Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ne A Ntsha Matlho Dinameng Mme a Leta

O ne A Ntsha Matlho Dinameng Mme a Leta

Etsa Tumelo ya Bone

O ne A Ntsha Matlho Dinameng Mme a Leta

ELIJA o ne a eletsa go rapela Rragwe wa kwa legodimong mo sephiring. Mme le fa go ntse jalo, boidiidi jwa batho ba ba neng ba mo dikologile ba ne ba sa tswa go bona moporofeti yono wa boammaaruri a bitsa molelo go tswa kwa legodimong, mme ga go pelaelo gore bontsi jwa bone ba ne ba leka go dira sotlhe se ba ka se kgonang gore a nne mo letlhakoreng la bone. Pele ga Elija a ka tlhatlogela kwa setlhoeng se se fokang diphefo sa Thaba ya Karamele go ya go rapela Jehofa Modimo mo sephiring, o ne a tshwanelwa ke go dira tiro nngwe e e sa itumediseng. O ne a tshwanetse go bua le Kgosi Ahabe.

Ahabe le Elija ba ne ba farologane fela thata. Ahabe yo o neng a apara diaparo tsa segosi, e ne e le monna yo o pelotshetlha e bile a tlhanogela Modimo ka boomo. Elija ene o ne a apara diaparo tse di neng di aparwa ke baporofeti—seaparo sa maemo a a kwa tlase se se sa onaleng ka bonako gongwe se dirilwe ka letlalo la phologolo kana ka boboa jwa kamele kgotsa jwa podi. E ne e le monna yo o pelokgale thata, yo o thokgameng le yo o nang le tumelo. Ditiragalo tsa letsatsi leo le le neng le setse le ya kwa bokhutlong di ne di senotse gore banna bao e ne e le batho ba ba ntseng jang. *

Ahabe le baobamedi ba bangwe ba ga Baale ba ne ba tlhabisitswe ditlhong mo letsatsing leo. Bodumedi jwa boheitane jo Ahabe le mosadi wa gagwe Kgosigadi Jesebele ba neng ba bo rotloetsa mo bogosing jwa ditso tse di lesome tsa Iseraele, bo ne bo senotswe gore ke jwa maaka. Baale o ne a senotswe gore ke modimo wa maaka. Le mororo baobamedi ba ga Baale ba ile ba ikuela kwa go ene ba sa kgaotse, ba bina le go itshegaka gore madi a bo a tshologe, modimo yoo yo o sa tsheleng o ne a palelwa fela ke go tshuba molelo. Baale o ne a paletswe ke go sireletsa banna ba le 450 ba ba neng ba tshwanelwa ke go bolawa. Mme go na le selo se sengwe gape se modimo yono wa maaka a neng a paletswe ke go se dira, mme se ne se tloga se senoga. Go ne go fetile dingwaga di le tharo baporofeti ba ga Baale ba ntse ba mo kopa go fedisa leuba le le neng le aparetse naga ya bone, mme Baale o ne a paletswe ke go le fedisa. Mo nakong e e sa fediseng pelo Jehofa o ne a tlile go bontsha gore ke ene Modimo wa boammaaruri ka go fedisa leuba leo.—1 Dikgosi 16:30–17:1; 18:1-40.

Le fa go ntse jalo, Jehofa o ne a tla tsaya kgato leng? Elija o ne a tla itshwara jang go fitlha ka nako eo? Mme re ka ithuta eng mo monneng yono wa tumelo? A re boneng seo fa re ntse re sekaseka pego e e mo go 1 Dikgosi 18:41-46.

O ne A Rapela ka Metlha

Elija o ne a ya kwa go Ahabe mme a mo raya a re: “Tlhatloga, o je o bo o nwe; gonne go na le modumo wa pheretlhego wa pula e kgolo.” (Temana ya 41) A go na le sengwe se kgosi eno e e boikepo e ithutileng sone mo dilong tse di diragetseng mo letsatsing leo? Pego eo ga e re bolelele sepe ka kgang eo, mme gone ga go mafoko ape a a bontshang gore o ne a ikwatlhaya kana gore o ne a kopa moporofeti gore a mo thuse go rapela Jehofa le go kopa gore a itshwarelwe. Go na le moo, Ahabe o ne a “tlhatloga a ya go ja le go nwa.” (Temana ya 42) Go tweng ka Elija?

