Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Go Ipela mo Tsholofelong ya Rona

Go Ipela mo Tsholofelong ya Rona

 Go Ipela mo Tsholofelong ya Rona

“[Go na le] tsholofelo ya botshelo jo bo sa khutleng jo Modimo, yo a ka se kang a aka, a bo solofeditseng pele ga dinako tse di nnetseng ruri.”—TITO 1:2.

POELETSO

Re itse jang gore go nna le boipelo kwa legodimong fa mongwe wa batlodiwa a nna a ikanyega go ya losong?

Go fitlhelela tsholofelo ga dinku tse dingwe go amana jang le ga batlodiwa?

E le gore re bone tsholofelo ya rona e diragadiwa, ke ‘ditiro dife tse di boitshepo tsa boitshwaro’ le “ditiro tsa boineelo jwa bomodimo” tse re tshwanetseng go di bontsha?

1. Tsholofelo e Jehofa a re neileng yone e ka re thusa jang go itshoka?

JEHOFA ke “Modimo yo o nayang tsholofelo.” Moaposetoloi Paulo o ne a bua jalo, a bo a oketsa ka go re Jehofa a ka re ‘tlatsa ka boipelo jotlhe le kagiso ka go dumela ga rona, gore re tote mo tsholofelong ka maatla a moya o o boitshepo.’ (Bar. 15:13) Fa tsholofelo ya rona e tota mo go rona, re tla kgona go itshokela boemo bongwe le bongwe jo bo ka tlhagang, dipelo tsa rona di tletse boipelo le kagiso. Fa e le ka Bakeresete ba ba tloditsweng, tsholofelo e e ntseng jalo e tla itshupa e le “tshetledi ya moya, e e tlhomamisegang e bile e nitame” mo Bakereseteng ba bangwe. (Baheb. 6:18, 19) Tsholofelo ya rona ke sengwe se re ka se ngangatlelang fa go na le ditsuatsue tsa mathata mo botshelong, sengwe se se tla re thusang gore re se ka ra belaela kgotsa re tlhoke tumelo.—Bala Bahebera 2:1; 6:11.

2. Ke ditsholofelo dife tse pedi tse Bakeresete ba nang le tsone gompieno, mme ke eng fa ba “dinku tse dingwe” ba kgatlhegela tsholofelo e batlodiwa ba nang le yone?

2 Bakeresete ba ba tshelang mo motlheng ono wa bofelo ba tlhoma mogopolo mo go nngwe ya ditsholofelo tse pedi tseno. Maloko a a setseng a “letsomanyane” la Bakeresete ba ba tloditsweng a na le tsholofelo ya botshelo jwa bosasweng kwa legodimong e le dikgosi le baperesiti mmogo le Keresete mo Bogosing jwa gagwe. (Luke 12:32; Tshen. 5:9, 10) Palo e kgolo ya “boidiidi jo bogolo” jwa “dinku tse dingwe” e na le tsholofelo ya go tshelela ruri mo lefatsheng la paradaise e le babusiwa ba Bogosi jwa ga Mesia. (Tshen. 7:9, 10; Joh. 10:16) Ba dinku tse dingwe ga ba a tshwanela go lebala gore poloko ya bone e ikaegile ka kemonokeng e ba e nayang ‘bomorwarraagwe’ Keresete ba ba tloditsweng ba ba sa ntseng ba le mo lefatsheng. (Math. 25:34-40) Batlodiwa ba tla amogela tuelo ya bone, mme tsholofelo ya dinku tse dingwe le yone e tla diragadiwa fela jalo. (Bala Bahebera 11:39, 40.) Sa ntlha, mma re sekasekeng tsholofelo e batlodiwa ba nang le yone.

 “TSHOLOFELO E E TSHELANG” YA BAKERESETE BA BA TLODITSWENG

3, 4. Ke jang Bakeresete ba ba tloditsweng ba ‘tsalwang sesha gore ba nne le tsholofelo e e tshelang,’ mme tsholofelo eo ke eng?

