Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Rebeka—Mosadi wa Senatla yo o Neng a Boifa Modimo

Rebeka—Mosadi wa Senatla yo o Neng a Boifa Modimo

 Rebeka—Mosadi wa Senatla yo o Neng a Boifa Modimo

A RE re o ne o tshwanetse go tlhophela morwao mosadi. O ne o tla tlhopha motho yo o ntseng jang? O ne a tla tshwanelwa ke go nna le mekgwa e e ntseng jang? A o ne o tla batla motho yo montle, yo o botlhale, yo o bonolo le yo o dirang ka natla? Kgotsa a go na le sengwe se sele se o neng o tla se batla pele mo go ene?

Aborahame o ne a lebane le bothata jono. Jehofa o ne a solofeditse gore ditlogolwana tsa gagwe di ne di tla nna le masego ka morwawe e bong Isake. Fa re simolola go sekaseka pego eno, re bona Aborahame a setse a tsofetse, mme morwawe ga a ise a nyale. (Genesise 12:1-3, 7; 17:19; 22:17, 18; 24:1) E re ka Isake a ne a tla itumelela masego ao le motho yo e neng e tla nna mosadi wa gagwe le bana bape ba ba neng ba tla nna le bone, Aborahame o rulaganya gore Isake a batlelwe mosadi yo o tshwanelang. Sa ntlha, e tshwanetse ya bo e le motlhanka wa ga Jehofa. E re ka go se na mosadi yo o ntseng jalo mo Kanana, mo Aborahame a nnang teng, o ne a tshwanetse go batla go sele. Motho yo kgabagare a neng a tlhophiwa e ne e le Rebeka. O ne a bonwa jang? A ke mosadi yo o ratang dilo tsa semoya? Re ka ithuta eng ka go sekaseka sekao sa gagwe?

Go Batla Mosadi yo o Tshwanelegang

Aborahame o roma motlhanka wa gagwe yo mogolo, yo e ka tswang e ne e le Eliasare, kwa Mesopotamia e e kgakala gore a ye go batlela Isake mosadi mo go ba losika lwa ga Aborahame ba le bone e leng baobamedi ba ga Jehofa. Kgang eno e masisi thata mo e leng gore Eliasare o a ikanisiwa gore a ka se ka a tseela Isake mosadi wa Mokanana. Go botlhokwa go ela tlhoko kafa Aborahame a neng a gatelela seno ka teng.—Genesise 24:2-10.

Fa Eliasare a sena go goroga kwa motseng wa ba  losika lwa ga Aborahame, o isa dikamela tsa gagwe tse di lesome kwa sedibeng. Akanya fela gore go ile ga diragala eng! Go maitseboa mme Eliasare o rapela jaana: “Bona, ke eme fa motsweding wa metsi, mme bomorwadia batho ba motse ba a tswa ba tla go ga metsi. Se se tla diragalang ke gore morweetsana yo ke tla mo rayang ke re, ‘Tsweetswee, isa nkgo ya gago ya metsi kwa tlase gore ke tle ke nwe,’ mme yo o tla reng, ‘Nwa, e bile ke tla nosa le dikamela tsa gago,’ yono ke ene yo o tla mo abelang motlhanka wa gago, e bong Isake.”—Genesise 24:11-14.

Jaaka mosadi mongwe le mongwe wa lefelo leo a ne a ka tswa a itse, kamela e e nyorilweng e ka nwa dilitara tsa metsi di ka nna 100. Ka jalo, mosadi yo o neng a tla ithaopa go nosa dikamela di le lesome o ne a tshwanetse a bo a ikemiseditse go dira tiro e e boima. Fa e le gore o ne a tla dira seo ba bangwe ba lebile fela ba sa mo thuse, go ne go tla supa gore o na le maatla, o pelotelele, boikokobetso e bile o pelonomi mo bathong le mo diphologolong.

Go ne ga diragala eng? “A ise a fetse go bua, bona, Rebeka a tswa, yo o neng a tsholetswe Bethuele morwa Mileka mosadi wa ga Nahore, morwarraagwe Aborahame, mme nkgo ya gagwe ya metsi e ne e le mo legetleng la gagwe. Jaanong morweetsana yono o ne a le montle thata, e le kgarebane, . . . a fologela kwa motsweding mme a simolola go tlatsa nkgo ya gagwe ya metsi morago ga moo a tlhatloga. Motlhanka a akofa a siana go ya go mo kgatlhantsha mme a re: ‘Tsweetswee, nkhupise metsinyana mo nkgong ya gago. Mme ene a re: ‘Nwa, morena wa me.’ Foo a isa nkgo ya gagwe e e mo seatleng sa gagwe ka bonako kwa tlase mme a mo nosa.”—Genesise 24:15-18.