“Fa e le Elija ene, a tlhatlogela kwa godimo ga Karemele mme a inamela fa fatshe a ba a nna a tsentse sefatlhego fa gare ga mangole.” Fa Ahabe a ntse a ile go ja, Elija ene o ne a nna le tshono ya go rapela Rraagwe. Ela tlhoko seemo sa ga Elija se se tlhalositsweng mo temaneng eo se se bontshang gore o ikokobeditse—Elija o ne a iname thata jaana mo sefatlhego sa gagwe se neng se le fa gare ga mangole. Elija o ne a dira eng? Ga re tlhoke go fopholetsa. Mo go Jakobe 5:18 Baebele ya re Elija o ne a rapelela gore leuba le fele. Ga go pelaelo gore o ne a rapela a le kwa setlhoeng sa Karemele.

Pelenyana ga foo, Jehofa o ne a re: “Ke ikemiseditse go nesa pula mo godimo ga lefatshe.” (1 Dikgosi 18:1) Ka jalo, Elija o ne a rapelela gore se Rraagwe a neng a se boletse se diragadiwe, fela jaaka Jesu a ne a ruta balatedi ba gagwe go rapela dingwaga di ka nna sekete morago ga moo.—Mathaio 6:9, 10.

Sekao sa ga Elija se re ruta go le gontsi ka thapelo. Selo se segolo se Elija a neng a akantse ka sone e ne e le gore thato ya ga Rragwe e diragadiwe. Go botlhokwa gore le rona fa re rapela re gopole gore: “Go sa kgathalesege gore ke eng se re se kopang kafa thatong ya [Modimo], o a re utlwa.” (1 Johane 5:14) Ka jalo, go bonala sentle gore re tshwanetse go itse gore thato ya Modimo ke eng e le gore a tle a utlwe dithapelo tsa rona—e leng lebaka le le utlwalang la go bo re tshwanetse go ithuta Baebele ka metlha. Ke boammaaruri gore Elija le ene o ne a batla go bona leuba le fedile ka gonne le ne le bogisa batho ba gaabo fela thata. O ne a leboga Jehofa fela thata fa a se na go bona kgakgamatso e Jehofa a e dirileng mo letsatsing leo. Le rona fa re rapela re tshwanetse go bontsha gore re amegile ka batho ba bangwe le go leboga Jehofa go tswa pelong.—2 Bakorintha 1:11; Bafilipi 4:6.

O ne A na Le Tsholofelo e Bile a Ntshitse Matlho Dinameng

Elija o ne a tlhomamisegile gore Jehofa o tla tsaya kgato go fedisa leuba leo mme gone o ne a sa itse gore Jehofa o tla dira seo leng. Ka jalo, ke eng se moporofeti a neng a se dira fa a ntse a letile? Ela tlhoko gore temana ya 43 ya reng: “A raya motlhokomedi wa gagwe a re: ‘Tsweetswee tlhatloga. O lebe ntlheng ya lewatle.’ Ka jalo a tlhatloga mme a leba a bo a re: ‘Ga go na sepe gotlhelele.’ Mme a tswelela a re, ‘Boela morago,’ ga supa.” Sekao sa ga Elija se re ruta dithuto tse pedi. Ya ntlha, ela tlhoko kafa moporofeti yono a neng a na le tsholofelo ka gone. Mme morago, ela tlhoko kafa a neng a ntshitse matlho dinameng ka gone.

Elija o ne a tlhoafaletse go bona sengwe fela se se neng se ka mmontsha gore Jehofa o ne a tla tloga a dira sengwe, ka jalo o ne a romela motlhokomedi wa gagwe gore a eme kwa lefelong le le kwa godimo go bona gore a go na le sengwe se se bontshang gore pula e tla tloga e na. Fa motlhokomedi a boa, o ne a mo tlisetsa pego eno e e kgobang marapo: “Ga go na sepe gotlhelele.” Loapi lo ne lo tlhapile go se na le fa e le lerunyana. A o lemogile sengwe se se sa tlwaelegang? Gakologelwa, Elija o sa tswa go bolelela Kgosi Ahabe gore : “Go na le modumo wa pheretlhego wa pula e kgolo.” Moporofeti a ka bua jang selo se se ntseng jalo fa ka nako eo go ne go se na le lerunyana?