3 Moaposetoloi Petere o ne a kwala makwalo a mabedi a a kwalela Bakeresete ba ba tloditsweng, ba a neng a ba bitsa “ba ba tlhophilweng.” (1 Pet. 1:1) O ne a bua ka dintlha tse di ka ga tsholofelo e e molemo e e neilweng letsomanyane. Petere o ne a kwala jaana mo lekwalong la gagwe la ntlha: “A go bakwe Modimo le Rra Morena wa rona Jesu Keresete, gonne go ya ka kutlwelobotlhoko e kgolo ya gagwe o ne a re tsala sesha gore re nne le tsholofelo e e tshelang ka tsogo ya ga Jesu Keresete mo baswing, go ya bosweng jo bo sa senyegeng le jo bo sa leswafalang le jo bo sa nyeleleng. Bo beetswe lona kwa magodimong, ba lo dibelwang ka maatla a Modimo ka tumelo lo dibelelwa poloko e e siametseng go senolwa mo lobakeng lwa bofelo. Lo ipelela seno thata.”—1 Pet. 1:3-6.

4 Palo e e lekanyeditsweng ya Bakeresete ba ba tlhophilweng ke Jehofa gore ba buse le Keresete mo Bogosing jwa gagwe jwa kwa legodimong, e “tsalwa sesha” e le barwa ba Modimo ba ba tsetsweng ka moya. Ba tlodiwa ka moya o o boitshepo gore ba nne dikgosi le baperesiti mmogo le Keresete. (Tshen. 20:6) Petere a re go “tsalwa sesha” gono go ba bulela “tsholofelo e e tshelang,” e a e bitsang ‘boswa jo bo sa senyegeng le jo bo sa leswafaleng le jo bo sa nyeleleng’ jo ba bo boloketsweng “kwa magodimong.” Ga go gakgamatse go bo batlodiwa ba ‘ipela thata’ mo tsholofelong ya bone e e tshelang! Le fa go ntse jalo, go fitlhelela ga bone tsholofelo eo, go ikaegile ka go ikanyega ga bone.

5, 6. Ke eng fa Bakeresete ba ba tloditsweng ba tshwanetse go leka ka natla go tlhomamisa go bidiwa ga bone kwa legodimong?

5 Mo lekwalong la ga Petere la bobedi, o ne a gakolola Bakeresete ba ba tloditsweng gore ba ‘dire bojotlhe jwa bone gore ba itlhomamisetse go bidiwa le go tlhophiwa ga bone.’ (2 Pet. 1:10) Ba tshwanetse go leka ka natla gore ba nne le dinonofo tsa Bokeresete tse di jaaka tumelo, boineelo jwa bomodimo mmogo le lorato lwa bokaulengwe. Petere o ne a re: “Fa dilo tseno di le teng mo go lona di bile di penologa, di tla lo itsa go nna ba ba sa direng kgotsa ba ba sa ungweng.”—Bala 2 Petere 1:5-8.

6 Keresete yo o tsositsweng o ne a bolela jaana mo molaetseng wa gagwe o o yang kwa bagolwaneng ba ba tsetsweng sesha ba phuthego ya lekgolo la ntlha la dingwaga ya kwa Filadelefia, kwa Asia Minor: “Ka gonne o ne wa boloka lefoko kaga boitshoko jwa me, le nna ke tla go boloka mo nakong ya teko, e e tla tlelang lefatshe lotlhe le le nang le banni, go leka ba ba nnang mo lefatsheng. Ke tla ka bonako. Nna o ngangatlele se o nang le sone, gore ope a se ka a tsaya serwalo sa gago.” (Tshen. 3:10, 11) Fa Mokeresete yo o tloditsweng a ne a ka se ikanyege, o ne a se kitla a amogela “serwalo se se sa swabeng sa kgalalelo” se se solofeditsweng ba ba tlhophilweng ba ba nnang ba ikanyega go fitlha losong.—1 Pet. 5:4; Tshen. 2:10.

