Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Motlholagadi wa Kwa Sarepate O ne A Duelwa ka Ntlha ya Tumelo ya Gagwe

Motlholagadi wa Kwa Sarepate O ne A Duelwa ka Ntlha ya Tumelo ya Gagwe

MOTLHOLAGADI yo o humanegileng o tlamparela mosimanyana wa gagwe, ngwana wa gagwe yo o esi. Ga a dumele se a se bonang. Nakwana pele ga foo, o ne a tlamparetse setopo sa gagwe. Jaanong mosadi yono o lebile morwawe yo tsositsweng mme o itumelela go mmona a nyenya. Moeng wa gagwe o mo raya a re: “Bona, morwao o a tshela.”

Tsogo eo e e gakgamatsang e diragetse dingwaga di ka nna 3 000 tse di fetileng. O ka ipalela yone mo go 1 Dikgosi kgaolo 17. Moeng yoo e ne e le moporofeti wa Modimo e bong Elija. Mme go tweng ka mmè? E ne e le motlholagadi yo o sa umakiwang ka leina yo o neng a nna kwa motseng wa Sarepate. Go tsosiwa ga morwawe e ne e le nngwe ya ditiragalo tse di nonotshang tumelo thata mo botshelong jwa gagwe. Fa re ntse re tlotla ka ene, re tla ithuta dithuto dingwe tse di botlhokwa.

ELIJA O FITLHELA MOTLHOLAGADI YO O NANG LE TUMELO

Jehofa o ne a buile gore go tla nna le leuba ka lobaka lo loleele mo metseng e e neng e busiwa ke Ahabe, kgosi e e bosula ya Iseraele. Fa Elija a sena go itsise ka leuba, Modimo o ne a mo fitlha gore Ahabe a se ka a mmona. Mme Modimo o ne a fepa Elija ka kgakgamatso ka senkgwe le nama tse a neng a di tlisediwa ke magakabe. Go tswa foo, Jehofa o ne a bolelela Elija a re: “Nanoga, ya kwa Sarepate, e e leng ya Sidona, mme o nne teng. Bona! Ruri ke tla laela mosadi teng, motlholagadi, gore a go tlamele ka dijo.”—1 Dikg. 17:1-9.

Fa Elija a goroga kwa Sarepate, o ne a bona motlholagadi yo o humanegileng a rwalela dikgong. A e ka tswa e le ene mosadi yo o tshwanetseng go tlamela moporofeti ka dijo? A ka kgona jang go dira seo e re ka a humanegile? Go sa kgathalasege dipelaelo tse Elija a neng a ka tswa a na le tsone, o ne a simolola go bua le mosadi yono. O ne a mo raya a re: “Tsweetswee, ntlela metsinyana ka sejana gore ke nwe.” Fa mosadi yoo a ya go tsaya metsi, Elija o ne a re: “Tsweetswee, ntlela senkgwenyana ka seatla sa gago.” (1 Dikg. 17: 10, 11) Motlholagadi o ne a se na bothata jwa go naya motho yono yo a neng a sa mo itse metsi, mme fa e le kgang ya go mo naya senkgwe yone, e ne e le thata.

O ne a mo araba jaana: “Jaaka Jehofa Modimo wa gago a tshela, ga ke na kuku e kgolokwe, fa e se fela bupi jo bo lekanang seatla mo nkgong e kgolo le leokwane le lennye mo nkgong e nnye; mme ke rwalela dikgong di le mmalwanyana, mme ke tshwanetse go tsena ke ye go direla nna le morwaake sengwe, re tla se ja re bo re swa.” (1 Dikg. 17:12) A re akanyeng ka se mafoko ano a se kayang.

Motlholagadi yono o ne a lemoga gore Elija ke Moiseraele yo o boifang Modimo. Re kgona go bona seno mo mafokong a gagwe a a reng “jaaka Jehofa Modimo wa gago a tshela.” Go lebega e kete, le fa a ne a itse sengwe ka Modimo wa Iseraele, o ne a sa mo itse mo a ka dirisang mafoko “Modimo wa me” fa a bua ka Jehofa. O ne a nna kwa Sarepate, motse o e neng e le wa toropo ya Sidone kwa Fonikia. Go ka direga gore baagi ba Sarepate ba ne ba obamela Baale. Le fa go ntse jalo, Jehofa o ne a bone sengwe se se molemo mo motlholagading yono.

Le fa motlholagadi yo o humanegileng wa Sarepate a ne a tshela le batho ba ba neng ba obamela medimo ya disetwa, o ne a na le tumelo. Jehofa o ne a romela Elija kwa go ene gore boobabedi ba solegelwe molemo. Re ka ithuta thuto e e botlhokwa mo go seno.