Elija o ne a itse tsholofetso ya ga Jehofa. E re ka e ne e le moporofeti le moemedi wa ga Jehofa, o ne a tlhomamisegile gore Modimo o tla diragatsa lefoko la Gagwe. Elija o ne a na le tsholofelo—mo e leng gore go ne go ntse jaaka e kete o ne a utlwa pula e kgolo. Gongwe seno se re gakolola tsela e Baebele e tlhalosang Moshe ka yone: “O ne a tswelela a nitame jaaka e kete o bona Ene yo o sa bonaleng.” A le wena o tsaya Modimo e le motho wa mmatota? O re naya lebaka le le utlwalang la gore re nne le tumelo e e ntseng jalo mo go ene le mo ditsholofetsong tsa gagwe.—Bahebera 11:1, 27.

Jaanong ela tlhoko kafa Elija a neng a ntshitse matlho dinameng ka gone. O ne a busetsa motlhokomedi wa gagwe gape kwa a neng a mo romile teng, e seng gangwe kgotsa gabedi, mme makgetlo a le supa! Re ka akanya fela kafa motlhokomedi yono a neng a lapisitswe ke go boaboela kwa lefelong le le lengwe gantsintsi ka teng, mme gone Elija o ne a nna a tlhoafaletse go bona sesupo mme ga a ka a ineela. Kgabagare morago ga go boela lekgetlo la bosupa, motlhokomedi o ne a bega jaana: “Bona! Go na le leru le lennye jaaka legofi la motho le le tlhatlogang mo lewatleng.” (Temana ya 44) A o kgona go bona ka leitlho la mogopolo, motlhokomedi a phutholola letsogo la gagwe mme a dirisa seatla go lekanya bogolo jwa lerunyana le le lengwe le le tlhatlogang go tswa ntlheng ya Lewatle le Legolo? * Motlhokomedi yono a ka tswa a ne a tsaya gore lerunyana leo ga le botlhokwa. Le fa go ntse jalo, Elija o ne a le tsaya le le botlhokwa fela thata. Jaanong o naya motlhokomedi wa gagwe taelo e e potlakileng: “Tlhatloga, o ye go raya Ahabe o re, ‘Golega kara! Mme o fologe gore pula e kgolo e se ka ya go kganela!’”

Gape fano Elija o re tlhometse sekao se se molemolemo. Le rona re tshela mo nakong e Modimo a tlogang a tsaya kgato go diragatsa boikaelelo jwa gagwe jo a bo boletseng. Elija o ne a letetse go bona leuba le fela; batlhanka ba Modimo gompieno ba letetse go bona tsamaiso eno e e boikepo ya lefatshe e ya bokhutlong. (1 Johane 2:17) Fela jaaka Elija, re tshwanetse go nna re ntshitse matlho dinameng go fitlha Jehofa Modimo a tsaya kgato. Morwa wa Modimo e bong Jesu, o ne a gakolola balatedi ba gagwe jaana: “Jalo, nnang lo disitse, ka gonne ga lo itse gore Morena wa lona o tla ka letsatsi lefe.” (Mathaio 24:42) A Jesu o ne a raya gore balatedi ba gagwe ga ba na go itse gotlhelele gore bokhutlo bo tla tla leng? Nnyaa, ka gonne o ne a bua thata ka tsela e maemo a lefatshe a tla bong a le ka teng pele bokhutlo bo tla. Mongwe le mongwe wa rona a ka ithuta ka sesupo seno se se tlhalositsweng ka botlalo sa “bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo.”—Mathaio 24:3-7. *

Karolo nngwe le nngwe ya sesupo seo e re naya bosupi jo bo maatla le jo bo re tlhatswang pelo. A bosupi jono bo lekane go re tlhotlheletsa gore re tseye kgato ka bonako? Lerunyana le le lengwe le le neng le tlhatloga mo lewatleng le ne la tlhomamisetsa Elija gore Jehofa o tla tloga a tsaya kgato. A moporofeti yo o ikanyegang o ne a swabisiwa ke seo?