GO TSENA MO BOGOSING

7. Ke tsholofelo efe e e molemo e Jude a buang ka yone mo lekwalong la gagwe?

7 Mo e ka nnang ka ngwaga wa 65 C.E., morwarraagwe Jesu e bong Jude o ne a kwalela batlodiwa ba Bakeresetemmogo le ene, ba a neng a re ke “ba ba biditsweng.” (Jude 1; bapisa le Bahebera 3:1.) O ne a ikaeletse go ba kwalela lekwalo le le buang ka tsholofelo e e molemolemo ya poloko e Bakeresete ba ba bilediwang Bogosi jwa Modimo jwa kwa legodimong ba “nang le yone.” (Jude 3) Le fa a ne a na le dikgang tse dingwe tse di potlakileng tse a neng a tshwanetse go bua ka tsone, kwa bofelong jwa lekwalo la gagwe le le khutshwane, o ne a bua ka tsholofelo e e molemo e Bakeresete ba ba tloditsweng ba nang le yone, o ne a re: “Jaanong a yo o kgonang go lo disa gore lo se ka lwa kgotšwa le go lo baya lo se na molato mo ponong ya kgalalelo ya gagwe ka boipelo jo bogolo, Modimo yo o esi fela e bong Mmoloki wa rona ka  Jesu Keresete Morena wa rona, a nne le kgalalelo, tlotlomalo, thata le taolo ka bosakhutleng jotlhe jo bo fetileng mme jaanong go ya bosakhutleng jotlhe.”—Jude 24, 25.

8. Go ya ka Jude 24, ke eng se se bontshang gore go nna le boipelo kwa legodimong fa mongwe wa batlodiwa a ikanyega?

8 Kwantle ga pelaelo mongwe le mongwe wa Bakeresete ba ba tloditsweng o batla go sirelediwa gore a se ka a senngwa. Tsholofelo ya bone e e theilweng mo Baebeleng ke gore Jesu Keresete o tla ba tsosa mo baswing, a ba letla gore ba bonale ba itekanetse semoyeng fa pele ga Modimo ka boipelo jo bogolo. Fa mongwe wa batlodiwa a swa a ikanyega, ga go pelaelo gore o tla “tsosiwa [ka] mmele wa semoya,” a tsosiwa ka mmele “o o sa boleng . . . , o o galalelang.” (1 Bakor. 15:42-44) Fa e le gore go na le “boipelo jo bogolo jalo kwa legodimong kaga moleofi a le mongwe yo o ikwatlhayang,” akanya fela boipelo jo bo nnang gone kwa legodimong fa mongwe wa bomorwarraagwe Keresete ba ba tsetsweng sesha ka moya a wetsa botshelo jwa gagwe ka boikanyegi. (Luke 15:7) Jehofa le dibopiwa tsa moya tse di ikanyegang ba tla itumela mmogo le motlodiwa yo o amogelang tuelo ya gagwe ka “boipelo jo bogolo.” Bala 1 Johane 3:2.

9. Ke ka tsela efe go tsena mo Bogosing, go ‘newang ka bogolo’ ba ba tloditsweng ba ba ikanyegang, mme tsholofelo eno e ama jang ba ba ikanyegang ba ba sa ntseng ba le mo lefatsheng?

9 Ka tsela e e tshwanang, Petere le ene o ne a kwalela Bakeresete ba ba tloditsweng gore fa ba ka tlhomamisa go bidiwa ga bone ka go ikanyega, ba “tla newa ka bogolo go tsena mo bogosing jo bo sa khutleng jwa Morena wa rona le Mmoloki Jesu Keresete.” (2 Pet. 1:10, 11) Go tsena ga bone mo tuelong ya legodimo go tla “newa ka bogolo,” dinonofo tsa bone tsa Bokeresete di phatsima. Tuelo eo e e ‘newang ka bogolo,’ e ka nna ya bontsha gore batho ba ba itekang ka natla mo lobelong lwa botshelo ba tla bona masego a magolo go le kana kang. Ba ka nna ba leba kwa morago mo tseleng ya botshelo e ba ileng ba ikanyega mo go yone ka dipelo tse di tletseng boipelo le ditebogo. Kwantle ga pelaelo tsholofelo eno e naya batlodiwa ba Bakeresete ba ba sa ntseng ba le mo lefatsheng maatla a gore ba ‘tlame megopolo ya bone ba e tlamela tiro.’—1 Pet. 1:13.

 “MOTHEO WA TSHOLOFELO” WA DINKU TSE DINGWE

10, 11. (a) Ba dinku tse dingwe ba na le tsholofelo efe? (b) Go fitlhelela tsholofelo ya mo lefatsheng go amana jang le Keresete le “go senolwa ga bana ba Modimo”?