Ga se baagi botlhe ba motse oo o o neng o obamela Baale wa Sarepate ba ba neng ba sa siama. Fa Jehofa a ne a romela Elija kwa motlholagading yono, o ne a bontsha gore o a lemoga gore go na le batho ba ba dipelo di siameng ba ba neng ba ise ba mo direle. Eleruri, “mo setšhabeng sengwe le sengwe motho yo o [boifang Modimo] a ba a dira tshiamo o a amogelesega mo go ene.”—Dit. 10:35.

Ke batho ba le kae ba ba nnang mo tshimong ya lona ba ba tshwanang le motlholagadi wa Sarepate? Le fa ba ka tswa ba dikologilwe ke batho ba ba mo bodumeding jwa maaka, ba ka tswa ba eletsa go bona sengwe se se botoka. Ba ka tswa ba sa itse sepe ka ga Jehofa kgotsa ba itse go le gonnye ka ene, mme ka jalo ba tlhoka thuso gore ba amogele kobamelo e e itshekileng. A o batla batho ba ba ntseng jalo le go ba thusa?

‘NTIRELA KUKU PELE’

Akanya ka kelotlhoko ka se Elija a neng a kopa motlholagadi gore a se dire. O ne a sa tswa go mmolelela gore fa a sena go direla ene le morwawe dijo, ba ne ba tla ja mme ba swe. Le fa go ntse jalo, Elija o mo raya a reng? “O se ka wa boifa. Tsena, dira go ya ka lefoko la gago. Ntirela kuku e kgolokwe pele ka se se leng teng foo, mme o e ntlisetse, mme o ka nna wa direla wena le morwao sengwe morago ga moo. Gonne Jehofa Modimo wa Iseraele o buile jaana: ‘Nkgo e kgolo ya bupi ga e na go kgaritlhega, le nkgo e nnye ya leokwane ga e na go kgaritlhega go fitlha letsatsi le Jehofa a nesang pula e kgolo mo godimo ga lefatshe ka lone.’”—1 Dikg. 17:11-14.

Bangwe ba ne ba ka re: ‘Ke go neye dijo tsa me tsa bofelo? O a tshameka ruri.’ Le fa go ntse jalo, motlholagadi yoo ga a ka a araba jalo. Le fa a ne a sa itse go le kalo ka ga Jehofa, o ne a dumela Elija mme o ne a dira se a neng a mo kopa sone. Ruri eno e ne e le teko ya tumelo tota—mme o ne a dira tshwetso e e molemo!

Go bo motlholagadi a ne a bontsha tumelo mo Modimong wa ga Elija e bong Jehofa, go ne ga boloka ene le morwawe ba tshela

Modimo ga a ka a latlha motlholagadi yoo yo o humanegileng. Fela jaaka Elija a ne a mo solofetsa, Jehofa o ne a oketsa dijonyana tse a neng a na le tsone gore ene le morwawe le Elija ba kgone go tswelela ba ja go fitlha leuba le fela. Ee ruri, “nkgo e kgolo ya bupi ga e a ka ya kgaritlhega, le nkgo e nnye ya leokwane ga e a ka ya kgaritlhega, go ya ka lefoko la ga Jehofa le a neng a le buile ka Elija.” (1 Dikg. 17:16; 18:1) Fa mosadi yoo a ka bo a ile a gana go naya Elija dijo, senkgwe se a se  dirileng ka bupi le leokwane le lennye tse a neng a na le tsone e ka bo e nnile tsone dijo tsa gagwe tsa bofelo. Go na le moo, o ne a bontsha tumelo, a ikanya Jehofa mme a fepa Elija pele.

Re ithuta gore Modimo o segofatsa batho ba ba bontshang tumelo mo go ene. Fa o lebane le teko ya boikanyegi mme o bontsha tumelo, Jehofa o tla go thusa. O tla nna Motlamedi, Mosireletsi le Tsala gore a kgone go go thusa go lebana le teko ya gago.—Ekes. 3:13-15.

Ka 1898, Zion’s Watch Tower e ne ya tlhalosa jaana se re ithutang sone mo kgannyeng ya motlholagadi yono: “Fa mosadi yono a ne a na le tumelo e e tlhokegang gore a bontshe go ikoba, o ne a tla tshwanelega gore Morena a mo thuse a dirisa Moporofeti; fa a ne a se na tumelo, go ka bo go ile ga dirisiwa motlholagadi yo mongwe. Go ntse jalo le ka rona—nako nngwe mo loetong lwa rona lwa botshelo, Morena o re isa mo lefelong le a lekang tumelo ya rona mo go lone. Fa re bontsha tumelo re tla segofadiwa; fa re sa e bontshe, ga re kitla re bona masego.”