Jehofa O a Mo Namola Le go Mo Segofatsa

Pego e tswelela jaana: “Ga diragala gore fa go sa ntse go ntse jalo magodimo ka boone a fifale ka maru le phefo mme pula e kgolo ya simolola go na. Mme Ahabe a tswelela a palame a ya Jesereele.” (Temana ya 45) Ditiragalo di ne tsa diragala ka bonako thata. Fa motlhokomedi wa ga Elija a ntse a bolelela Ahabe molaetsa o o tswang kwa moporofeting, lerunyana leo le ne la gola la bo la tlatsa loapi le go le fifatsa. Go ne ga nna le sefefo se segolo. Kgabagare, morago ga dingwaga di le tharo le sephatlo, pula e ne ya na mme ya kolobetsa mmu wa Iseraele. * Lefatshe le le omileng le ne la koloba. Fa pula e ntse e na thata, noka ya Kishone e ne ya tlala ka metsi, ga go pelaelo gore e ne ya tlhatswa madi a baporofeti ba ba neng ba bolailwe ba ga Baale. Baiseraele ba ba neng ba sa utlwe le bone ba ne ba newa tshono ya go tlosa kobamelo e e leswe ya ga Baale mo nageng ya bone.

Ga go pelaelo gore se Elija a neng a se solofetse se ne se tla diragala! A Ahabe o ne a tla ikwatlhaya mme a tlogele go tlhotlhelediwa ke kobamelo ya ga Baale? Mme gone ditiragalo tsa letsatsi leo di ne di mo neile mabaka a a utlwalang a go dira diphetogo tseo. Ke boammaaruri gore ga re ka ke ra itse gore Ahabe o ne a akantse eng ka nako eo. Pego e re bolelela fela gore kgosi e ne ya ‘tswelela e palame e ya Jesereele.’ A e ne e ithutile sengwe? A o ne a ikemiseditse go fetola ditsela tsa gagwe? Ditiragalo tse di diragetseng morago ga moo di re bontsha gore ga a ka a dira jalo. Le fa go ntse jalo, go ne go sa ntse go na le dilo tse dingwe tse di tla diragalelang Ahabe—le Elija.

Moporofeti wa ga Jehofa o ne a simolola go tsamaya ka tsela e Ahabe a neng a tsamaya ka yone. O ne a emetswe ke loeto lo loleele, mme a tsamaya mo tseleng e e lefifi le mo puleng. Mme go ne ga diragala sengwe se se sa tlwaelegang.

“Seatla sa ga Jehofa sa itshupa se le mo go Elija, mme a gatlha dinôka tsa gagwe a siana kwa pele ga ga Ahabe tsela yotlhe go ya Jesereele.” (Temana ya 46) Go bonala sentle gore “seatla sa ga Jehofa” se ne sa thusa Elija ka tsela e e gakgamatsang. Jesereele e ne e le bokgakala jwa dikilomitara di ka nna 30, mme Elija o ne a godile. * Leka go bona ka leitlho la mogopolo moporofeti yono a apara seaparo sa gagwe se seleele, a bo a se bofa mo lothekeng gore a kgone go taboga sentle mo tseleng e e tletseng metsi—a taboga ka lobelo lo logolo jaana mo a neng a tshwara kara ya segosi a bo a e feta!

A bo Elija a tshwanetse a bo a ne a le lesego jang ne! Go ikutlwa a nonofile jalo e bile a le matlhagatlhaga—gongwe e bile e le ka tsela e e fetang e a neng a ikutlwa ka yone fa a sa ntse a le mosha—go tshwanetse ga bo go ne go mo itumedisa tota. Seno se re gakolola ka boporofeti jo bo tlhomamisetsang batho ba ba ikanyegang gore ba tla nna le botsogo jo bo itekanetseng le matlhagatlhaga, mo lefatsheng le le tlang la Paradaise. (Isaia 35:6; Luke 23:43) Fa Elija a ntse a taboga mo tseleng eo e e tletseng metsi, o tshwanetse a bo a ne a itse gore o amogelwa ke Rragwe, Modimo yo o esi wa boammaaruri, Jehofa!

Jehofa o tlhoafaletse go re segofatsa. Re tshwanetse go dira sotlhe se re ka se kgonang gore re bone tshegofatso eo. Fela jaaka Elija, re tshwanetse go nna re ntshitse matlho dinameng, re sekaseka ka kelotlhoko bosupi jo bo maatla jo bo bontshang gore Jehofa o tla tloga a tsaya kgato mo dinakong tseno tse di kotsi le tse di potlakileng. Jaaka Elija, re tshwanetse go ikanya ka mo go feletseng ditsholofetso tsa ga Jehofa, “Modimo wa boammaaruri.”—Pesalema 31:5.