10 Moaposetoloi Paulo o ne a kwala ka tsholofelo e e molemo e “bana ba Modimo” ba ba tsetsweng ka moya ba nang le yone, e le “baruaboswammogo” le Keresete. Go tswa foo o ne a bua ka tsholofelo e e molemo e Jehofa a e solofetsang palo e e sa lekanyediwang ya dinku tse dingwe: “Gonne go lebelela ka tlhoafalo ga popo [ya batho] go letetse go senolwa ga bana ba Modimo [ba ba tloditsweng]. Gonne popo e ne ya bewa mo taolong e e se nang mosola, e seng ka go rata ga yone mme ka ene yo o neng a e baya mo taolong, mo motheong wa tsholofelo ya gore popo ka boyone le yone e tla gololwa mo go nneng motlhanka wa go bola mme e nne le kgololesego e e galalelang ya bana ba Modimo.”—Bar. 8:14-21.

11 Jehofa o ne a naya batho “motheo wa tsholofelo” fa a ne a ba solofetsa go ba golola mo ‘nogeng ya kwa tshimologong,’ Satane Diabolo, ka “losika” lo lo solofeditsweng. (Tshen. 12:9; Gen. 3:15) Karolo ya ntlha ya “losika” loo e ne e le Jesu Keresete. (Bagal. 3:16) Ka go swa le go tsosiwa ga gagwe, Jesu o ne a dira gore batho ba nne le tsholofelo e e tiileng e e neng e tla ba golola mo bokgobeng jwa boleo le loso. Go fitlhelela tsholofelo eno go amana le “go senolwa ga bana ba Modimo.” Batlodiwa ba ba galaleditsweng ke karolo ya bobedi ya “losika.” Ba tla “senolwa” fa ba nna le seabe le Keresete mo go fediseng tsamaiso e e boikepo ya dilo ya ga Satane. (Tshen. 2:26, 27) Seno se tla dira gore ba dinku tse dingwe ba ba tswang mo pitlaganong e kgolo ba bolokege.—Tshen. 7:9, 10, 14.

12. Go senolwa ga batlodiwa go tla nna le melemo efe e e itumedisang mo bathong?

12 A bo “popo” ya batho e tla imologa jang ne mo Pusong ya Dingwaga Tse di Sekete ya ga Keresete! Ka nako eo, “bana ba Modimo” ba ba galaleditsweng ba tla ‘senolwa’ go ya pele fa ba nna baperesiti mmogo le Keresete, le go thusa batho gore ba amogele melemo ya setlhabelo sa gagwe. E re ka “popo” ya batho e le babusiwa ba Bogosi jwa legodimo, e tla simolola go itemogela go gololwa mo dilong tse di bakiwang ke boleo le loso. Ka bonya ka bonya, batho ba ba ikokobeditseng ba tla “gololwa mo go nneng motlhanka wa go bola.” Fa ba nna ba ikanyega mo go Jehofa Dingwaga Tse di Sekete le mo tekong ya bone ya bofelo e e tla tlang kwa bofelong jwa tsone, maina a bone a tla kwalelwa ruri mo ‘lokwalong lwa momeno lwa botshelo.’ Ba tla tsena mo ‘kgololesegong e e galalelang ya bana ba Modimo.’ (Tshen. 20:7, 8, 11, 12) Eno ke tsholofelo e e itumedisang eleruri!

GO BOLOKA TSHOLOFELO YA RONA E TSHELA

13. Tsholofelo ya rona e theilwe mo go eng, mme Keresete o tla senolwa leng?

13 Makwalo a le mabedi a ga Petere a a tlhotlheleditsweng a na le go le gontsi go thusa batlodiwa le dinku tse dingwe gore ba boloke tsholofelo ya bone e tshela. O ne a bontsha gore tsholofelo ya bone ga e a thewa mo ditirong tsa bone, go na le moo e theilwe mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang jwa ga Jehofa. O ne a kwala jaana: “Tlhomang tsholofelo ya lona mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang jo ruri bo tla tlisiwang mo go lona fa Jesu Keresete a senolwa.” (1 Pet. 1:13) Keresete o tla senolwa fa a tla go duela balatedi ba gagwe ba ba ikanyegang le go tlisa katlholo ya ga Jehofa mo bathong ba ba boikepo.—Bala 2 Bathesalonika 1:6-10.