A Rebeka o a Tshwanelega?

Rebeka ke setlogolwana sa ga Aborahame, mme mo godimo ga go nna montle gape o ne a le pelonomi. Ga a etsaetsege go bua le motho yo a sa mo itseng, e bile ga a nne botsalano ka tsela e e feteletseng. O direla Eliasare molemo fa a kopa metsi. Go ne go ka lebelelwa gore a dire jalo, ka gonne go ne go supa maitseo. Go tweng ka karolo ya bobedi ya teko eno?

 Rebeka a re: “Nwa, morena wa me.” Mme ga a ka a felela foo. Rebeka o tswelela pele jaana: “Ke tla gelela le dikamela tsa gago metsi go fitlha di fetsa go nwa.” O ithaopa go dira se se fetang se gantsi go lebeletsweng gore motho a se dire. Ka go rata, ‘ka bonako o tshela gotlhe mo go neng go le mo mokorong wa go nwela mme a boaboa a sianela kwa sedibeng go ya go ga metsi, mme a nna a gela dikamela tsa gagwe tsotlhe.’ O dira tiro ya gagwe ka matlhagatlhaga. Pego ya re ‘mo nakong eno yotlhe monna yoo o ne a mo tlhomile matlho ka kgakgamalo.’—Genesise 24:19-21.

Fa Eliasare a utlwa gore kgarebe eno ke mongwe wa losika lwa ga Aborahame, o ne a obama a leboga Jehofa. O mmotsa gore a go na le bonno kwa ntlong ya ga rraagwe gore ene le ba a tsamayang le bone ba robale gone. Rebeka o araba ka gore ee, mme o sianela kwa gae go ya go ba bolelela ka baeng.—Genesise 24:22-28.

Fa morwarraagwe Rebeka e bong Labane le rraagwe e bong Bethuele ba sena go reetsa kgang ya ga Eliasare, ba ne ba lemoga gore Modimo ke ene a kaelang dilo. Ga go na pelaelo gore Rebeka o tlhophetswe Isake. Ba ne ba re: “Mo tseye o tsamaye mme o mme a nne mosadi wa ga morwa mong wa gago, fela jaaka Jehofa a buile.” Rebeka o ikutlwa jang ka kgang eno? Fa a ne a bodiwa gore a o ne a tla tsamaya gone ka nako eo, o ne a araba ka lefoko le le lengwe la Sehebera, le le kayang: “Ke ikemiseditse go tsamaya.” Ga a patelesege go amogela kopo eno. Aborahame o ne a bontsha sentle gore Eliasare o ne a tla bo a gololesegile mo maikanong a a dirileng “fa mosadi a ka gana” go tsamaya. Mme Rebeka le ene o bona kafa Modimo a kaelang dilo ka teng. Ka jalo, kwantle ga go diega, o tlogela lelapa la gaabo gore a ye go nyalwa ke monna yo a iseng a ko a kopane le ene. Go dira tshwetso e e ntseng jalo ya bopelokgale ke bosupi jo bo tlhomologileng jwa go bontsha gore o na le tumelo. Ke mosadi yo o tshwanelang tota!—Genesise 24:29-59.

 Fa Rebeka a kopana le Isake, o bipa sefatlhego sa gagwe ka sesiro go supa gore o a ikokobetsa. Isake o mo tsaya gore a nne mosadi wa gagwe, mme ga go na pelaelo gore ka ntlha ya dinonofo tsa gagwe tse dintle thata, o simolola go mo rata.—Genesise 24:62-67.

Basimane ba Mawelana

Rebeka o nna a se na bana ka dingwaga di ka nna 19. Kgabagare o ima mawelana, mme boimana jwa gagwe bo nna le mathata, ka gonne bana ba ne ba lwa mo popelong ya gagwe, mme ba dira gore Rebeka a kope thuso mo Modimong. Le rona re ka dira jalo fa re lebane le mathata a magolo mo botshelong. Jehofa o utlwa Rebeka mme o a mo gomotsa. O tla nna mmè wa ditšhaba tse pedi mme “yo mogolwane o tla direla yo mmotlana.”—Genesise 25:20-26.

