Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

O ka Kgona go Bona Masego a Bogosi

O ka Kgona go Bona Masego a Bogosi

 O ka Kgona go Bona Masego a Bogosi

MOAPOSETOLOI wa Mokeresete Paulo o ne a kgona go bua dipuo dingwe tse dikgolo tse di neng di buiwa mo motlheng wa gagwe. Thutego ya gagwe e ne e lekana le ya motho yo o tswang unibesithing mo motlheng wa rona. O ne a ipelela melemo yotlhe le ditshwanelo tsa go nna moagi wa Moroma. (Ditiro 21:37-40; 22:3, 28) Ditshwanelego tseno di ka bo di ile tsa dira gore a kgone go huma le go tuma. Le fa go ntse jalo o ile a bolela jaana: “Dilo le fa e le dife tse e neng e le dipoelo mo go nna, ke di tsere e le tatlhegelo ka ntlha ya ga Keresete . . . mme ke di tsaya e le matlakala a mantsi, gore ke bone Keresete.” (Bafilipi 3:7, 8) Ke ka ntlha yang fa Paulo a ne a bua jalo?

Paulo yo pele a neng a itsiwe e le Saulo wa kwa Tareso e bile e le mmogisi wa ‘ba e neng e le ba Tsela,’ o ne a nna modumedi fa a sena go bona ponatshegelo ya ga Jesu yo o tsositsweng le yo o galaleditsweng. (Ditiro 9:1-19) Mo go Paulo, tiragalo eno e e neng ya mo diragalela a le mo tseleng e e yang kwa Damaseko e ne ya nna bosupi jo bo nonofileng jwa gore Jesu e ne e le Mesia yo o solofeditsweng, kgotsa Keresete, mmusi wa mo isagweng wa Bogosi jo bo solofeditsweng. Gape e ne ya fetola tsela ya botshelo jwa ga Paulo fela thata, jaaka mafoko a gagwe a a maatla a a umakilweng fa godimo a bontsha. Ka mafoko a mangwe, Paulo o ne a ikwatlhaya go tswa pelong le ka boikanyegi.—Bagalatia 1:13-16.

 Mo Baebeleng, lefoko “ikwatlhaya” gantsi le ranolwa go tswa mo lefokong la Segerika le totatota le rayang “morago ga go itse,” fa le bapisiwa le la “go itse go sa le gale.” Ka jalo, go ikwatlhaya go akaretsa go fetola mogopolo, maikutlo, kgotsa maikaelelo, go gana ditsela tsa gago tsa bogologolo o di tsaya e le tse di sa kgotsofatseng. (Ditiro 3:19; Tshenolo 2:5) Mo kgannyeng ya ga Paulo, ga a ka a letla tiragalo e e botlhokwa e e neng ya mo diragalela mo tseleng e e yang kwa Damaseko gore e nne tiragalo fela e e mo tsayang maikutlo kgotsa e nna se go tweng ke tiragalo ya semoya. E ne e mo tsibosa gore tsela ya gagwe ya pele ya botshelo, ya go sa itse Keresete, e ne e se na mosola. Gape, o ile a lemoga gore, gore a solegelwe molemo ke kitso e a neng a sa tswa go e bona kaga Keresete, o ne a tshwanetse go dira sengwe go baakanya botshelo jwa gagwe.—Baroma 2:4; Baefeso 4:24.

Diphetogo Tse di Neng Tsa Tlisa Masego

Mo nakong e e fetileng, bontsi jwa kitso e Paulo a neng a na le yone ka Modimo e ne e tswa mo lekokong la Bafarasai, le a neng a le leloko la lone. Ditumelo tsa bone di ne di akaretsa thata filosofi ya batho le dingwao tsa bone. Ka ntlha ya maikutlo a a sa siamang a bodumedi, tlhoafalo ya ga Paulo le maiteko a gagwe e ne e le tse di sa siamang. Le mororo a ne a akanya gore o direla Modimo, o ne tota a lwa le ene.—Bafilipi 3:5, 6.

Fa Paulo a sena go nna le kitso e e tlhomameng ka Keresete le seabe se a nang le sone mo maikaelelong a Modimo, o ne a bona gore o ne a tshwanetse go dira tlhopho: A a tswelele e le Mofarasai mme a tswelele pele go nna le maemo le go tseelwa ka godimo, kgotsa a a fetole tsela ya gagwe ya botshelo mme a simolole go dira sengwe le sengwe se se tlhokegang gore a amogelwe ke Modimo? Go a itumedisa go bona gore Paulo o ile a dira tlhopho e e siameng, ka gonne o ne a bolela jaana: “Ga ke tlhabisiwe ditlhong ke dikgang tse di molemo; tota e bile, tsone ke maatla a Modimo a poloko mo go mongwe le mongwe yo o nang le tumelo, mo Mojudeng pele le mo Mogerikeng.” (Baroma 1:16) Paulo o ne a nna moreri yo o tlhoafetseng wa dikgang tse di molemo kaga Keresete le Bogosi.

Dingwaga di le dintsi moragonyana, Paulo o ne a bolelela Bakeresetekaene jaana: “Ga ke itseye gore ke setse ke se tshwere; mme go na le selo se le sengwe kaga sone: Ke lebala dilo tse di kwa morago mme ke gagamalela pele kwa dilong tse di kwa pele, ke latelela go ya fela kwa mokgeleng go tsaya tuelo ya pitso ya kwa godimo ya Modimo ka Keresete Jesu.” (Bafilipi 3:13, 14) Paulo o ne a solegelwa molemo ke dikgang tse di molemo ka gonne o ne a iketleeleditse go tlogela se se neng se mo isa kgakala le Modimo mme a latelela ka pelo yotlhe mekgele e e neng e dumalana le boikaelelo jwa Modimo.