14, 15. (a) Re tshwanetse go tlhoma mogopolo mo go eng gore re boloke tsholofelo ya rona e tshela? (b) Petere o ne a naya kgakololo efe?

14 Go boloka tsholofelo ya rona e tshela, re tshwanetse go tlhoma mogopolo le go nna re gopotse ka “letsatsi la ga Jehofa” le le ntseng le atamela. Le tla tlisa tshenyego mo ‘magodimong’ a motlha wa gompieno, kgotsa puso ya batho, le mo ‘lefatsheng,’ e leng batho ba ba boikepo le “dilo tse di a bopang.” Petere o ne a kwala jaana: “Ana lo  tshwanetse go nna batho ba mofuta ofe . . . , lo letetse e bile lo ntse lo akantse thata ka go nna gone ga letsatsi la ga Jehofa, le mo go lone magodimo ka a tla bo a le mo molelong a tla nyerologang le dilo tse di a bopang ka di tla bo di le mogote thata di tla nyerologang!”—2 Pet. 3:10-12.

15 “Magodimo” a gone jaanong le “lefatshe” la gone jaanong di tla emisediwa ke “magodimo a masha [puso ya Bogosi jwa ga Keresete] le lefatshe le lesha [setšhaba se sesha sa batho].” (2 Pet. 3:13) Go tswa foo, Petere o ne a naya kgakololo eno e e tlhamaletseng e e neng e theilwe mo kgannyeng ya go ‘leta’ ga rona kgotsa go boloka tsholofelo ya rona e tshela mo lefatsheng leno le lesha le le solofeditsweng: “Ka gone, baratwa, e re ka lo letetse dilo tseno, dirang bojotlhe jwa lona gore kwa bofelong a lo fitlhele lo se na selabe lo se na molato e bile lo le mo kagisong.”—2 Pet. 3:14.

GO TSAMAYA TUMALANONG LE TSHOLOFELO YA RONA

16, 17. (a) Ke ‘ditiro dife tse di boitshepo tsa boitshwaro’ le “ditiro tsa boineelo jwa bomodimo” tse re tshwanetseng go di bontsha? (b) Tsholofelo ya rona e tla diragadiwa jang?

16 Re tshwanetse go boloka tsholofelo ya rona e tshela e bile gape re tshwanetse go tshela tumalanong le yone. Re tshwanetse go ela tlhoko gore re batho ba mofuta ofe semoyeng. ‘Ditiro tse di boitshepo tsa boitshwaro’ di akaretsa go ‘nna re ntse re na le boitshwaro jo bo molemo mo ditšhabeng’ ka boitsholo jwa rona jo bo siameng. (2 Pet. 3:11; 1 Pet. 2:12) Re tshwanetse go “ratana.” Seno se akaretsa gore re dire sotlhe se re ka se kgonang go nna le kutlwano ya bokaulengwe jwa lefatshe lotlhe tota le batho ba ba mo phuthegong ya rona. (Joh. 13:35) “Ditiro tsa boineelo jwa bomodimo” ke ditiro tse di tlhomamisang kamano ya rona e e gaufi le Jehofa. Di akaretsa boleng jwa dithapelo tsa rona mmogo le go bala Baebele letsatsi le letsatsi, go nna le thuto ya motho a le esi e e nang le bokao, kobamelo ya lelapa le go nna le seabe ka botlalo mo go rereng “dikgang tse di molemo . . . tsa bogosi.”—Math. 24:14.

17 Mongwe le mongwe wa rona o batla go nna mofuta wa motho o Jehofa a o amogelang le o a tla o bolokang fa tsamaiso eno e e boikepo e “nyerologa.” Fa re dira jalo re tla fitlhelela tsholofelo ya rona, “tsholofelo ya botshelo jo bo sa khutleng jo Modimo, yo a ka se kang a aka, a bo solofeditseng pele ga dinako tse di nnetseng ruri.”—Tito 1:2.

[Dipotso Tsa Thuto]

[Setshwantsho mo go tsebe 22]

Bakeresete ba ba tloditsweng ba ‘tsalwa sesha gore ba nne le tsholofelo e e tshelang’

[Setshwantsho mo go tsebe 24]

Boloka tsholofelo e tshela mo lelapeng la gago