Mafoko ao e ka tswa e ne e se one fela a a neng a dira gore Rebeka a rate thata morwawe yo mmotlana e bong Jakobe go gaisa yo mongwe. Basimane bano ga ba tshwane. Jakobe ke “monna yo o se nang molato,” mme Esau ene ga a kgathalele dilo tsa semoya mo e leng gore ka ntlha ya sejonyana se le sengwe fela, o rekisetsa Jakobe tshwanelo ya gagwe ya botsalwapele, tshwanelo ya go amogela ditsholofetso tsa Modimo. Fa Esau a ne a nyala basadi ba babedi ba Bahite o ne a supa gore ga a kgathalele—kana gore tota o nyatsa—dilo tsa semoya, mme o ne a bakela batsadi ba gagwe bohutsana jo bogolo.—Genesise 25:27-34; 26:34, 35.

Go Dira ka Natla Gore Jakobe a Bone Masego

Baebele ga e bolele gore a Isake o a itse gore Esau o tshwanetse go direla Jakobe. Le fa go ntse jalo, Rebeka le Jakobe ka bobedi ba itse gore ke ene a tshwanetseng go amogela tshegofatso. Rebeka o tsaya kgato ka bonako fa a utlwa gore Isake o ikaeletse go segofatsa Esau ka nako ya fa a mo tlisetsa dijo tsa nama ya phologolo e a e tsomileng. E sa ntse e le motho yo o senatla le yo o tlhoafetseng fela jaaka a ne a ntse fa a sa le mosha. O ‘laela’ Jakobe gore a mo tlisetse dipotsane tse pedi. O tla apaya dijo tse monna wa gagwe a di ratang. Go tswa foo Jakobe o tshwanetse go itira Esau gore a segofadiwe. Jakobe o a gana. Rraagwe a ka nna a lemoga tsietso eno mme a bo a mo hutsa! Rebeka o mo pateletsa go dira jalo. A re: “A phutso e e go lebaneng e tle mo go nna morwaaka.” Go tswa foo o apaya dijo, a dira gore Jakobe e nne e kete ke Esau a bo a mo romela kwa monneng wa gagwe.—Genesise 27:1-17.

Ga go tlhalosiwe gore ke ka ntlha yang fa Rebeka a dira seno. Batho ba le bantsi ba kgala se a se dirileng, mme Baebele ga e mo kgale ka ntlha ya seo, le Isake ga a mo kgale fa a sena go lemoga gore Jakobe ke ene a segofaditsweng. Go na le moo, Isake o oketsa tshegofatso ya gagwe. (Genesise 27:29; 28:3, 4) Rebeka o ne a itse gore ke eng se Jehofa a neng a se boleletse pele ka barwa ba gagwe. Ka jalo, o tsaya dikgato tse di tla tlhomamisang gore Jakobe o amogela tshegofatso e e mo tshwanetseng. Seno se dumalana le go rata ga ga Jehofa.—Baroma 9:6-13.

Jakobe o Romelwa Kwa Harane

Jaanong Rebeka o senya maano a ga Esau ka go rotloetsa Jakobe gore a tshabe go fitlhela bogale jwa morwarraagwe bo feta. O kopa tetla ya ga Isake go dira se a se ikaeletseng mme o tila go umaka kgalefo ya ga Esau. Go na le moo, o kopa monna wa gagwe ka botlhale a tlhalosa kafa a tshwenyegileng ka teng ka kgang ya gore go ka direga gore Jakobe a nyale Mokanana. Kgopolo eo fela e ne e lekane go tlhotlheletsa Isake gore a laele Jakobe gore a se ka a nyala Mokanana mme a mo romela kwa go ba losika lwa ga Rebeka gore a ye go ipatlela mosadi yo o boifang Modimo gone. Ga go na pego epe e e bontshang gore Rebeka o ile a bona Jakobe gape, mme se a se dirileng se tla dira gore setšhaba sa Iseraele se nne le masego a magolo mo isagweng.—Genesise 27:43–28:2.

Se re se itseng ka Rebeka se dira gore re mo rate. O ne a le montle thata mme bontle jwa gagwe jwa mmatota e ne e le boineelo jwa gagwe jwa bomodimo. Ke se Aborahame a neng a se lebeletse ka ngwetsi ya gagwe. Dinonofo tsa gagwe tse dingwe di tshwanetse tsa bo di ile tsa nna tse di molemo go feta kafa Aborahame a neng a lebeletse ka gone. Tumelo le bopelokgale tse a neng a di bontsha fa a ne a latela kaelo ya Modimo, le tlhoafalo ya gagwe, boikokobetso le go amogela baeng ka bopelotshweu ke dinonofo tse basadi botlhe ba Bakeresete ba tshwanetseng go di etsa. Ke dinonofo tse Jehofa ka boene a di lebelelang mo mosading yo o tlhomang sekao tota.