Fa re lebane le diteko tse di rileng re tshwanetse go batla kaelo ya Modimo mo Dikwalong le mo dikgatisong tsa rona tse di theilweng mo Baebeleng. Ka jalo, re tshwanetse go dira dilo go dumalana le kaelo ya ga Jehofa go sa kgathalesege gore go thata jang go e amogela. Re tla segofadiwa fa re dira dilo tumalanong le seane seno se se botlhale: “Ikanye Jehofa ka pelo ya gago yotlhe mme o se ka wa ikaega ka tlhaloganyo ya gago. Mo tseye tsia mo ditseleng tsotlhe tsa gago, mme o tla tlhamalatsa ditselana tsa gago.”—Dia. 3:5, 6.

‘A O TLILE GO BOLAYA MORWAAKE?’

Tumelo ya motlholagadi yoo e ne e sa ntse e tla lekiwa ka tsela e nngwe gape. Pego ya Baebele ya re: “Morago ga dilo tseno morwa wa mosadi yono, mong wa ntlo, a bobola, mme pobolo ya gagwe ya nna botlhoko thata mo e leng gore go ne go se na moya o o setseng mo go ene.” E re ka mmè yono yo o neng a hutsafetse a ne a batla lebaka la tiragalo eno e e utlwisang botlhoko, o ne a raya Elija a re: “Ke tshwanetse go dira eng ka wena, monna wa Modimo wa boammaaruri? O tlile kwa go nna go nkgakolola boleo jwa me le go bolaya morwaake.” (1 Dikg. 17:17, 18) Mafoko ao a a botlhoko a ne a kaya eng?

A mosadi yono o ne a gopola boleo bongwe jo bo neng bo tshwenya segakolodi sa gagwe? A o ne a akanya gore loso lwa morwawe e ne e le kotlhao e e tswang kwa Modimong le gore Elija e ne e le morongwa wa loso yo o tswang kwa Modimong? Baebele ga e re bolelele, mme gone re lemoga ntlha e le nngwe: Motlholagadi yoo ga a ka a latofatsa Modimo ka tshiamololo epe.

Elija o tshwanetse a bo a ile a gakgamadiwa thata ke loso lwa morwa motlholagadi le go bo motlholagadi yoo a dumela gore go nna gone ga moporofeti yono ke gone go mmaketseng kutlobotlhoko e e seng kana ka sepe. Fa Elija a sena go tseela setopo sa mosimanyana yoo kwa phaposing e e neng e le kwa borulelong, o ne a re: “Tlhe Jehofa Modimo wa me, a gape o tshwanetse go tlisa kutlobotlhoko mo motlholagading yo ke agileng le ene ke le moeng ka go bolaya morwawe?” Moporofeti yono o ne a utlwa botlhoko thata fa a akanya ka kgobo e e neng e tla nna mo leineng la Modimo fa Modimo a ne a ka letla gore mosadi yono yo o pelonomi le yo o nang le moya wa go amogela baeng a utlwe botlhoko jalo. Ka jalo, Elija o ne a kopa Jehofa jaana: “Tlhe Jehofa Modimo wa me, tsweetswee, dira gore moya wa ngwana yono o boele mo teng ga gagwe.”—1 Dikg. 17:20, 21.

“BONA, MORWAO O A TSHELA”

Jehofa o ne a reeditse. Motlholagadi yoo o ne a tlametse moporofeti wa gagwe mme o ne a bontshitse tumelo. Go lebega Modimo a ile a letla gore mosimanyana yono a lwale a bo a swe a itse gore o tla mo tsosa—tsogo ya ntlha e e kwadilweng mo Baebeleng—e leng se se neng se tla naya dikokomana tse di tlang tsholofelo. Fa Elija a ne a rapela, Jehofa o ne a tsosa ngwana yono. Akanya fela kafa motlholagadi a neng a itumetse ka gone fa Elija a ne a re: “Bona, morwao o a tshela”! Motlholagadi yoo o ne a bolelela Elija jaana: “Jaanong, eleruri, ke a itse gore o monna wa Modimo le gore lefoko la ga Jehofa le le mo molomong wa gago le boammaaruri.”—1 Dikg. 17:22-24.

Pego e e kwadilweng mo go 1 Dikgosi kgaolo ya 17, ga e re bolelele sepe gape ka mosadi yono. E re ka Jesu a ile a bua molemo ka mosadi yono, a ka tswa a ile a tshela botshelo jwa gagwe jotlhe e le motlhanka wa ga Jehofa yo o ikanyegang. (Luke 4:25, 26) Kgang ya gagwe e re ruta gore Modimo o segofatsa batho ba ba direlang batlhanka ba gagwe se se molemo. (Math. 25:34-40) E re naya bosupi jwa gore Modimo o tlamela batho ba gagwe ba ba ikanyegang, tota le mo maemong a a thata. (Math. 6:25-34) Gape pego eno e re naya bosupi jwa gore Jehofa o eletsa go tsosa batho ba ba suleng e bile o na le bokgoni jwa go dira jalo. (Dit. 24:15) Ga go pelaelo gore ano ke mabaka a a utlwalang a go gopola motlholagadi wa kwa Sarepate.