[Dintlha tse di kwa tlase]

^ ser. 16 Gompieno Lewatle le Legolo le bidiwa Lewatle la Mediterranean.

^ ser. 17 Go bona tshedimosetso e e oketsegileng ka bosupi jwa gore mafoko a ga Jesu a diragala gompieno, bona kgaolo 9 ya buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng? e e gatisitsweng ke Basupi ba ga Jehofa.

^ ser. 20 Batho bangwe ba akanya gore Baebele e a ikganetsa malebana le kgang ya gore leuba le ne la tsaya lobaka lo lo kana kang. Bona lebokoso le le mo tsebeng ya 19.

^ ser. 23 Moragonyana fela ga moo, Jehofa o ne a tla naya Elija kabelo ya go thapisa Elisha, yo o neng a tla bidiwa “yo o neng a tshela metsi mo diatleng tsa ga Elija.” (2 Dikgosi 3:11) Elisha e ne e le motlhokomedi wa ga Elija, mme go bonala a ne a dira sotlhe se a ka se kgonang go thusa monnamogolo yono.

[Lebokoso/Setshwantsho mo go tsebe 19]

Leuba la mo Motlheng wa ga Elija le Tsere Lobaka lo lo Kae?

Moporofeti wa ga Jehofa e bong Elija o ne a itsise Kgosi Ahabe gore go ise go ye kae leuba le le tsereng lobaka lo loleele le ne le tla fela. Seo se ne sa direga mo “ngwageng wa boraro”—go bonala go balwa go tloga mo letsatsing la ntlha le Elija a neng a itsise ka lone gore leuba le tla nna teng. (1 Dikgosi 18:1) Jehofa o ne a nesa pula morago fela ga gore Elija a bolele gore Modimo o tla dira jalo. Ka jalo, batho bangwe ba ka nna ba swetsa ka gore leuba le ne la fela mo ngwageng wa boraro, mo go rayang gore lo tsere lobaka lo lo kafa tlase ga dingwaga tse tharo. Le fa go ntse jalo, Jesu le Jakobe ba re bolelela gore leuba le tsere “dingwaga di le tharo le dikgwedi di le thataro.” (Luke 4:25; Jakobe 5:17) A seo se raya gore Baebele e a ikganetsa?

Ga go a nna jalo. Kwa Iseraele wa bogologolo, paka ya komelelo e ne e tsaya lobaka lo loleele lwa dikgwedi tse thataro. Ga go pelaelo gore Elija o ne a ya kwa go Ahabe go mo itsise ka leuba fa paka ya komelelo e ne e bonala e tsaya lobaka lo loleele go feta ka mo go tlwaelegileng e bile e le e e feteletseng. Tota seno se bolela gore leuba le ne le simolotse mo e ka nnang dikgwedi di le thataro pelenyana ga moo. Ka jalo, fa Elija a ne a itsise ka go fela ga leuba “mo ngwageng wa boraro” go tswa ka nako e a neng a itsise la ntlha ka lone, leuba le ne le setse le tsere mo e ka nnang dingwaga di le tharo le dikgwedi tse thataro. Go ne go setse go fetile “dingwaga di le tharo le dikgwedi di le thataro” tse di tletseng fa batho botlhe ba ne ba kopane go tla go iponela ka matlho teko e kgolo kwa Thabeng ya Karemele.

Ka jalo, ela tlhoko se se neng sa direga fa Elija a ne a etetse Ahabe la ntlha. Batho ba ne ba dumela gore Baale e ne e le “mopagami wa maru,” modimo yo o neng a tla nesa dipula gore a fedise paka ya komelelo. Fa paka ya komelelo e ne e ka tsaya lobaka lo loleele go feta ka mo go tlwaelegileng, batho ne ba ka nna ba ipotsa gore; ‘Baale o kae? O ne a tla nesa leng dipula?’ Go tshwanetse ga bo go ne go ngomola baobamedi ba ga Baale pelo go utlwa Elija a ba bolelela gore ga go kitla go na pula le fa e le monyo go fitlha ene a re go nne jalo.—1 Dikgosi 17:1.

[Motswedi wa Setshwantsho]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.

[Setshwantsho mo go tsebe 18]

Dithapelo tsa ga Elija di ne di bontsha gore o ne a eletsa thata go bona thato ya Modimo e diragala