ne a re: “Ditsala tsa me, fa lo na le tumelo mo Moreneng wa rona yo o galalelang Jesu Keresete, ga lo kitla lo tshwara batho bangwe botoka go na le ba bangwe. A re re motho yo o humileng o tla mo go nngwe ya dipokano tsa lona a apere diaparo tsa tlhwatlhwa e e kwa godimo e bile a tsentse palamonwana ya gouta. Mme go tla le motho yo o humanegileng a apere diaparo tse di onetseng. Ga lo a tshwanela go naya motho yo o apereng diaparo tsa tlhwatlhwa e e kwa godimo setulo sa maemo lo bo lo raya yo o humanegileng lo re a eme fa thoko kgotsa a nne fa fatshe. Go tla bo go tshwana le go raya batho bangwe lo re ba botoka go na le ba bangwe, e bile lo tla bo lo itshwara jaaka moatlhodi yo o sa siamang.”—Jakobe 2:1-4, CEV.

POTSO: A bodumedi jono bo ruta gore batho botlhe ba a lekana mo Modimong le gore maloko a bodumedi ga a tshwanela go tlhaola batho ka ntlha ya lotso kgotsa madi a ba nang le one?

Ke bodumedi bofe jo bo rutang maloko a jone gore a se ka a laolwa ke dipolotiki, lotso le maemo a itsholelo a a kgaoganyang batho?