Wena o Tla Dirang?

Gongwe ke gone o sa tswang go utlwa dikgang tse di molemo tsa Bogosi bosheng. A o kgatlhwa ke tsholofelo ya go tshelela ruri mo lefatsheng la paradaise? E tshwanetse go go kgatlha, ka gonne rotlhe re tsetswe re na le keletso ya go tshela le go ipelela botshelo jwa kagiso le polokesego. Baebele e bolela gore Modimo o tsentse “bosakhutleng” mo pelong ya rona. (Moreri 3:11) Ka jalo, ke ga tlholego fela gore re solofele nako ya fa batho ba tla bong ba tshelela ruri ka kagiso le boitumelo. Mme seo ke sone se dikgang tse di molemo tsa Bogosi di re bolelelang sone.

Le fa go ntse jalo, gore o bone tsholofelo eo e diragala, o tshwanetse go batlisisa le go bona se dikgang tse di molemo di se buang. Moaposetoloi Paulo o ne a tlhagisa jaana: “Iponele se thato ya Modimo e e molemo le e e amogelesegang le e e itekanetseng e leng sone.” (Baroma 12:2) Ka jalo, jaaka Paulo, fa o sena go nna le kitso e bile o tlhaloganya, o tshwanetse go dira tlhopho.

Kafa letlhakoreng le lengwe, o ka tswa o na le dilo dingwe tse o setseng o di dumela malebana le isagwe ya gago. Gakologelwa gore Saulo o ne a na le dikgopolo dingwe kaga thato ya Modimo pele a nna moaposetoloi Paulo. Mme go na le gore o lebelele go bona tshenolo nngwe ka kgakgamatso e tswa kwa Modimong, ke ka ntlha yang fa o sa lebe kgang eno ka tsela e e siameng? Ipotse jaana: ‘A tota ke itse se thato ya Modimo e leng sone ka batho le lefatshe? Ke bosupi bofe jo ke nang le jone jwa go tshegetsa se ke se dumelang? A bosupi jwa me bo ka itsetsepela fa bo sekasekwa go dirisiwa Lefoko la Modimo, e leng Baebele?’ O tshwanetse go sekaseka bodumedi jwa gago ka tsela e e ntseng jalo. Tota e bile, o tshwanetse o batle go dira jalo  ka gonne Baebele e kgothatsa jaana: “Tlhomamisang dilo tsotlhe; ngangatlelang se se molemo.” (1 Bathesalonika 5:21) Tota e bile, a go amogelwa ke Modimo ga se sone selo se se botlhokwa?—Johane 17:3; 1 Timotheo 2:3, 4.

Baeteledipele ba bodumedi ba ka nna ba re solofetsa isagwe e e sa khutleng. Mme fa tsholofetso eo e sa theiwa mo dithutong tsa Baebele, ga e kitla e re thusa go bona masego a Bogosi jwa Modimo. Mo therong ya ga Jesu e e tumileng ya mo thabeng, o ne a tlhagisa jaana a gatelela: “Ga se mongwe le mongwe yo o nthayang a re, ‘Morena, Morena,’ yo o tla tsenang mo bogosing jwa magodimo, mme yo o dirang thato ya ga Rre yo o kwa magodimong o tla tsena.”—Mathaio 7:21.

Ela tlhoko kafa Jesu a gatelelang ka gone go dira thato ya ga Rraagwe jaaka lebaka la go amogela masego a Bogosi jwa Modimo. Ka mafoko a mangwe, selo se se lebegang e kete ke se se molemo se ka nna sa bo se sa amogelwe ke Modimo. Tota e bile, Jesu o ne a tswelela pele go bolela jaana: “Ba le bantsi ba tla nthaya mo letsatsing leo ba re, ‘Morena, Morena, a re ne ra se ka ra porofeta ka leina la gago, ra ba ra leleka madimona ka leina la gago, ra ba ra dira ditiro di le dintsi tse di maatla ka leina la gago?’ Mme le fa go ntse jalo foo ke tla ba bolelela ke re: Ga ke ise nke ke lo itse! Tlogang fa go nna, lona ba lo dirang ka go tlhoka molao.” (Mathaio 7:22, 23) Ga go pelaelo gore selo se se botlhokwa ke go tlhomamisa gore tota re tlhaloganya se dikgang tse di molemo tsa Bogosi e leng sone mme re dire tumalanong le tsone.—Mathaio 7:24, 25.

Thuso e Teng

E setse e le dingwaga tse di fetang 100 Basupi ba ga Jehofa ba rera dikgang tse di molemo tsa Bogosi jwa Modimo. Ba thusa batho mo lefatsheng lotlhe ka go dirisa dikgatiso le ka go bua le bone gore ba nne le kitso e e boammaaruri ya se Bogosi e leng sone, gore bo tla tlisa masego afe, le gore ke eng se motho a tshwanetseng go se dira gore a bone masego a a ntseng jalo.

Re go kgothaletsa gore o tsibogele molaetsa o o rerwang ke Basupi ba ga Jehofa. Fa o amogela dikgang tse di molemo le go dira tumalanong le tsone, o ka bona masego a magolo e seng gone jaanong fela mme gape le mo isagweng fa Bogosi jwa Modimo bo busa lefatshe lotlhe.—1 Timotheo 4:8.

Tsaya kgato gone jaanong, ka gonne masego a Bogosi jwa Modimo a gaufi!

[Ditshwantsho mo go tsebe 7]

Basupi ba ga Jehofa ba rera dikgang tse di molemo tsa Bogosi jwa Modimo ba dirisa dikgatiso le ka go bua le batho